Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X127v_635_1 B ZE_G_X102v_635_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 127v, nr. 644 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102v, nr. 626 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 223.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 634, inclusief in de kopnoot de opmerking betreffende de datering.

Wi Willaemb gravec van Heynegouwend, van Hollande, van Zelandf ende here van Vrieslandg maken cond allen ludenh dat wi Claisi Henrixj sone van Wissenkerkek vercoft hebben onsen tiende ligghende in Wissenkerke in Noirtbevelandl die groit es omtrent vier ghemete, die ons anecomen is van Lauwardm ende Henricsn Gilliso Lauwardsp sons kindere doit, elc ghemet bider maten in vreemden ghemarken omme zesse ende twintich scellinghe groter coninx Tornoyseq, dair hi Janne Henrix sone onsen rentemeester ghenoich of ghedain heeft; ende desen tiende zal hi van ons houden ende besitten in alre manieren als die brief houd die bi wilcore van den mannen van Zelandr dair of ghemaict ende beseghelt is, ende hier of zal hi ons jairlix te pachte gheven twaelf penninghe Hollandss.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelt. Ghegheven te Valenchinu des zaterdaghes up half aprel int jair ons Heren M° CCC° vierende dertich.

a
namelijk de in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 634 genoemde Nicolaas Hendriksz. van Wissenkerke B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heyn. A.
e
Holl. A.
f
Zel. A.
g
etc. i.p.v. van Heynegouwen ... Vriesland B.
h
etc. i.p.v. allen luden B.
i
Clays B.
j
Henr. B.
k
Wissenkercke B.
l
Nortbeveland B.
m
Lauwaird B.
n
Henr. B.
o
Gill. B.
p
Lauwaird B.
q
Tor. AB.
r
Zeell. B.
s
Holl. B.
t
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
u
c verbeterd uit g door radering van de staart ervan; na de laatste letter nog twee onduidelijke letters (en?), mogelijk geradeerd A; Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hendriksz. van Wissenkerke