Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X003r_020_1 ZH_G_X003v_020_2 C ZH_K_X004r_020_1 ZH_K_X004v_020_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 3r-3v, nrs. 20 en 21 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die abdt van Sinte Truden. – (Boven nr. 21:) Idem.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 4r-4v, nrs. 20 en (herhaald) 20 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Aengaende de goeden ende luyden van Sint Truyen in Aelburch ende de dorpen daeran gelegen, gegeven den abt van Sint Truyen.

Editie/regest: OHZ II, p. 524-529, nr. 859.

De Latijnse oorkonde van graaf Willem II wordt gevolgd door een Middelnederlandse vertaling, met het opschrift: Transcriptum huiusdem littere in Teutonico. Een en ander stond blijkbaar aldus in het verloren primaire register A. Aldaar stond ook al de foutieve datering op het jaar 1200, welke in afschrift C door een latere hand is gecorrigeerd (door na het jaartal Mo CCo het cijfer L toe te voegen).

Zie de editie in OHZ, alwaar tevens de beide afschriften in B en C staan afgedrukt, onder de siglen DDDD en EEEE.

Tussen de Latijnse tekst en de vertaling staat in beide afschriften een lijst van dorpen; genoteerd in kolommen en gevat in een cartouche. Deze notitie luidt (de tekst naar B): ¶ Dit sien die dorpe die tote Aleborgha behoren: Aelborch,b Herp, Baernec, Hoesdoen, Haesbeen, Doeveren, Ghendre, Eetend half, Babelonien die kerke aliene ende die tiende half, Baerdwijce die kerke ende die tiende.

a
Aleberch C.
b
Aelbergh C.
c
Bairne C.
d
Eten C.
e
Baertwijc C.
Oorkonder: graaf Willem II
Destinataris: abt van Sint Truiden