Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X061v_311_1 B ZH_G_X049v_311_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 61v, nr. 307 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 49v, nr. 303 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Sophie vrou van Saffenburch.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – In de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 481.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat ver Sophie, vrouwe van Saffenburch, huden quam toit Sente Gherden bergheb voir ons ende voir onsen manne, ridderc ende knapen, ende zuoer te heylighen dat si halinghed onsculdich es van alsulken woirden alse van hoir ghespronghene sien alse dat si Janne van Hoesdenef, haren broeder, vergheven soude willen.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Gorichemg des vridaghes na meyedach int jaer XXIXoh.

[Dienstaantekening:]

Per dominumi comitem et commune consilium.

a
Will. AB.
b
Zente Gheerden berghe B.
c
riddere B.
d
alinghe B.
e
ghesproken B.
f
Hoesdune B.
g
Gorichē A; Ghorichem B.
h
ons Heren Mo CCCo neghen ende twintich B.
i
het grootste deel van het woord verdwenen in een vouw in het perkament A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Sofia, vrouwe van Saffenberg