Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X128r_637_1 B ZE_G_X102v_637_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 128r, nr. 646 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102v, nr. 628 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Janne Harnoutsa z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 224.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend, van Hollande, van Zeland ende here van Vrieslandf maken cond allen ludeng dat wi Jannenh Harnoutsi soen ghegheven hebben van ons ten rechten liene te houden die tuie deelj van vijftich ghemete ambochts legghende in Westcappelen ende die tuie deelk van tuienl ghemete lienlands die ons ane quamen van heren Jacob Jan Coinraitsm soens soen, paep van sHeren Poppenkerke.

Ghegheven tote Berghenn in Heynnegouweno int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich des sonnendaghes up sinte Odulfs dach.

a
H'nouts B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heynn. A.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
Janne B.
i
H'nouts, verbeterd uit Henrix B.
j
twiedeel B.
k
twiedeel B.
l
twien B.
m
Coenraeds B.
n
B'ghen B.
o
Heynn. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Arnoudsz.