Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Hulp bij het zoeken

J.G. Smit

Toelichting bij de velden

download deze tekst als PDF bestand

Inleiding

De verantwoording van de ontstaansgeschiedenis van de databank is in de inleiding aan de orde geweest. Hier volgen nog een specifieke toelichting op de zoekmogelijkheden en een uitleg van de diverse zoek- en gegevensvelden. De zoektips kunt u vinden in het 'zoek geavanceerd' scherm. Bij enkele velden is ruime achtergrondinformatie gegeven.

De projectpagina en de daarop volgende schermpagina’s met zoekvelden leiden naar een resultatenscherm. Daarop worden de gevonden documenten kort gepresenteerd met briefnummer, datum, aan of van Willem van Oranje, de naam van de correspondent, de naam van de verzendplaats en de vermelding of er een afbeelding (pdf) is en hoe groot het digitale bestand daarvan is. Onderaan deze schermpagina heeft u de mogelijkheid naar de volgende of vorige resultaten te gaan of opnieuw te zoeken, u kunt het resultaat ook downloaden naar spreadsheetformaat. Door het onderstreepte briefnummer aan te klikken komt u op het detailscherm van het betreffende document. Daar staan behalve de hiervoor genoemde gegevens ook het incipit, de inhoud, de opmerkingen, de verschijningsvorm, de bron en de toegang van het betreffende document. Alle onderstreepte woorden zijn aan te klikken. U kunt op die wijze rechtstreeks naar alle records van de correspondent, de verzendplaats of de bron.

Op het detailscherm staat ook vermeld of er een afbeelding (pdf) is en hoe groot het digitale bestand is. Voor het bekijken van de afbeeldingen is Acrobat Reader 6 of hoger vereist. Indien u een internetverbinding via een telefoonmodem heeft, dient u er op bedacht te zijn dat het lang kan duren voordat een groot bestand is geladen. De verschijningsvorm die wordt afgebeeld, is in rood gezet. Vanuit beide vermeldingen van het pdf-bestand kunt u doorklikken naar de afbeelding van het door u gezochte document. Vanuit het afbeeldingscherm kunt u via de knop BACK linksboven terug naar uw zoekresultaten.

De projectpagina Correspondentie van Willem van Oranje heeft links het projectmenu, vanwaaruit u rechtstreeks naar verschillende onderdelen van het project kunt gaan: de tekst van de Geschiedenis en verantwoording van het project, de literatuurlijst, het overzicht van brieven, het scherm "zoek geavanceerd", de hulp bij het zoeken, het colofon. Door het Overzicht van brieven aan te klikken komt u aan het begin te staan van het volledige, chronologische geordende, overzicht van de documenten. Standaard staat dit overzicht gesorteerd op datum. Dat is te zien aan het pijltje dat naar boven wijst. U kunt deze lijst ook op de andere onderdelen sorteren door op het pijltje te klikken dat bij dat onderdeel staat en ook is het mogelijk direct in deze lijst te zoeken. De Hulp bij het zoeken geeft handige tips. Het Colofon geeft de namen van allen die ooit bij het project betrokken zijn geweest.

Op de projectpagina heeft u direct al een zoekscherm met een beperkt aantal zoekmogelijkheden. U kunt een zoekterm intikken, kiezen of u in alle velden wilt zoeken, alleen naar een correspondent of in de inhoud, en hoeveel zoekresultaten u op het scherm getoond wilt hebben. Het scherm "zoek geavanceerd" biedt meer zoekmogelijkheden.

volgende pagina