Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X086r_484_1 B ZH_G_X067r_484_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 86r, nr. 478 (primaire registratie).
Opschrift:

Zwindrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 67r, nr. 474 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Zwindrecht.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 581.

Willaema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf. Want wi den ghemeenen heerscippe van Zwindrechtg in hore hantfesten ghegheven hebben dat si coeren maken moghen van scuttinghe, van scaden, van vechters boeten ende van anders des ghemeens lands oirbare dat jeghens onse recht niet en draghet, tote tien scellinghe Hollandsh toe, ende Gherardi Alewijns sone sijn ambocht in Zwindrechtj gairne bedriven soude soe hi reckelixte mochte, soe gheven wi hem mid desen brieve dat hi in sinen ambochte coeren maken moghe alse voirscreven es tote tien scellinghe Hollandsk toe ende niet dair boven, dair hi ende zine nacomelinghe, besitters van dien ambochte, die vrienden mede in rusten ende in besceyde houden, ende dat si jairlix scepen maken moghen den dijc van den ambochte mede te bedriven ende den luden recht mede te doene binnen den ambochte, ende van bekender scout te panden bi recht ende bi vonnisse van scepen.

Ghegheven tote Hairlem des dinxendaghes voir onser Vrouwen dach half oichste int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Perl dominum comitem; m N.n Merreo.

a
Wi Willame B.
b
grave B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Zwindr. A; Zuindr. B.
h
Holl. AB.
i
Gheraerd B.
j
Zwindr. A; Zuindrecht B.
k
Holl. A.
l
in de vouw verdwenen B.
m
hier et B.
n
[N]ycholaum (de eerste letter grotendeels in de vouw verdwenen) B.
o
M're AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz.