Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X043r_188_1 B ZH_G_X034v_188_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 43r, nr. 188 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 34v, nr. 183 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Wairborchtochte Heinrixa van Brederode etc.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen maken wi cond Heynric van Brederode ende joncvrou Ysabeel, Heynrixb wijf van Brederode. Want een edel prince, onse lieve ende gherechte here, here Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande, van Zeelandf ende here van Vrieslandg onse borghe worden es jeghens onse Lombaerdersh van Ghiessen die dair onder ons wonen zullen, dat wi hem alle hore voirwairden wel ende reckeliken houden zullen, zoe gheloven wi onsen here den grave voirs. up al onse goet, zoe wairt gheleghen es, scadelois te houdene van der borghtochte voirs. ende dair of te quitene.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen. Ghegheven tei Sintej Gheerdenk berghe des donresdaghes voir sente Jans dach midzomere int jaer ons Herenl M CCC XXV.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Symonemm de Benthemn.

a
Heinr. B.
b
Heynr. A.
c
Will. A; Willame B.
d
Heneg. AB.
e
Holl. AB.
f
Zeel. AB.
g
Vriesl. A.
h
Lomb'ders A.
i
tote B.
j
Zente B.
k
Gh'den A.
l
sHeren A.
m
Sy A.
n
Benthē A.
Oorkonder: Hendrik van Brederode en zijn echtgenote jonkvrouw Isabella
Destinataris: graaf Willem III