personen

mr. Philip Jacob van der Goes

geboren: 05-03-1752 te 's-Gravenhage
overleden: 12-09-1831 te Loosduinen

opmerkingen

Persoonsgegevens: senior.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 92.

Fölting, H.P., De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker 1985) 240.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 13-03-1779 - 28-01-1795
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 15-11-1808
namens: Maasland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Algemene Rekenkamer (1813-1861)
van: 01-08-1814 - 12-09-1831
anderen met deze aanstelling...