Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X124v_610_1 B ZE_G_X100v_610_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 124v, nr. 619 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 100v, nr. 601 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Wisse Symons z.

In de marge, in lichte inkt, een groot en moeilijk te interpreteren teken.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 208.

Wi Willema grave etc. maken cond. etc dat wi Wisse Symons sone uteb Sente Martijnsc dijc quite ghescouden hebben ende scelden met desen brieve van alre verboirnisse die hi ons sculdich es alse van Symon Domelins soens doit, alse verre als hi den vianden ghenoech ghedaen heeft; wair omme wi ju ombieden Claise van Cats, Pieter Gheronx sone, Elwoud van den Score ende anders die Wissen voirs. sculdich sien, dat ghi Wissen voldoet van alsulker scoud als hi ju eyschende es ende hi kenlic maken mach dat d ghi hem van rechte sculdich siet, ende des en laet niet.

Ghegheven toit Dordrechte des donresdaghes na sente Laurens dach anno f XXXII°.

a
Will. AB.
b
op rasuur A.
c
M'tijns B.
d
hier en in de volgende regel om een beschadiging in het perkament heen geschreven A.
e
Dordr. AB.
f
hier Domini M° CCC° B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wisse Simonsz. uit Sint-Maartensdijk