Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028v_147_1 C ZH_K_X035v_147_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28v, nr. 143[bis] (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Waiborgea.

In het register heeft deze oorkonde hetzelfde volgnummer als de voorafgaande. Boven dit nummer CXLIII staat de aanzet van een ander nummer, CLX, uitgeveegd. – Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 35v, nr. 147 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Vgl. de in het register volgende oorkonde nr. ZH 148.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi Mathisec onsen bailiu van Zuithollandd, Tonise heren Ghisebrechtse sone, Roelof Bartenf sone ende Pouwelsg onsen tolnaer van Ammersh beloeft hebben scadeloes te houden van zulker belofte als si voir ons doen zullen jeghens Pouwels van Strienei vanj vijftich pond groeter Tornoysek die hi ons lenen zal ende die si hem versekeren zullen weder te gheven tel onser Vrouwen lichtmissem naist comende.

In orkonde etc. Ghegheven te Middelburchn in die Undecim milium virginum anno XXIIIo.

a
Wairborg', na de g een afkortingsteken en een onduidelijke neerhaal B.
b
Will. C.
c
Mathize C.
d
Zuutholl. C.
e
Ghisebr. B; Ghizebrechts C.
f
Bairten C.
g
P verbeterd uit een opgaande letter C.
h
Amm's C.
i
in de rechtermarge bijgeschreven C.
j
in de linkermarge bijgeschreven, over het uitgeveegde woord Striene C.
k
Torn. BC.
l
tote C.
m
2 februari.
n
Middelb. B; Midd. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs (Rengersz.) baljuw van Zuidholland, Antonis heer Gijsbrechtsz., Roelof Baartenz. en Pouwels tolgaarder van Ammers