Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Economics and Development, Ontario

Naam archiefvormer Department of Economics and Development, Ontario
Periode van bestaan 1961-1968
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Department of Economics and Development ontstond in 1961 uit de samenvoeging van het Department of Commerce and Development en het Department of Economics and Federal-Provincial Relations. Het department bestond uit diverse directies: een Trade and Industry Branch (die in 1961 kortstondig Industrial Development Branch heette, onder het ministerie van Commerce and Development); Administration Branch; Housing Branch; Intergovernmental Relations Branch en een Economics en Economics Statistics Branch. In 1964 werd de huisvestingsfunctie overgenomen door de Ontario Housing Corporation, die nog wel onder verantwoordelijkheid van het Department viel. In 1966 werd een Immigration Branch in het leven geroepen.

 

In 1968 werd het Department hernoemd tot Department of Trade and Development. Tussen 1969-1971 werd de Immigration Branch aangeduid met Selective Immigration Service; vanaf 1972 opnieuw met Immigration Branch.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste taken van het departement waren gelijk aan die van de voorgangers: het stimuleren van de economie en industrie; het creëren en onderhouden van werkgelegenheid en het exploiteren van natuurlijke bronnen en ontwikkelen van menselijk potentieel. Hiertoe diende samengewerkt te worden met zowel agrarische en industriële handelsorganisaties als met mijnbouw, zowel in publieke als in de private sector.

Voorloper

Department of Commerce and Development

Opvolger

Department of Trade and Development

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Schindeler, F.F., Responsible Government in Ontario (Toronto z.d.).

Doorgenomen archieven / series

Department of Economics and Development, Ontario

Doorgenomen series betreffende de periode 1961-1967:

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files.

RG 9-67 Trade and Industry Branch research series

 

Department of Planning and Development

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 9

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hieronder

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Record Group 9 betreft officieel de archieven van het Ministry of Economic Development and Trade (en voorgangers). Deze bestaan uit archieven verkregen (of nog te verkrijgen) van de volgende departementen en ministeries:

 

Department of Planning and Development (1944-1961)

Department of Commerce and Development (1961)

Department of Economics and Development (1961-1968)

Department of Trade and Development (1968-1972)

Ministry of Industry and Tourism (1972-1982)

Ministry of Industry and Trade (1982-1985)

Ministry of Industry, Trade and Technology (1985-1993)

Ministry of Economic Development and Trade (1993-1995)

Ministry of Economic Development, Trade and Tourism (1995-1999)

Ministry of Economic Development and Trade (1999-)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

zie dossierbeschrijving

Inhoud overig

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Beschrijving algemeen*

- acc. 10702 [geen naam]*

 

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files 1947-1988

Beschrijving algemeen*

- acc. 15134, box 1 Intergovernmental Committee on Immigration 1964-1965

- acc. 15134, box 2 Immigration 1965-1966

- acc. 15134, box 7 Reports - Immigration Branch 1964-1966

- acc. 15134, box 16, Immigration Branch 1964-1966

- acc. 15427, box 24 Immigration Branch 1966-1967

- acc. 15134, box 17, Immigration 1967

- acc. 15427, Economic Council - Sub-Committee on Immigration and Citizenship 1967

- acc. 15427, box 25 [Immigration]1965-1969

- acc. 15427, box 30 Immigration Trends 1967-1969

 

RG 9-67 Trade and Industry Branch research series 1958-1972

Seriebeschrijving algemeen*

- acc. 15194, box 21K Immigration General no date*

- acc. 15163, box 44K Immigration - General 1963-1970*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Economics and Development, Ontario. RG 9
Inventaristekst

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Omvang serie: 96,6 m., Openbaarheid: beperkt

De serie bevat de ministeriële correspondentie van genoemd ministerie, voorgangers en opvolgers. Voor de periode tot 1958 zijn de plaatsingslijsten niet openbaar; gedeeltelijke plaatsingslijsten zijn online beschikbaar. Algemene archivalia inzake immigratie zoals correspondentie met Department of Immigration and Colonization stammen uit 1967. Voor stukken van 100 jaar en jonger moet een schriftelijke Freedom of Information and Protection of Privacy-procedure worden gevolgd.

 

acc. 10702 [geen naam]

Omvang > 6 m.

Deze beschrijving is gebaseerd op het finding-aid, de dossiers konden niet worden ingezien tijdens de onderzoeksperiode. Het precieze aantal dozen is niet vermeld in de plaatsingslijst; de inhoud van 10 dozen (van 0,6 m. elk) wordt beschreven.

Zij bevatten o.m. dossiers inzake 'immigration-general'; Special Warrants immigration; Air Immigration Statement; Winter Works Programs; Agriculture; Cabinet Committee on Immigration; Consulaire corpsen, (w.o. dat van Nederland); correspondentie met de Premier van Ontario.

