Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X056v_272_1 B ZH_G_X046v_272_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 56v, nr. 268 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 46v, nr. 264 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 437.

Vgl. nr. ZH 271.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. ombieden ju Janc van Rosenburchd onsen baliu van Zuuthollande, jof zoe wie daer namels baeliu es: want Willem van Hornef onse trouwe knape mit ons overberch vaert, dat ghi joncfrouwen Oeden van Horne, sinen wive, ende sinen kinderen houdet in dieng goede ende in der heerscipien van Outena ende in alsulken goede als hi nu in besitte of es, ende daer in alsoe bescerme dat sijs vriliken ghebruken moghe; ende viele hem enich stoet daer in of sinen ambochts luden ende si ju dat te weten deden, zoe willen wi dat ghi hem daer in teholpen comet van onsen weghen, alsoe dat siere gheen hinder of en hebben. Ende des en laet niet.

Ghegheven tote Dordrecht des manendaechs na sente Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et suum consilium.

a
nl. de in het opschrift van het voorafgaande nr. ZH 271 genoemde Willaem van Hoirne.
b
Heneg. AB.
c
Janne B.
d
Rosenb'ch A.
e
Zuut | holland A; Zuyt holland B.
f
Hoirne B.
g
den B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Horn, knaap