Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X115v_555_1 B ZE_G_X093v_555_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 115v, nr. 563 (primaire registratie).
Opschrift:

Bagynen tot Ziericxeea.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 93v, nr. 541 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Ziericxee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, 516.

Wi Willaemb grave etc. onsen lieven ende ghetrouwen bailiu, scepen ende burmeisters van onser porte van Zierixeec salut etc. Wi ombieden u ende willen dat ghi den beghinehof van Zierixeed ende die joncfrouwen die dair in woinen jof wonen sullen van onsen weghen houd in sulken statee ende in sulken wesen van clederen te draghen ende van eersamer wanderinghe, ende dat men weyt als si wanderen willen wair si wanderen, alse die joncfrouwen sien die wonen int beghinf hof in Middelburchg, ende dat gi die papen alsoh goid hebt dat sise in rusten ende onghemoyd laten, ende dat gi die joncfrouwen die den hof te berechten hebben also goid hebt dat si des hoves goid ende der fermerien goid nerghent en keren ten sie ter armer behouf die in der fermerien sien, jof in den hove jof in des hoves oirber, ende dat si den armen joncfrouwen die hoir broed mid den handen winnen moeten also verre als si behoudenlike wanderen niets te hard en sien; des en lait niet. God sie med u.

Ghegheven tote Zierixeei des dinxendaghes na Belokene Paisken int jaer vanj XXXI°.

a
Z'Ze A.
b
Will. A.
c
Zier. AB.
d
Zier. AB.
e
de tweede t gecorrigeerd uit een bovenschacht B.
f
na de laatste letter een uitgeveegde lange s A.
g
Midd. AB.
h
alse B.
i
Zier. AB.
j
ons Heren M CCC B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: baljuw, schepenen en burgemeesters van Zierikzee