Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Planning and Development, Ontario

Naam archiefvormer Department of Planning and Development, Ontario
Periode van bestaan 1944-1961
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1944 werd het Department of Planning and Development opgericht. Het department was verantwoordelijk voor handelsbevordering; industriële ontwikkeling en immigratie. Daarnaast had het bepaalde taken op het gebied van stedelijke planning en huisvesting. Het departement bestond uit diverse directies: de Trade and Industry Branch; de Community Planning Branch; de Conservation Branch en de Immigration Branch. In 1955 werd de Civil Defence Branch toegevoegd. Het departement werd in 1961 hernoemd tot Department of Commerce and Development. Dit departement zou minder dan een jaar bestaan. Eind 1961 werd het door een samenvoeging met het Department of Economics and Federal-Provincial Relations omgevormd tot het nieuwe Department of Economics and Development.

 

De Trade and Industry Branch van het Department of Planning and Development was de grootste en snelst groeiende Branch, onderverdeeld in vele onderdirecties. Via het Ontario House in Londen, Engeland had de directie een kantoor om promotionele activiteiten te ontplooien en Britse ondernemingen te assisteren in hun relaties met Canada. Vanaf 1954 werden meer overzeese kantoren gevestigd: in Chicago, New York, Dusseldorf en Milaan.

 

De Immigration Branch van het Department of Planning and Development bestond van 1944 tot 1955. De directie was verantwoordelijk voor de immigratieprojecten van de Provinciale regering van Ontario en voorzag de immigranten indien noodzakelijk bij aankomst van hulp, via het Reception Centre in Toronto. Directors van de Immigration Branch waren achtereenvolgens Mrs. E.W. Brownell (1944-1950); F.W. Stanley (1951-1953) en W.E. Betts (1954-1955). Vanaf 1955 lijkt de term Immigration Branch niet meer in gebruik en lijken de taken te zijn overgenomen door de Trade and Industry Branch (aldus de administratieve inleiding).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste taken van de opeenvolgende departementen was het stimuleren van handel en industrie; het creëren en onderhouden van werkgelegenheid en het exploiteren van natuurlijke bronnen en ontwikkelen van menselijk potentieel. Hiertoe diende samengewerkt te worden met agrarische, industriële, mijnbouw en handelsorganisaties, zowel in publieke als in de private sector.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Commerce and Development

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Schindeler, F.F., Responsible Government in Ontario (Toronto z.d.).

Doorgenomen archieven / series

Department of Planning and Development , Ontario. RG 9

Doorgenomen series betreffende de periode 1944-1961:

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files.

RG 9-3 Hungarian Refugee Program files

RG 9-6 Immigration Branch Policy files

 

Department of Economics and Development. RG 9

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 9

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Record Group 9 betreft officieel de archieven van het Ministry of Economic Development and Trade (en voorgangers). Deze bestaan uit archieven verkregen (of nog te verkrijgen) van de volgende departementen en ministeries:

 

Department of Planning and Development (1944-1961)

Department of Commerce and Development (1961)

Department of Economics and Development (1961-1968)

Department of Trade and Development (1968-1972)

Ministry of Industry and Tourism (1972-1982)

Ministry of Industry and Trade (1982-1985)

Ministry of Industry, Trade and Technology (1985-1993)

Ministry of Economic Development and Trade (1993-1995)

Ministry of Economic Development, Trade and Tourism (1995-1999)

Ministry of Economic Development and Trade (1999-)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Beschrijving algemeen*

- Acc. 4206, Immigration Branch 1948-1961; Ontario House 1948*

 

RG 9-3 Hungarian Refugee Program files 1937-1961

Beschrijving algemeen*

- acc. 4207, box 205K Citizenship and Immigration (Winnipeg, Ottawa, Toronto) 1957

- acc. 4206, box 208K, file 5 W.K. Warrander, Minister, Department of Planning and Development 'Our responsibility to New Ontario Citizens'*

- acc. 4206, box 208K, file 7 Canada and Post-War Immigration 1946*

- acc. 4206, box 208K, file 8 Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration, no date.*

- acc. 4206, box 208K, file 11 A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950*

- acc. 4206, box 208K Preliminary Report on Immigration 1946*

 

RG 9-6 Immigration Branch Policy files 1946-1952

Beschrijving algemeen*

- Box 182K*

- Box 215K*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Voor het inzien van de plaatsingslijsten 9-1 en 9-2 is toestemming verkregen tijdens de onderzoeksperiode. Zij bestaan voornamelijk uit (ongeordende) aanwinsten en overdrachtslijsten van diverse aard en methode. De files zijn in algemene termen beschreven.

