Algemeen Bestuur van Weldadigheid

Algemeen Bestuur van Weldadigheid

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.