personen

dr. Johan van de Warck

Ook bekend als Jan van de Werke.

geboren: -
overleden: 11-01-1615

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Middelburg 1575-1579 en vanaf 1588.

bronnen voor de persoonsgegevens

Lyst der edele mogende heeren gecommitteerde raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.d., z.p.) 27.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 925.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 10-12-1588 - 15-05-1592
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Nieuwe commissie van de Staten van Zeeland 17 juli 1589, 15 september 1590, 20 maart 1592, 27 mei 1593. Wordt opgevolgd door Huyssens.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 24-06-1593 - 15-06-1594
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Zeeland 27 mei). Beëindiging wegens legatie naar Denemarken. Opgevolgd door Huyssens.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 25-08-1595 - 1601
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Zeeland 11 augustus). Nieuwe commissie Staten van Zeeland 23 juni 1598, nieuwe credentiebrief 6 april 1601.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 25-03-1599 - 24-11-1614
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Aanvangsjaar 1595 volgens F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen 2 (Middelburg 1893) 925. Ontslag op eigen verzoek.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 25-03-1599 - 24-11-1614
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Aanvangsjaar 1595 volgens F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen 2 (Middelburg 1893) 925. Ontslag op eigen verzoek.