personen

dr. Marinus van Crommon

geboren: 1629
overleden: 04-07-1687

opmerkingen

Overig: was secretaris van Goes. Volgens Nederland's Patriciaat ook gecommitteerde in de Raad van State 1683, maar dat wordt niet door andere bronnen bevestigd.

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 21 (1933/1934) 377.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 20-03-1654 - 23-03-1661
namens: Goes
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot ordinaris-gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 20-03-1654 - 23-03-1661
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum afgeleid van de benoeming in Gecommitteerde Raden van Zeeland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 17-06-1660 - 19-07-1683
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. Beëindiging wegens benoeming in de Raad van State. De einddatum is afgeleid van de aanvangsdatum in die functie.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 20-07-1683 - 04-07-1687
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Deze benoeming niet in Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting). Beëindigd door overlijden.