Landdrost en Assessoren van Oost-Friesland (1808-1810)

Landdrost en Assessoren van Oost-Friesland (1808-1810)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.