 

2) Ter signalering. Het Ontario House Londen fungeerde vele jaren als officieel kantoor van de regering van Ontario in het Verenigd Koninkrijk. De archieven van het Ontario House zijn te vinden onder RG 9-7 (Ontario House Records), onderverdeeld in 10 subseries. In de series 9-7-7-Ontario House promotional files zijn drie dossiers betreffende immigratie algemeen 1966-1968 en Immigration Film Show (z.d.) (resp. in Acc. 11789, box 152K en Acc. 11789, box 147K). Daarnaast is er materiaal betreffende immigratie te verwachten in de subserie gevormd door de Agent General, de officiële vertegenwoordiger van de regering van Ontario in Londen (Agent General's files, RG 9-7-9; 1944-1993, 22,2 m. f.a.niet beschikbaar/openbaar; beperkt openbaar). Het betreft vermoedelijk vooral archivalia inzake immigratie van Britse onderdanen naar Canada, maar het valt niet uit te sluiten dat ook immigratie vanuit het Europese vaste land vanuit Londen gestimuleerd werd. Archieven van de andere overzeese kantoren van de regering van Ontario worden vernietigd (bron: informatie archivaris RG 9, Julie Stabile).

Titel Dossierbeschrijving Department of Planning and Development, Ontario. RG 9
Inventaristekst

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Omvang serie: 96,6 m., Openbaarheid: beperkt

De serie bevat de ministeriële correspondentie van genoemd ministerie, voorgangers en opvolgers. Voor de periode tot 1958 zijn de plaatsingslijsten niet openbaar; gedeeltelijke plaatsingslijsten zijn online beschikbaar. Algemene archivalia inzake immigratie zoals correspondentie met Department of Immigration and Colonization stammen uit 1967. Voor stukken van 100 jaar en jonger moet een schriftelijke Freedom of Information and Protection of Privacy-procedure worden gevolgd.

 

Acc. 4206, Immigration Branch 1948-1961; Ontario House 1948

De aanvulling (accession) bestaat uit 3 dozen, 21 omslagen

Deze beschrijving is gebaseerd op de plaatsingslijst, de dossiers konden tijdens de onderzoeksperiode niet worden ingezien.

- 11 omslagen bevatten correspondentie en onderliggende stukken van minister; deputy minister en Immigration Branch inzake 'Immigration-General'; Immigration Ottawa; de oprichting van een Immigration Centre en een werkbezoek aan Europa in 1951 (verslag opgesteld door Ontario Agent General V.S.P. Armstrong (Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Zweden, Luxemburg, Frankrijk) (box 2, file 4). Daarnaast bevatten de omslagen documentatie (m.n. krantenknipsels).

- de overige omslagen betreffen m.n. correspondentie minister - Ontario House General en zal grotendeels Britse immigratie betreffen, alhoewel promotie voor immigratie op het Europese continent ook vaak vanuit Londen werd gedaan.

 


RG 9-3 Hungarian Refugee Program files 1937-1961

Omvang serie: 0,75 m., Openbaarheid: beperkt (4 dossiers niet-openbaar)

De serie is gevormd in de periode 1956-1961 en documenteert de activiteiten van het door het department uitgevoerde Hungarian Refugee Program. De serie bevat echter archivalia over de periode 1937-1961. Voorzover viel vast te stellen betreft dit beleidsdossiers van de Immigration Branch, die volgens de administratieve inleiding gebruikt zijn door het Hungarian Refugee Program.

 

acc. 4206, box 208K, file 5 W.K. Warrander, Minister, Department of Planning and Development 'Our responsibility to New Ontario Citizens

Openbaar

De omslag bevat een kopie van een speech van Warrander, 07-01-1955, gehouden bij de 43e jaarvergadering van de Ontario Chamber of Commerce inzake het immigratiebeleid van Ontario. De speech maakt melding van het 1948 Netherlands Project en overkomst van Nederlandse agrarische families.

