personen

jonkheer mr.dr. Nicolaas Calkoen

Ook bekend als Calkoen van Kortenhoef.

geboren: 22-01-1753 te Amsterdam
overleden: 01-01-1817 te Amsterdam

lid Vroedschap van Amsterdam (1782 - 1795).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 6.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 57.

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 969.

Hofland, P., Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 141.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 20.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 79 (1995/1996) 161.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 198.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 87.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1790 - 30-04-1793
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1793 - 04-03-1795
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 29-05-1804
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 29-05-1804 - 1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 17-07-1806 - 21-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Met toestemming tevens lid te blijven van de regering van Amsterdam. Gecontinueerd 1 januari 1807.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 01-04-1808 - 30-07-1810
namens: Amstelland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...