Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X024v_123_1 C ZH_K_X030v_123_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 24v, nr. 122 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Harman Heinricx z.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 30v, nr. 123 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan Oem verlijt een scrootambocht tot Dordrechta.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden. Wante wi Harman Heynrix sone, onsen poirter van Dordrechtf, ghegheven hadden met onsen brieve terste scroedanboch van Dordrechtg dat verscinen h soude in onser poirte van Dordrecht, behoudeni die ghifte die wi tevoren ghegheven hadden met onsen openen brieve andren luden, ende die voirseyde Harman sijn verval van dien scroet ambochte vercoftj hevet bi onsen wille Jan Oem onsen poirter van Dordrechtk, ende hevet hem voir scepenel van Dordrechtm dien zelven open brief op gedraghen dien hi van ons bezeghelt hadde van den voirnoemden scroetambochte alse van sinen vervalle in sijn ghezach te wesene ende tverval te houdene ghelike dat hi selve ghedaen zoude hebben, wilc verval van den scroetn ambochte voirs. wi Jan Oem voerseyd verlijt hebben ende verlien in die zelve vorme ende maniere dat wijt Harman Heynrix zone verliet hadden met onsen open brief, dair dese brief doir ghestekeno es, ende zullen hem dat vast, zeker ende ghestade houden ghelike dat wijt Harman voers. ghedaen zouden hebben, waerd hem ghebleven; sonder argheliste.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchp op den Paesdach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Dord't C.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. BC.
e
dat C; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
Dordr. C.
g
Dordr. C.
h
hier zal, doorgestreept B.
i
verbeterd uit te houden BC.
j
de eerste letters gecorrigeerd B.
k
Dordr. BC.
l
voirscepene, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
m
Dordr. BC.
n
r bovengeschreven B.
o
of ghestoken B; doir steken C.
p
Middelb. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Oom, poorter van Dordrecht