 

acc. 4206, box 208K, file 7 Canada and Post-War Immigration 1946

Openbaar

De omslag bevat een brochure met gelijknamige titel, geschreven door Brig.-Gen. M.L. Hornby, bedoeld om de 'man on the street' te overtuigen van noodzaak van immigratie uit oogpunt van arbeidsmarktproblematiek.

 

acc. 4206, box 208K, file 8 Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration, no date

Openbaar

De omslag bevat een kopie van het memorandum met de titel Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration , 30 p., ca. 1949. Het memorandum is een kritische evaluatie van Canada's organisatie van het immigratiebeleid (vóór 1950) in relatie tot het immigratiebeleid van de provincie Ontario en doet voorstellen tot herziening van m.n. de organisatie op federaal niveau. Eén van de punten van kritiek betreft de competentiestrijd tussen de Departementen van Labour en Mines & Resources, m.n. waar het de behandeling van Nederlandse agrarische immigranten betreft. Gezien de bewoordingen gebruikt in het rapport heeft het memorandum ten grondslag gelegen aan 'A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950', zie hieronder.

 

acc. 4206, box 208K, file 11 A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950

Openbaar

De omslag bevat een memoire van de minister E.W. Brownell van Planning and Development aan Prime Minister L.M. Frost d.d. 07-01-1950 met bovengenoemde titel en betreft de competentiestrijd tussen de Departementen van Labour en Mines & Resources, m.n. waar het de behandeling van Nederlandse agrarische immigranten betreft.

(Vgl. Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office. RG 26, Dossierbeschrijving RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants - Entry into Canada 1947-1957 en series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959 voor deze discussie op federaal niveau).

 

acc. 4206, box 208K Preliminary Report on Immigration 1946

Openbaar

De omslag bevat een kopie van het Preliminary Report on Immigration opgesteld door Dana Porter, Minister Department of Planning and Development, December 1946. Het betreft een provinciaal beleidsplan voor immigratie, waarin aandacht wordt besteed aan potentiële Nederlandse immigranten (gepubliceerd).

 

 

RG 9-6 Immigration Branch Policy files 1944-1955

Omvang serie: 0,6 m., Openbaarheid: nog niet vastgesteld, volgens geldende regels

De twee dozen zijn nog niet geschoond of bewerkt na overdracht aan de Archives of Ontario en bevatten niet uitsluitend materiaal van de Immigration Branch van het Department of Planning and Development, maar ook 8 omslagen gevormd door het Management Board of Cabinet, Ministry of Industry and Tourism 1974-1976 (geen immigratie) en 4 omslagen Research Council of Ontario -Graduate Students Scolarships - Who is Who 1949-1953 (geen immigratie).

 

Box 182K

De doos bevat o.m.:

- 3 omslagen Mrs. E.W. Brownell copies inzake Organisation en Operation Air Migration Program 1947-1949 (gericht op Britse immigranten).

- 1 omslag met correspondentie 1949-1952 m.n. m.b.t. de immigratieplanning van de provincie Ontario. In verslaglegging en planning van de Immigration Branch is sprake van twee grote projecten: British Project en Netherlands Project 1948 dat heeft geleid tot de door Ontario gesponsorde overkomst van ca. 4000 Nederlandse agrariërs.

- 1 omslag Preliminary Report on Immigration opgesteld door Dana Porter, Minister Department of Planning and Development, December 1946 (beleidsplan m.b.t. het immigratiebelied van Ontario, waarin aandacht voor potentiële Nederlandse immigranten, zie ook RG9-3).

 

Box 215K

De doos bevat o.m.:

- 1 ringband Ontario Immigration Branch Policy and Procedure 1947-1949. Dit stuk geeft een overzicht van het gevolgde beleid van de Provinciale Regering van Ontario en vormt tegelijkertijd een procedureel handboek voor de behandeling van nieuwe immigranten; het bevat een beleidsmatige beschouwing over het Netherlands Project en vijf paragrafen met speciaal op Nederlandse immigratie gerichte instructies (10 p.).

