Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X045r_194_1 ZH_K_X045v_194_2 B ZH_G_X036v_194_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 45r-45v, nr. 194 (primaire registratie).
Opschrift:

Aengaende de stapel Tordrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 36v, nr. 189 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dordrechta.

In de marge, door andere hand: Zegghen vanden stapel.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 364. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 268-269, nr. 673. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied I, p. 120-121, nr. 247.

Vgl. nrs. ZH 218 en 230.

Wi Jan bi der ghenade Goids bisscop van Utrecht, Jacob bi der selver ghenade bisscop van Zuden, Niclaysb bi der ghenade Goids abt van Middelburch, Gheraerdc here van Vorned, burchgrave van Zeellande, Guye van Vlaendren here van Putthe, Pieter here van der Lecke, Ghisebrecht here van Yselsteynef, Jan van Cruninghe, Hugheman van Zevenbergheng, Steven van Niewenvelde, Arnth van Yselsteynei, Jan van der Dussen, Daniel van der Merwedenj, Otte van Asperenk, Willaeml van Wijfliet, Clays van der Merwedem, Harparen van Rieden, Costijn van Renesse, Clays van Cats, Clays Kerving van Reymerswalen, Dierico Bokelp, Jacob van Moerdrecht ende Jacob van Scobben, ridderen, maken kond allen luden dat wi daer over waren daerq die scepene van der steder van Dordrechts op die ene side ende die scepene van Hollandt uten steden alse van Delf, Leyden, Haerlemu, Alkemairv, Goudew ende Scoenhoven, Akersloet, Uytgheest ende Wormerx op die ander side hore hant vesten togheden voir ener edelen moghenden man ..onseny lieven here, heren Willamez grave van Heynnegouwena' etc., alse om dien twy die si onderlinghe hadden om den stapel tote Dordrechtb' te houdene; ende op die handvesten hoerden wi horer beyder woerde ende weder woerde voir den grave voirs. Ende want ons die grave voirs. bat ende vermaende bi der trouwe die wi Gode ende hem sculdich waren dat wi hem rieden dat beste, ende wat hi na horerc' beyder handvesten ende na harer beyder woerde ende wederwoerde sculdich waer te doene, soe hebben wi ons met goider voirsienichede besproken met allen des graven trouwend' mannen vors., ridderen ende knapen ghemeenlike die daer waren, ende met hem over ene ghedraghen dat wi den grave voirs. gheraden hebben na onser wetentheden ende raden dat hi emmer die outste hantvesten houde die roeren van zinen ouders ende van hem, ende houden doe elke alsoe alse' zi spreket na haren date; ende na der maninghe voirscreven soe houden wi dit voirscreven over recht.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes op sinte Lucas avond int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo.

 

f' Ista littera est sub Enghelbertog'.

a
Dordr. B.
b
Nyclais B.
c
Gher. A.
d
Voirne B.
e
Zeell. A; Zeeland B.
f
Yselst. A.
g
Zevenb'ghen A.
h
Aernt B.
i
Yselst. A.
j
M'weden A; Meerweden B.
k
Asp'en B.
l
Will. A.
m
M'wede A.
n
Reym'swale A.
o
Dier. A.
p
Bo kel; hier en hierna om gaten in het perkament heen geschreven B.
q
de laatste letter gecorrigeerd, mogelijk tot t (is dat bedoeld?) A.
r
vander stede door vijftiende-eeuwse hand boven de regel toegevoegd B.
s
Dordr. A.
t
Holl. A.
u
Hairlem B.
v
Alkemare B.
w
Ghoude B.
x
W'mer A; Wermer B.
y
digniteitspunten ontbr. B.
z
Will. A.
a'
Heynn. A; Heneg. B.
b'
Dordr. A.
c'
hore B.
d'
boven de regel toegevoegd A.
e'
boven de regel toegevoegd A.
f'
het volgende door andere hand A.
g'
Enghelb'to A; Enghelbarto B.
Oorkonder: Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van Middelburg en negentien ridders
Destinataris: graaf Willem III