 

 

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files 1947-1988

Omvang serie: 134 m., Openbaarheid: beperkt, inclusief finding aids

De serie bevat de correspondentie van de Deputy Minister's Office van genoemd ministerie en voorgangers.Voor de periode 1959-1984 zijn on-line plaatsingslijsten beschikbaar; voor de periode ervoor en erna zijn de finding-aids niet openbaar. Voor stukken van 100 jaar en jonger moet een Freedom of Information-procedure worden gevolgd. De niet-openbare finding-aid voor deze Record Group over de periode vóór 1958 bevat uitsluitend dossiers, gevormd in het kader van het Hungarian Refugee Programm 1956-1958 en geeft geen verdere aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederlandse immigranten.

 


RG 9-67 Trade and Industry Branch research series 1958-1972

Omvang serie: 2,7 m., Openbaarheid: volledig

Deze serie is gevormd door de onderzoeksafdelingen van het department of Economics and Development en het Department of Trade and Development 1961-1971.

 

acc. 15194, box 21K Immigration General no date

De omslag bevat drie gepubliceerde delen van de serie Immigration Statistics 1964-1966, uitgegeven door het Department of Citizenship and Immigration, Ottawa.

 

acc. 15163, box 44K Immigration - General 1963-1970

De omslag bevat een beleidsnotitie van de Economics Branch, Department of Economics & Development Some aspects of Post-War Immigration, september 1964 (44 p. incl. 20 tabellen, w.o. immigratie in Ontario per etnische groep 1946-1961). Daarnaast enige losse kopieën van handgeschreven tabellen inzake werkgelegenheid per beroepsgroep en aantallen immigranten en enige documentatie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Department of Economics and Development ontstond in 1961 uit de samenvoeging van het Department of Commerce and Development en het Department of Economics and Federal-Provincial Relations. Het department bestond uit diverse directies: een Trade and Industry Branch (die in 1961 kortstondig Industrial Development Branch heette, onder het ministerie van Commerce and Development); Administration Branch; Housing Branch; Intergovernmental Relations Branch en een Economics en Economics Statistics Branch. In 1964 werd de huisvestingsfunctie overgenomen door de Ontario Housing Corporation, die nog wel onder verantwoordelijkheid van het Department viel. In 1966 werd een Immigration Branch in het leven geroepen.

 

In 1968 werd het Department hernoemd tot Department of Trade and Development. Tussen 1969-1971 werd de Immigration Branch aangeduid met Selective Immigration Service; vanaf 1972 opnieuw met Immigration Branch.

Taak, activiteiten

De belangrijkste taken van het departement waren gelijk aan die van de voorgangers: het stimuleren van de economie en industrie; het creëren en onderhouden van werkgelegenheid en het exploiteren van natuurlijke bronnen en ontwikkelen van menselijk potentieel. Hiertoe diende samengewerkt te worden met zowel agrarische en industriële handelsorganisaties als met mijnbouw, zowel in publieke als in de private sector.

Voorloper

Department of Commerce and Development

Opvolger

Department of Trade and Development

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Schindeler, F.F., Responsible Government in Ontario (Toronto z.d.).

Doorgenomen archieven / series

Department of Economics and Development, Ontario

Doorgenomen series betreffende de periode 1961-1967:

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files.

RG 9-67 Trade and Industry Branch research series

 

Department of Planning and Development

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 9

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hieronder

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Record Group 9 betreft officieel de archieven van het Ministry of Economic Development and Trade (en voorgangers). Deze bestaan uit archieven verkregen (of nog te verkrijgen) van de volgende departementen en ministeries:

 

Department of Planning and Development (1944-1961)

Department of Commerce and Development (1961)

Department of Economics and Development (1961-1968)

Department of Trade and Development (1968-1972)

Ministry of Industry and Tourism (1972-1982)

Ministry of Industry and Trade (1982-1985)

Ministry of Industry, Trade and Technology (1985-1993)

Ministry of Economic Development and Trade (1993-1995)

Ministry of Economic Development, Trade and Tourism (1995-1999)

Ministry of Economic Development and Trade (1999-)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

zie dossierbeschrijving

Inhoud overig

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Beschrijving algemeen*

- acc. 10702 [geen naam]*

 

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files 1947-1988

Beschrijving algemeen*

- acc. 15134, box 1 Intergovernmental Committee on Immigration 1964-1965

- acc. 15134, box 2 Immigration 1965-1966

- acc. 15134, box 7 Reports - Immigration Branch 1964-1966

- acc. 15134, box 16, Immigration Branch 1964-1966

- acc. 15427, box 24 Immigration Branch 1966-1967

- acc. 15134, box 17, Immigration 1967

- acc. 15427, Economic Council - Sub-Committee on Immigration and Citizenship 1967

- acc. 15427, box 25 [Immigration]1965-1969

- acc. 15427, box 30 Immigration Trends 1967-1969

 

RG 9-67 Trade and Industry Branch research series 1958-1972

Seriebeschrijving algemeen*

- acc. 15194, box 21K Immigration General no date*

- acc. 15163, box 44K Immigration - General 1963-1970*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Economics and Development, Ontario

Doorgenomen series betreffende de periode 1961-1967:

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files.

