personen

mr. Hendrik baron Collot d'Escury

Ook bekend als Collot d'Escury van Heinenoord.

geboren: 04-09-1773 te Rotterdam
overleden: 14-05-1845 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 67.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 268.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 249.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 20-10-1818
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1814-1861)
van: 21-09-1814 - 13-10-1818
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-10-1818 - 16-10-1842
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1832-1833 en 1834-1835. Na de splitsing van Holland in Noord- en Zuid-Holland (koninklijk besluit 10 oktober 1840) lid voor Zuid-Holland.

functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 18-05-1834 - 14-05-1845
anderen met deze aanstelling...