Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X113r_537_1 B ZE_G_X091r_537_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 113r, nr. 545 (primaire registratie).

In de bovenmarge: Zeelland; links erboven, door andere hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 91r, nr. 523 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Clais Hallinx z. etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 180.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben bi Janne Wissen sone, onsen rentemeyster van Beoistersceltd in Zeellande, Claesf Hallinx sone, Heynric ende Willaemg sine broederen zeventien ghemeete ende twie hondert roedenh ambochtsi in Kercwerve, des leghet in Slotenj dertien ghemete, in die Vroene drie ghemeten ende in Waddijns Roeden ambocht vijf hondert roeden, die ons ane ghecomen sijn van Bettenk Hughen soens doet, elc ghemed l acht ende twintich penninghe oude grote, dair si onsen rentemeyster voirs. ghenoech af ghedaen hebben.

In orkonde m etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na sente Lambrechtsn dach int jaer ons Heren M° CCC° neghen ende twinticho.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Iohannemp Wissen f.q receptorem.

a
Zeel. A.
b
Will. A.
c
Heym. (een stok te weinig voor nn) A; Heynn. B.
d
Beoist'scelt AB.
e
Zeell. A; Zeeland B.
f
Clais B.
g
Will. A; Willem B.
h
d verbeterd uit een opgaande schacht A.
i
op rasuur A.
j
Sloeten B.
k
Bethen B.
l
hier omme B.
m
hier desen brieve B.
n
de tweede haal van de e niet getrokken A.
o
boven de eerste i een overtollige afkortingsstreep A.
p
Io A; Jan B.
q
Wissenson B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hallincsz. en zijn broers Hendrik en Willem