Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X066r_352_1 B ZH_G_X053r_352_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 66r, nr. 348 (primaire registratie).

In de marge: Nota.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 53r, nr. 344 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Her Jan van Polanen ende her Willem van Duvenvoirde frater.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 479, ad 1329 maart 30.

Vgl. nr. ZH 353.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

 

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi omme trouwe dienste die hair Jan van Polanenb onse trouwe ridder ende sine vorvorders ons dicke wilen ghedaen hebben ende hi ons noch doen sel, hebben ghegheven ende gheven mit desen brieve die ghesamender hant mit heren Willamec van Duvoirded onsen ridder, here van Oisterhoute, sinen broeder, alse van den huse in der Liere mit LXII morghen lands luttel mijn jofte meer dair ommetrent gheleghen, die Dieric van den Wale, dair God die ziele of hebben moit, cofte jeghens Hughelijn uter Liere, ende van der tiende die Dieric van den Wale voirs. cofte jeghens heren Vranken van Hoyliede, wilc huys, land ende tiende hair Willaemf voirs. vang ons hout in rechten liene ende wi heren Janne van Polanenh sinen broeder voirs. hebben ontrumet ende ghegheven die ghesamende hand mit heren Willamei, in dier manieren: wair dat herenj Willaemsk ghebrake sonder wittachtighe gheboirte van him te laten, dattet comen soude op heren Janne voirs. in liene te houden, in dier manieren dattet na herenl Jans doit voirs. comen zal op Philipsm sinen sone die hi nu hevet, diet houden zal in rechten liene; wair oec dat sake dat Philipsn voirs. ghebrake voir heren Janne sinen vader, soe soud comen na hereno Jans doit op sinen outsten wittachtighen sone die hi liete, ende die sout houden in rechten lienep van ons ende van onsen nacomelinghen q.

Hier over waren onse lieve neve here Gheraerdr here van Voirne, borchgrave van Zeelands, here Gheraerdt here van Pottisu onse ridder ende meester Heynric van Gheldenake onse clerc. In oerkonde etc. Ghegheven te Valenchijnv des donresdaghes voirw Midvasten int jaer x XXIXo.

a
Will. A.
b
Pollanen B.
c
Will. A.
d
Duvenvoirde B.
e
Oist'hout A.
f
Will. A.
g
va verbeterd uit iets anders, mogelijk uit in A.
h
Pollanen B.
i
Will. A.
j
sheren B.
k
Will's A.
l
sheren B.
m
Phillips B.
n
Phillips B.
o
sheren B.
p
in rechten liene ontbr. B.
q
hier in rechten liene B.
r
Gher. A.
s
Zeel. A.
t
Gher. A.
u
Pottes B.
v
Valench. AB.
w
verbeterd uit na A.
x
hier ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Polanen, ridder, en zijn broer heer Willem van Duivenvoorde, ridder, heer van Oosterhout