personen

Adolph Warner baron van Pallandt

Ook bekend als Van Pallandt tot Beerse, Van Pallandt van Eerde.

geboren: 15-12-1745 te Eerde
overleden: 07-12-1823 te Eerde

lid Ridderschap van Overijssel (1770 - ).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1818.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 750

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 89 (2000/2001) 332.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 747.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1776 - 30-04-1777
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Overijssel (1807-1810)
van: 26-06-1807 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 30-09-1808 - 1809
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département des Bouches-de-l' Yssel (Monden van de IJssel)
van: 28-12-1810 - 1811
namens: Arrondissement Deventer
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: commissaris-generaal

van: 13-12-1813 - 11-05-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...

Op 18-12-1813 in functie getreden.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 04-07-1822
anderen met deze aanstelling...