(vgl. Government of Canada, Immigration Branch , RG76, Dossierbeschrijving Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 Selection of Immigrants, assisting organizations (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971; Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960, 1st Immigration manual voor de federale instructies)

- 1 omslag met concepten voor immigratieplanning Ontario ca. 1947-1952 (vgl. hierboven) en diverse promotiefolders uitgegeven door de Immigration Branch gericht op diverse beroepsgroepen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

In 1944 werd het Department of Planning and Development opgericht. Het department was verantwoordelijk voor handelsbevordering; industriële ontwikkeling en immigratie. Daarnaast had het bepaalde taken op het gebied van stedelijke planning en huisvesting. Het departement bestond uit diverse directies: de Trade and Industry Branch; de Community Planning Branch; de Conservation Branch en de Immigration Branch. In 1955 werd de Civil Defence Branch toegevoegd. Het departement werd in 1961 hernoemd tot Department of Commerce and Development. Dit departement zou minder dan een jaar bestaan. Eind 1961 werd het door een samenvoeging met het Department of Economics and Federal-Provincial Relations omgevormd tot het nieuwe Department of Economics and Development.

 

De Trade and Industry Branch van het Department of Planning and Development was de grootste en snelst groeiende Branch, onderverdeeld in vele onderdirecties. Via het Ontario House in Londen, Engeland had de directie een kantoor om promotionele activiteiten te ontplooien en Britse ondernemingen te assisteren in hun relaties met Canada. Vanaf 1954 werden meer overzeese kantoren gevestigd: in Chicago, New York, Dusseldorf en Milaan.

 

De Immigration Branch van het Department of Planning and Development bestond van 1944 tot 1955. De directie was verantwoordelijk voor de immigratieprojecten van de Provinciale regering van Ontario en voorzag de immigranten indien noodzakelijk bij aankomst van hulp, via het Reception Centre in Toronto. Directors van de Immigration Branch waren achtereenvolgens Mrs. E.W. Brownell (1944-1950); F.W. Stanley (1951-1953) en W.E. Betts (1954-1955). Vanaf 1955 lijkt de term Immigration Branch niet meer in gebruik en lijken de taken te zijn overgenomen door de Trade and Industry Branch (aldus de administratieve inleiding).

Taak, activiteiten

De belangrijkste taken van de opeenvolgende departementen was het stimuleren van handel en industrie; het creëren en onderhouden van werkgelegenheid en het exploiteren van natuurlijke bronnen en ontwikkelen van menselijk potentieel. Hiertoe diende samengewerkt te worden met agrarische, industriële, mijnbouw en handelsorganisaties, zowel in publieke als in de private sector.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Commerce and Development

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Schindeler, F.F., Responsible Government in Ontario (Toronto z.d.).

Doorgenomen archieven / series

Department of Planning and Development , Ontario. RG 9

Doorgenomen series betreffende de periode 1944-1961:

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files.

RG 9-3 Hungarian Refugee Program files

RG 9-6 Immigration Branch Policy files

 

Department of Economics and Development. RG 9

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 9

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Record Group 9 betreft officieel de archieven van het Ministry of Economic Development and Trade (en voorgangers). Deze bestaan uit archieven verkregen (of nog te verkrijgen) van de volgende departementen en ministeries:

 

Department of Planning and Development (1944-1961)

Department of Commerce and Development (1961)

Department of Economics and Development (1961-1968)

Department of Trade and Development (1968-1972)

Ministry of Industry and Tourism (1972-1982)

Ministry of Industry and Trade (1982-1985)

Ministry of Industry, Trade and Technology (1985-1993)

Ministry of Economic Development and Trade (1993-1995)

Ministry of Economic Development, Trade and Tourism (1995-1999)

Ministry of Economic Development and Trade (1999-)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Beschrijving algemeen*

- Acc. 4206, Immigration Branch 1948-1961; Ontario House 1948*

 

RG 9-3 Hungarian Refugee Program files 1937-1961

Beschrijving algemeen*

- acc. 4207, box 205K Citizenship and Immigration (Winnipeg, Ottawa, Toronto) 1957

- acc. 4206, box 208K, file 5 W.K. Warrander, Minister, Department of Planning and Development 'Our responsibility to New Ontario Citizens'*

