Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X017r_094_1 ZH_G_X017v_094_2 C ZH_K_X023r_094_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 17r-17v, nr. 95 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem vanden Poel.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 23r, nr. 96 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 96.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi Willamed van den Poele, onsen trouwen knape, omme dienste die hi ons daen hevet ende noch doen zal ghegheven hebben ende gheven met desen brieve achte pond Hollandse sjaers, den groten over achte penninghe gherekent, die wilke wi hem bewisen jaerlix intenemen ende tonfanghen tote elker Bamissef up enen oerd die gheheten es die Helle legghende bi Sinte Gheerden bergheg tote Domgamondeh an der Masei; ende ombiedenj onsen rentemeester van Zuythollandk die nu es jof hier na wesen sal dat hise Willame voerseyt tote elker Bamisse syaers uyt rekene ende betale van onsen renten van den oirde voers., sonder ander ghebot van ons te hebben. Dit sal gheduren tot onsen wille jof toet onsen wedersegghen jof toter wilen dat wise hem in ander steden bewiset hebben.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Berghenl in Henegouwenm desn manendaghes na half meye int jaer ons Heren Mo CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Willaemo camerlinc, Calip dominum de Porteq, Arnoldumr de Bollands.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Will. C.
e
Holl. BC.
f
1 oktober.
g
b'ghe C.
h
Doingamonde C.
i
Maze C.
j
m gecorrigeerd B.
k
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
l
B'ghen B; B'gh. C.
m
Heneg. BC.
n
ontbr. B.
o
Will'm B; Will. C.
p
aldus BC.
q
Port. BC.
r
Arnold. B.
s
Doll. (de eerste letter onzeker) B; Boll. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van den Poel, knaap