RG 9-67 Trade and Industry Branch research series

 

Department of Planning and Development

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 9

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hieronder

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Record Group 9 betreft officieel de archieven van het Ministry of Economic Development and Trade (en voorgangers). Deze bestaan uit archieven verkregen (of nog te verkrijgen) van de volgende departementen en ministeries:

 

Department of Planning and Development (1944-1961)

Department of Commerce and Development (1961)

Department of Economics and Development (1961-1968)

Department of Trade and Development (1968-1972)

Ministry of Industry and Tourism (1972-1982)

Ministry of Industry and Trade (1982-1985)

Ministry of Industry, Trade and Technology (1985-1993)

Ministry of Economic Development and Trade (1993-1995)

Ministry of Economic Development, Trade and Tourism (1995-1999)

Ministry of Economic Development and Trade (1999-)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

zie dossierbeschrijving

Inhoud overig

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Beschrijving algemeen*

- acc. 10702 [geen naam]*

 

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files 1947-1988

Beschrijving algemeen*

- acc. 15134, box 1 Intergovernmental Committee on Immigration 1964-1965

- acc. 15134, box 2 Immigration 1965-1966

- acc. 15134, box 7 Reports - Immigration Branch 1964-1966

- acc. 15134, box 16, Immigration Branch 1964-1966

- acc. 15427, box 24 Immigration Branch 1966-1967

- acc. 15134, box 17, Immigration 1967

- acc. 15427, Economic Council - Sub-Committee on Immigration and Citizenship 1967

- acc. 15427, box 25 [Immigration]1965-1969

- acc. 15427, box 30 Immigration Trends 1967-1969

 

RG 9-67 Trade and Industry Branch research series 1958-1972

Seriebeschrijving algemeen*

- acc. 15194, box 21K Immigration General no date*

- acc. 15163, box 44K Immigration - General 1963-1970*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Economics and Development, Ontario. RG 9
Inventaristekst

RG 9-1 Ministry of Economic Development and Trade Minister's Office correspondence and subject files 1944-2002

Omvang serie: 96,6 m., Openbaarheid: beperkt

De serie bevat de ministeriële correspondentie van genoemd ministerie, voorgangers en opvolgers. Voor de periode tot 1958 zijn de plaatsingslijsten niet openbaar; gedeeltelijke plaatsingslijsten zijn online beschikbaar. Algemene archivalia inzake immigratie zoals correspondentie met Department of Immigration and Colonization stammen uit 1967. Voor stukken van 100 jaar en jonger moet een schriftelijke Freedom of Information and Protection of Privacy-procedure worden gevolgd.

 

acc. 10702 [geen naam]

Omvang > 6 m.

Deze beschrijving is gebaseerd op het finding-aid, de dossiers konden niet worden ingezien tijdens de onderzoeksperiode. Het precieze aantal dozen is niet vermeld in de plaatsingslijst; de inhoud van 10 dozen (van 0,6 m. elk) wordt beschreven.

Zij bevatten o.m. dossiers inzake 'immigration-general'; Special Warrants immigration; Air Immigration Statement; Winter Works Programs; Agriculture; Cabinet Committee on Immigration; Consulaire corpsen, (w.o. dat van Nederland); correspondentie met de Premier van Ontario.

 

 

RG 9-2 Ministry of Economic Development, Trade and Tourism Deputy Minister's Office correspondence files 1947-1988

Omvang serie: 134 m., Openbaarheid: beperkt, inclusief finding aids

De serie bevat de correspondentie van de Deputy Minister's Office van genoemd ministerie en voorgangers.Voor de periode 1959-1984 zijn on-line plaatsingslijsten beschikbaar; voor de periode ervoor en erna zijn de finding-aids niet openbaar. Voor stukken van 100 jaar en jonger moet een Freedom of Information-procedure worden gevolgd. De niet-openbare finding-aid voor deze Record Group over de periode vóór 1958 bevat uitsluitend dossiers, gevormd in het kader van het Hungarian Refugee Programm 1956-1958 en geeft geen verdere aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederlandse immigranten.

 


RG 9-67 Trade and Industry Branch research series 1958-1972

Omvang serie: 2,7 m., Openbaarheid: volledig

Deze serie is gevormd door de onderzoeksafdelingen van het department of Economics and Development en het Department of Trade and Development 1961-1971.

 

acc. 15194, box 21K Immigration General no date

De omslag bevat drie gepubliceerde delen van de serie Immigration Statistics 1964-1966, uitgegeven door het Department of Citizenship and Immigration, Ottawa.

 

acc. 15163, box 44K Immigration - General 1963-1970

De omslag bevat een beleidsnotitie van de Economics Branch, Department of Economics & Development Some aspects of Post-War Immigration, september 1964 (44 p. incl. 20 tabellen, w.o. immigratie in Ontario per etnische groep 1946-1961). Daarnaast enige losse kopieën van handgeschreven tabellen inzake werkgelegenheid per beroepsgroep en aantallen immigranten en enige documentatie.