personen

mr.dr. Willem Frederik baron Röell

geboren: 25-10-1767 te Amsterdam
overleden: 03-01-1835 te Amsterdam

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815/adelstitel: 1819.
Overig: bij KB van 20 juni 1810 no. 26 werd aan Röell twee maanden verlof verleend om de wateren te gaan gebruiken.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 324.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 871.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 59.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 31-07-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 03-05-1804 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Algemene Secretarie van Staat
van: 30-06-1806 - 29-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: kanselier van de koning
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 04-07-1806 - 10-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: minister secretaris van staat
instelling: Staatssecretarie (Ministerie van de Secretarie van Staat)
van: 29-07-1806 - 08-01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Buitenlandse Zaken
van: 08-01-1808 - 15-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 06-04-1814 - 16-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 16-09-1815 - 21-02-1817
anderen met deze aanstelling...
functie: minister van staat

van: 19-02-1817 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 30-10-1817 - 03-01-1835
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1818-1819, 1820-1821, 1822-1823, 1824-1825, 1826-1827, 1828-1829, 1830-1832 en 1833-1834.