- acc. 4206, box 208K, file 7 Canada and Post-War Immigration 1946*

- acc. 4206, box 208K, file 8 Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration, no date.*

- acc. 4206, box 208K, file 11 A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950*

- acc. 4206, box 208K Preliminary Report on Immigration 1946*

 

RG 9-6 Immigration Branch Policy files 1946-1952

Beschrijving algemeen*

- Box 182K*

- Box 215K*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Voor het inzien van de plaatsingslijsten 9-1 en 9-2 is toestemming verkregen tijdens de onderzoeksperiode. Zij bestaan voornamelijk uit (ongeordende) aanwinsten en overdrachtslijsten van diverse aard en methode. De files zijn in algemene termen beschreven.

 

2) Ter signalering. Het Ontario House Londen fungeerde vele jaren als officieel kantoor van de regering van Ontario in het Verenigd Koninkrijk. De archieven van het Ontario House zijn te vinden onder RG 9-7 (Ontario House Records), onderverdeeld in 10 subseries. In de series 9-7-7-Ontario House promotional files zijn drie dossiers betreffende immigratie algemeen 1966-1968 en Immigration Film Show (z.d.) (resp. in Acc. 11789, box 152K en Acc. 11789, box 147K). Daarnaast is er materiaal betreffende immigratie te verwachten in de subserie gevormd door de Agent General, de officiële vertegenwoordiger van de regering van Ontario in Londen (Agent General's files, RG 9-7-9; 1944-1993, 22,2 m. f.a.niet beschikbaar/openbaar; beperkt openbaar). Het betreft vermoedelijk vooral archivalia inzake immigratie van Britse onderdanen naar Canada, maar het valt niet uit te sluiten dat ook immigratie vanuit het Europese vaste land vanuit Londen gestimuleerd werd. Archieven van de andere overzeese kantoren van de regering van Ontario worden vernietigd (bron: informatie archivaris RG 9, Julie Stabile).


Doorgenomen archieven / series

Department of Planning and Development , Ontario. RG 9

Doorgenomen series betreffende de periode 1944-1961:

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files.

RG 9-3 Hungarian Refugee Program files

RG 9-6 Immigration Branch Policy files

 

Department of Economics and Development. RG 9

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 9

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Record Group 9 betreft officieel de archieven van het Ministry of Economic Development and Trade (en voorgangers). Deze bestaan uit archieven verkregen (of nog te verkrijgen) van de volgende departementen en ministeries:

 

Department of Planning and Development (1944-1961)

Department of Commerce and Development (1961)

Department of Economics and Development (1961-1968)

Department of Trade and Development (1968-1972)

Ministry of Industry and Tourism (1972-1982)

Ministry of Industry and Trade (1982-1985)

Ministry of Industry, Trade and Technology (1985-1993)

Ministry of Economic Development and Trade (1993-1995)

Ministry of Economic Development, Trade and Tourism (1995-1999)

Ministry of Economic Development and Trade (1999-)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Beschrijving algemeen*

- Acc. 4206, Immigration Branch 1948-1961; Ontario House 1948*

 

RG 9-3 Hungarian Refugee Program files 1937-1961

Beschrijving algemeen*

- acc. 4207, box 205K Citizenship and Immigration (Winnipeg, Ottawa, Toronto) 1957

- acc. 4206, box 208K, file 5 W.K. Warrander, Minister, Department of Planning and Development 'Our responsibility to New Ontario Citizens'*

- acc. 4206, box 208K, file 7 Canada and Post-War Immigration 1946*

- acc. 4206, box 208K, file 8 Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration, no date.*

- acc. 4206, box 208K, file 11 A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950*

- acc. 4206, box 208K Preliminary Report on Immigration 1946*

 

RG 9-6 Immigration Branch Policy files 1946-1952

Beschrijving algemeen*

- Box 182K*

- Box 215K*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Voor het inzien van de plaatsingslijsten 9-1 en 9-2 is toestemming verkregen tijdens de onderzoeksperiode. Zij bestaan voornamelijk uit (ongeordende) aanwinsten en overdrachtslijsten van diverse aard en methode. De files zijn in algemene termen beschreven.

