personen

mr. Ambrozius Ayzo van Boelens

geboren: 19-03-1766 te Hardegarijp
overleden: 30-11-1834 te Oldeberkoop

opmerkingen

Overig: op 9 maart 1799 werd Boelens benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Eems, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 12 (1921/1922) 61.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 190.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 387.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 28-08-1795 - 11-04-1796
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek uit onvrede met ontslag van vier collega's.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Eems
van: 20-12-1798 - 09-01-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 09-11-1801 - 07-09-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Friesland (1802-1811)
van: 07-09-1802 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1825 - 30-11-1834
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...