personen

Johan Frederik Willem baron van Spaen

Ook bekend als Van Spaen van Biljoen.

geboren: 22-05-1746 te 's-Gravenhage
overleden: 18-11-1827 te Velp

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1813/baron 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 273.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 221.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 466.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 90.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Gelderland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 13-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 17-11-1807 - 30-07-1810
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Boven-IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1815
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 20-10-1814 - 1815
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 6-10-1814.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-10-1815 - 14-10-1821
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 08-07-1823 - 1825
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1825 - 18-11-1827
anderen met deze aanstelling...