personen

mr. Jan Albert Willinge

geboren: 21-06-1760 te Oldeberkoop
overleden: 31-01-1839 te Oldeberkoop

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 82 (1999) 345.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 380.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 08-09-1791 - 10-07-1795
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1827
namens: Stellingwerf Oosteinde, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 03-07-1827 - 28-03-1831
namens: Heerenveen, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.