personen

dr. Jacob Verheije

geboren: 1640
overleden: 16-08-1718

lid Vroedschap van Zierikzee (1682 - 1718).

bronnen voor de persoonsgegevens

Lyst der edele mogende heeren gecommitteerde raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.d., z.p.) 28.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 833.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 498.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 25-02-1677 - 25-01-1683
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. De einddatum is afgeleid van zijn benoeming als secretaris van de Staten van Zeeland. Wordt in ieder geval in een resolutie van de Staten van Zeeland van 25 september 1687 niet meer genoemd onder de ordinaris gedeputeerden.

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 26-01-1683 - 09-10-1687
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: secretaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 26-01-1683 - 09-10-1687
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 10-10-1687 - 16-08-1718
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Verheije heeft in feite al op 15 juli 1715 ontslag genomen, wegens hoge leeftijd. Pas na zijn dood is echter een opvolger aangewezen. Zie ook de resoluties van de Staten van Zeeland van 11 februari 1706, 17 juni 1709, 1 en 12 augustus 1715. Behoudt na zijn ontslag het recht vergaderingen van de Staten van Zeeland en de Staten-Generaal bij te wonen.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 10-10-1687 - 16-08-1718
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Verheije heeft in feite al op 15 juli 1715 ontslag genomen, wegens hoge leeftijd. Pas na zijn dood is echter een opvolger aangewezen. Zie ook de resoluties van de Staten van Zeeland van 11 februari 1706, 17 juni 1709, 1 en 12 augustus 1715. Behoudt na zijn ontslag het recht vergaderingen van de Staten van Zeeland en de Staten-Generaal bij te wonen.