 

2) Ter signalering. Het Ontario House Londen fungeerde vele jaren als officieel kantoor van de regering van Ontario in het Verenigd Koninkrijk. De archieven van het Ontario House zijn te vinden onder RG 9-7 (Ontario House Records), onderverdeeld in 10 subseries. In de series 9-7-7-Ontario House promotional files zijn drie dossiers betreffende immigratie algemeen 1966-1968 en Immigration Film Show (z.d.) (resp. in Acc. 11789, box 152K en Acc. 11789, box 147K). Daarnaast is er materiaal betreffende immigratie te verwachten in de subserie gevormd door de Agent General, de officiële vertegenwoordiger van de regering van Ontario in Londen (Agent General's files, RG 9-7-9; 1944-1993, 22,2 m. f.a.niet beschikbaar/openbaar; beperkt openbaar). Het betreft vermoedelijk vooral archivalia inzake immigratie van Britse onderdanen naar Canada, maar het valt niet uit te sluiten dat ook immigratie vanuit het Europese vaste land vanuit Londen gestimuleerd werd. Archieven van de andere overzeese kantoren van de regering van Ontario worden vernietigd (bron: informatie archivaris RG 9, Julie Stabile).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Planning and Development, Ontario. RG 9
Inventaristekst

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Omvang serie: 96,6 m., Openbaarheid: beperkt

De serie bevat de ministeriële correspondentie van genoemd ministerie, voorgangers en opvolgers. Voor de periode tot 1958 zijn de plaatsingslijsten niet openbaar; gedeeltelijke plaatsingslijsten zijn online beschikbaar. Algemene archivalia inzake immigratie zoals correspondentie met Department of Immigration and Colonization stammen uit 1967. Voor stukken van 100 jaar en jonger moet een schriftelijke Freedom of Information and Protection of Privacy-procedure worden gevolgd.

 

Acc. 4206, Immigration Branch 1948-1961; Ontario House 1948

De aanvulling (accession) bestaat uit 3 dozen, 21 omslagen

Deze beschrijving is gebaseerd op de plaatsingslijst, de dossiers konden tijdens de onderzoeksperiode niet worden ingezien.

- 11 omslagen bevatten correspondentie en onderliggende stukken van minister; deputy minister en Immigration Branch inzake 'Immigration-General'; Immigration Ottawa; de oprichting van een Immigration Centre en een werkbezoek aan Europa in 1951 (verslag opgesteld door Ontario Agent General V.S.P. Armstrong (Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Zweden, Luxemburg, Frankrijk) (box 2, file 4). Daarnaast bevatten de omslagen documentatie (m.n. krantenknipsels).

- de overige omslagen betreffen m.n. correspondentie minister - Ontario House General en zal grotendeels Britse immigratie betreffen, alhoewel promotie voor immigratie op het Europese continent ook vaak vanuit Londen werd gedaan.

 


RG 9-3 Hungarian Refugee Program files 1937-1961

Omvang serie: 0,75 m., Openbaarheid: beperkt (4 dossiers niet-openbaar)

De serie is gevormd in de periode 1956-1961 en documenteert de activiteiten van het door het department uitgevoerde Hungarian Refugee Program. De serie bevat echter archivalia over de periode 1937-1961. Voorzover viel vast te stellen betreft dit beleidsdossiers van de Immigration Branch, die volgens de administratieve inleiding gebruikt zijn door het Hungarian Refugee Program.

 

acc. 4206, box 208K, file 5 W.K. Warrander, Minister, Department of Planning and Development 'Our responsibility to New Ontario Citizens

Openbaar

De omslag bevat een kopie van een speech van Warrander, 07-01-1955, gehouden bij de 43e jaarvergadering van de Ontario Chamber of Commerce inzake het immigratiebeleid van Ontario. De speech maakt melding van het 1948 Netherlands Project en overkomst van Nederlandse agrarische families.

 

acc. 4206, box 208K, file 7 Canada and Post-War Immigration 1946

Openbaar

De omslag bevat een brochure met gelijknamige titel, geschreven door Brig.-Gen. M.L. Hornby, bedoeld om de 'man on the street' te overtuigen van noodzaak van immigratie uit oogpunt van arbeidsmarktproblematiek.

