Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X119v_578_1 B ZE_G_X096r_578_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 119v, nr. 586 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96r, nr. 563 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aechte Henric Hugen zoens weduwe.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 203.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc. Want joncfrouwe Aghete, d Heynric Hughen soens wedewe van Bigghenkerke, bi onsen rade ende goed dencken Marikijn Jan Gheronxe soens dochter, hoir nichte, ghebrocht ende gheprovent heeft in den cloester te Zoetendale mid horen coste, zoe hebben wi joncfrou Agheten voirs. verliet van ons te houden tef rechten leene al dat ambochtg dat Marikijns was voirscreven, met molen ende mit veren die dair to behoeren, dats te wetene terendeelh van den ambochte dat Jan Gheronx sone bestarf van sinen vaderi in Sinte Martijns dikej.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchk des donresdaghes na sinte Gheerden dach int jair ons Heren M drie hondert een ende dortich.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier om een dunne plek in het perkament heen geschreven A.
e
Marikijn Jan Gh op rasuur B.
f
ten B.
g
door de b een overtollige afkortingsstreep A.
h
terdendeel B.
i
r door andere hand bovengeschreven B.
j
Sente M'tijns dike B.
k
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz. van Biggekerke