personen

jonkheer mr. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt

geboren: 04-10-1766 te Leeuwarden
overleden: 20-02-1844 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1817.
Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1788-1790 en van Utingeradeel 1790-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 239.

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 335 en 398.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 252 en II, 172.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 541.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1084.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1794 - 1795
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 11-03-1806
anderen met deze aanstelling...

Ambt neergelegd.

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Heerenveen
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 28-12-1810 - 11-1813
namens: Arrondissement Heerenveen
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige benoeming. Definitieve benoeming 9 mei 1811.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 16-10-1831
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-10-1835 - 20-02-1844
anderen met deze aanstelling...