personen

mr. Pieter Paul van Gelre

geboren: 1735
overleden: 1810

lid Vroedschap van Zierikzee (1756 - 1795).

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 657.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 10-11-1768 - 1795
namens: Zierikzee
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 16-11-1768 - 1795
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 16-03-1795 - 02-1798
anderen met deze aanstelling...