 

acc. 4206, box 208K, file 8 Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration, no date

Openbaar

De omslag bevat een kopie van het memorandum met de titel Comments on Federal Government Policy and Procedure on Immigration , 30 p., ca. 1949. Het memorandum is een kritische evaluatie van Canada's organisatie van het immigratiebeleid (vóór 1950) in relatie tot het immigratiebeleid van de provincie Ontario en doet voorstellen tot herziening van m.n. de organisatie op federaal niveau. Eén van de punten van kritiek betreft de competentiestrijd tussen de Departementen van Labour en Mines & Resources, m.n. waar het de behandeling van Nederlandse agrarische immigranten betreft. Gezien de bewoordingen gebruikt in het rapport heeft het memorandum ten grondslag gelegen aan 'A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950', zie hieronder.

 

acc. 4206, box 208K, file 11 A Brief on Some Aspects of Immigration and Recommendations for a National and Provincial Policy 1950

Openbaar

De omslag bevat een memoire van de minister E.W. Brownell van Planning and Development aan Prime Minister L.M. Frost d.d. 07-01-1950 met bovengenoemde titel en betreft de competentiestrijd tussen de Departementen van Labour en Mines & Resources, m.n. waar het de behandeling van Nederlandse agrarische immigranten betreft.

(Vgl. Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office. RG 26, Dossierbeschrijving RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants - Entry into Canada 1947-1957 en series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959 voor deze discussie op federaal niveau).

 

acc. 4206, box 208K Preliminary Report on Immigration 1946

Openbaar

De omslag bevat een kopie van het Preliminary Report on Immigration opgesteld door Dana Porter, Minister Department of Planning and Development, December 1946. Het betreft een provinciaal beleidsplan voor immigratie, waarin aandacht wordt besteed aan potentiële Nederlandse immigranten (gepubliceerd).

 

 

RG 9-6 Immigration Branch Policy files 1944-1955

Omvang serie: 0,6 m., Openbaarheid: nog niet vastgesteld, volgens geldende regels

De twee dozen zijn nog niet geschoond of bewerkt na overdracht aan de Archives of Ontario en bevatten niet uitsluitend materiaal van de Immigration Branch van het Department of Planning and Development, maar ook 8 omslagen gevormd door het Management Board of Cabinet, Ministry of Industry and Tourism 1974-1976 (geen immigratie) en 4 omslagen Research Council of Ontario -Graduate Students Scolarships - Who is Who 1949-1953 (geen immigratie).

 

Box 182K

De doos bevat o.m.:

- 3 omslagen Mrs. E.W. Brownell copies inzake Organisation en Operation Air Migration Program 1947-1949 (gericht op Britse immigranten).

- 1 omslag met correspondentie 1949-1952 m.n. m.b.t. de immigratieplanning van de provincie Ontario. In verslaglegging en planning van de Immigration Branch is sprake van twee grote projecten: British Project en Netherlands Project 1948 dat heeft geleid tot de door Ontario gesponsorde overkomst van ca. 4000 Nederlandse agrariërs.

- 1 omslag Preliminary Report on Immigration opgesteld door Dana Porter, Minister Department of Planning and Development, December 1946 (beleidsplan m.b.t. het immigratiebelied van Ontario, waarin aandacht voor potentiële Nederlandse immigranten, zie ook RG9-3).

 

Box 215K

De doos bevat o.m.:

- 1 ringband Ontario Immigration Branch Policy and Procedure 1947-1949. Dit stuk geeft een overzicht van het gevolgde beleid van de Provinciale Regering van Ontario en vormt tegelijkertijd een procedureel handboek voor de behandeling van nieuwe immigranten; het bevat een beleidsmatige beschouwing over het Netherlands Project en vijf paragrafen met speciaal op Nederlandse immigratie gerichte instructies (10 p.).

(vgl. Government of Canada, Immigration Branch , RG76, Dossierbeschrijving Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 Selection of Immigrants, assisting organizations (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971; Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960, 1st Immigration manual voor de federale instructies)

- 1 omslag met concepten voor immigratieplanning Ontario ca. 1947-1952 (vgl. hierboven) en diverse promotiefolders uitgegeven door de Immigration Branch gericht op diverse beroepsgroepen.