Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
o niet zeker r niet zeker t niet zeker .k. de afkortingsstreep staat boven de i t niet zeker; alleen de stok is nog zichtbaar twee letters door vochtinwerking onleesbaar; op deze bladzijde daardoor meer tekst verloren t verbeterd uit een bovenschacht

Vergelijk regels 51 tot en met 100

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
51     Ontsaghen menich warf dit lant   Ontsaghen menich warf dit lant   Ontsaghen menich warf dit lant
52     Wantmer wreet volc ende starc in vant7   Want mer wreet volc ende starc in vant   Want menre wreet volc ende sterc in vant
53     Ende die quaet te soeken wa[..]n8   Ende die quaet te zoeken waren   Entie quaet te zoekene waren
54     Dicke quamen si met scaren   Dicke quamen si met scaren   Dicken quamen si met scaren
55 I 55   Om dat roemsche rijc te cranken   Om dat roemsche rijc te crancken   Om dat roomsche rike te cranken
56     Ende verheerden die rijnvranken   Ende verheerden den rijn vrancken   Ende verheerden de rijn vranken
57     Wiltenburch hiet haer hoefts[...]   Wiltenburch hiet haer hoeft stat   Wiltenborch hiet haer hoeft stat
58     Dat tfolc9 menich iaer insat   Daert volc menich iaer in zat   Daer tvolc menich iaer in sat
59     Na ons heren gheboornesse   Na ons heeren gheboernes   Na ons heren gheboernesse
60 I 60   Drie hondert iaer lx ende zesse   Drie hondert iaer .lx. ende zes   CCC. iaer zestich ende zesse
61     Wort keyser valentiniaen   Wort keyser valentijniaen   Wort keyser valentiniaen
62     Goed kerstijn was hi sonder10 waen   Goet kerstijn was hi sonder waen   Goet kersten was hi sonder waen
63     Jn sinen tiden waren si ghetogen   Jn sinen tiden waren si getoghen   Jn sinen tiden waren si ghetoghen
64     Die neder sassen ende wilden poghen   Die neder zassen ende wilden poghen   De neder zassen ende wilden poghen
65 I 65   Te nederen11 die roomsche gewelt   Te nederen die roemsche ghewelt   Te nederne de roomsche ghewelt
66     Daer beg[..]ncse op een velt12   Daer beghincse op een velt   Daer beghincse op een velt
67     Die keyser13 ende wan hem an   Die keyser ende wan hem an   De keyser ende wan hem an
68     Ha[..]e [...]pe ende menich man   Hare scepe ende menich man   Haer scepe ende menighen man
69     Jnt neder lant neuen den rine   Jnt neder lant neuen den rijn   Jnt neder lant neuen den rijn
70 I 70   Doe wan hi vort met sire pine   Doe wan hi voert met siere pijn   Doe wan hi voert met siere pine
71     Haer lant dat noch zere is vast   Haer lant dat noch zeere is vast   Haer lant dat noch sere is vast
72     Ende setter in somighen gast   Ende zetteder in zommighe gast   Ende setter in so menighen gast
73     Diese ghiselden ende dwonghen   Diese ghiselden ende dwonghen   Diese ghiselden ende dwonghen
74     Te dienen der roemscher tongen   Te dienen der roemscher tongen   Te dienen der roomscher tonghen
75 I 75   Dus mosten si den zege verliesen   Dus mosten si den zeghe verliesen   Dus mosten si den zeghe verliesen
76     Die neder sassen heten nv vriesen   Die neder zassen heten nv vriesen   Die neder zassen heten nv vresen
77     Dien name wanic dat eerst vant   Die name wanic dat eerst vant   De name wanic dat ierst vant
78     Rome want hets .i. cout lant   Rome want hets .i. cout lant   Rome want ets een cout lant
79     Heyden bleuen si noch hier naer   Heyden bleuen si noch hier naer   Heidijn bleuen si noch hier naer
80 I 80   Meer dan .ccc. iaer   Meer dan .ccc. Jaer   Meer dan driehondert iaer
81     Ende dienden heydijn lantsheren   Ende dienden heiden lantsheren   Ende dienden heidinen lantsheren
82     Eer dat si hem wilden bekeren     Eer dat si hem wilden bekeren
83   Nu worden zider mogendelike   NV worden zeder moghendelike   Nv worden sider moghendelike
84     Die coninghe van vrankerike   Die coninghen van vranckerike   Die koninghe van vrancrike
85 I 85   Heren ouer al duutsche lant   Heren ouer al duutslant   Heren ouer al duutsche lant
86     Also dat in haer hant   Also dat in hoer hant   Also dat in haer lant
87     Vrieslant quam als ghi sult horen   Vrieslant quam als ghi sult horen   Vrieslant quam als ghi moghet horen
88     Want puppijn van herstelle geboren   Want puppijn van harstele geboren   Want pippijn van harstelle gheboren
89     Die tswaert van vrankeric droech   Diet zwaert van vranckeric droech   Die tsweert van vrancrike droech
90 I 90   Hi had orloghen ghenoech   Hi hadde orloghe ghenoech   Hadde oerloghen ghenoech
91     Jeghen roboude gods viant   Jeghen roboude gods viant   Jeghen rabboude den goeds viant
92     Die hertoghe was van vrieslant   Die hertoghe was van vrieslant   De hertoghe was van vrieslant
93     So dat hine verwan met eren   So dat hine verwan met eeren   So dat hine verwan met eren
94     Jnt carnatioen ons heren   Jnt carnacioen ons heren   Jnt carnacioen4 ons heren
95 I 95   ViC xc ende viere   VjC xc ende viere   Vic twintich ende viere
96     Doe sende hi inden lande sciere   Doe zende hi inden lande sciere   Doe sende hi inden lande sciere
97     Willibrorde die eerst bekeerde   Willeboerde die eerst bekeerde   Willebroerde de eerste bekeerde
98     Die vriesen ende tgheloue leerde   Die vriesen ende tgheloue leerde   Die vriesen ende ghelouen leerde
99     Tot westcappelen dat hi quam   Tot west cappelen dat hi quam   Tote west cappel dat hi quam
100 I 100   Daer hi aenbedende vernam   Daer hi aenbedende vernam   Daer hi aen beden vernam

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

10: o niet zeker
11: r niet zeker
12: t niet zeker
13: .k.
7: t niet zeker; alleen de stok is nog zichtbaar
8: twee letters door vochtinwerking onleesbaar; op deze bladzijde daardoor meer tekst verloren
9: t verbeterd uit een bovenschacht
4: de afkortingsstreep staat boven de i