Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X066v_355_1 B ZH_G_X053r_355_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 66v, nr. 351 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 53r, nr. 347 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vrou Janne Danels wijff vander Merwedea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 185.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat hair Daniel van der Merewedec mid onser hant ghemact hevet veren Janen sinen wive toit hare lijftocht alsulc goed als hier na bescreven staet ende hi van ons hout: in den eersten die tiende ter Mereweded, die wairt es jaerlix tuyschen XXV ende XXX lb.e jof dair ommetrent; f item die tiende ane der Dussen, die waird es jaerlix tuyschen L lb. ende LX lb. jof dair omtrent; item dat vere tuyschen die Merewedeg ende Papendrecht, dat wairt es jaerlix XVII lb. jof dair omtrent; item te Niemands vrienth die vere, die wardich es jaerlix X lb. jof dair omtrent; item die viskerie te Bittershoeke, die wairdich es jaerlix XXVI lb. jof dair omtrent; in wilker lijftochte voirscreven wi gheloven te houden i veren Janen voirs. na sede ende custume van onsen lande.

In oerkonde etc. Ghegheven te Valenchinj des woensdaghes voir Mid vasten int jaer k XXIXo.

a
M'wede B.
b
Will. B.
c
Me'wede A; Meerwede B.
d
Me'wede A; Meerwede B.
e
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
f
hier item dat vere tuyschen die Me'wede, doorgestreept A.
g
Me'wede A; Meerwede B.
h
Niemands vriend B.
i
hier joncfrou, doorgestreept A.
j
Valench. B.
k
hier ons Heren dusend driehondert B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Daniel van der Merwede en zijn echtgenote vrouw Janne