personen

Gerrit Ferdinand baron van Asbeck

Ook bekend als Van Asbeck tot Berge en Munsterhausen.

geboren: 30-09-1764 te Wirdum
overleden: 04-04-1836 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1821.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 127.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 33.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 92.

functies in bovenlokale instellingen

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 14-11-1807
namens: Arrondissement Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-11-1807 - 22-12-1808
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.

functie: lid
instelling: Algemeen Bestuur van Weldadigheid
van: 30-06-1809 - 01-05-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 27-09-1815
namens: Achtkarspelen, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 27-09-1815 - 04-04-1836
anderen met deze aanstelling...