Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X074r_409_1 B ZH_G_X057v_409_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 74r, nr. 404 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 57v, nr. 400 (wrs. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21, naar A).
Opschrift:

Clais Jans z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 206.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden datc Claisd e Jans sone van Abbenbroeke ons op ghedraghen heeft achte ende twintichstalve gairde lands legghende in f Kathendrecht beoisten den tween slusen, die veren Jutten waren Jans weduwe van Abbenbroeke, streckende uyt der Merewedeng toit an die landsceydinghe, ende dit land heeft beleghen Jan van den Broeke sijn broeder met lande an beyden siden; wilc land voirscreven wi verlien Claiseh ende sinen erfnamen van ons ende van onsen erfnamen te houden ten rechten erfleene, ende immer op den ousten ende op deni naisten te comen, ende op den jongheren manhoeft voir touder wijfhoeft aldair si beyden even na sijn.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIo.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Clays B.
e
hier sone, doorgestreept B.
f
hier Lak, doorgestreept B.
g
M'eweden AB.
h
Clayse B.
i
den ontbr., de voorafgaande woorden ousten ende op boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Jansz. van Abbenbroek