Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X127r_632_1 B ZE_G_X102v_632_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 127r, nr. 641 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102v, nr. 623 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Jan Bottermana.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb gravec etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven in rechter almossen purlike om Gode heren Janne Botermand, pape te Rockange, vijf pond Hollandse tsjaers durende tot sinen live; wair om wi u ombieden ende bevelen onsen rentemeyster van Beoistersceltf in Zeellandg die nu es of hier na comen zal, dat sise hem uut reeken ende betalen alle jaren tot sente Martinsh messei, sonder vertrec.

In orkonde etc. Ghegheven des sonnendaghes te Mid vasten int jair ons Heren M° CCC° drie ende dortich.

a
Bott'man B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Bot'man A; Bott'man B.
e
Holl. AB.
f
Beoyst'scelt A; Beoesterscelt B.
g
Zeell. AB.
h
M'tins A; M'tijns B.
i
11 november.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan Boterman, priester te Rockanje