Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X069v_376_1 B ZH_G_X055r_376_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 69v, nr. 371 (primaire registratie).

Onder de tekst, in de ondermarge, de uitgeveegde woorden Wi Will. grav.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55r, nr. 368 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Ambocht Nedervene.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 325. – Vgl. voorts nrs. ZH 374-375 en 377.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben onsen goeden luden ghemeenlike die wonachtich ende gheervet sien in den ambocht van Nedervenec alsulke over mate als dair ghemeten was doemen dair achterste van onsen weghen mat, dair die mate of beghonde ane toistende van den ambochte van Nedervene ende ghinc twe hondertich roeden boven der herestraten; ende dese overmate also groet ende alsed cleyne alse dair ghevallen es sullen wi ende onse nacomelinghe hem ende den ghenen die na hem comen sullen waren als een vri eyghen erve, ende dair of en sullen si diken noch dammen. Voirt so gheven wi hem enen waterganc dat erve te wateren vrilike dair hoir ander erve waterte, sonder horen cost; ende dat wi noch onse nacomelinghe nimmermer ghene over mate hebben en sullen binnen desen palen voirscreven, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven des satersdaghes voir onser Vrouwen dach terf verholeng int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

a
AB.
b
hier van Heneg. B.
c
Neder vene B.
d
also B.
e
t tussengeschreven, mogelijk door andere hand A.
f
ontbr. B.
g
ver op rasuur A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden wonend in het ambacht Nederveen