Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X128v_642_1 B ZE_G_X103r_642_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 128v, nr. 651 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 103r, nr. 633 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Poirtvliet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 226.

Wi Willema graveb vanc Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vriesland ombieden u onsen lieven ende ghetrouwen scepen ende rechters van Portvliet dat ghi Jan van den Hoeke hout int besit van den goudef daer twie omme es tuschen hem an dene zide ende Willemg Gruish ende sinen broedren an dandre zide, toter tijt toe dat tpleit dat vor den gheeslikeni rechte daer of es al te male ghesleten sij ende voer den gheesteliken rechte daert voir beropenj es, of dat soe verrek comenl sij uter gheesteliker hant dat wijs ons sculdich sien tonderwindene ende wi u anders daer of ombieden; ende des en laet niet.

Ghegheven tote Valenchienem n saterdaghes na onser Vrouwen dach int septembre in jaer XXXIIII°.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
verbeterd uit etc. B.
d
Heynn. AB.
e
Holl. AB.
f
goede B.
g
Will. B.
h
Gruys B.
i
gheesteliken B.
j
beroepen B.
k
de tweede r gecorrigeerd uit e A.
l
ghecomen B.
m
Valenchijn B.
n
hier des B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van den Hoek