Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gemeentebesturen, provincie Zuid-Holland

Naam archiefvormer Gemeentebesturen, provincie Zuid-Holland
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de organen van de gemeenten, hun taken en hun (eventuele) bemoeienis met emigratieaangelegenheden. Voor inhoudelijke informatie per gemeente wordt verwezen naar desbetreffende (digitaal raadpleegbare) inventaris.

 

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Tevens is hij belast met de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1271 Gemeente Ridderkerk 1943-1959

b) nr. 56 Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Armenzaken 1918-1941

c) nr. 57 Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, dienst Sociale Zaken 1917-1945

d) nr. 1402 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) (Rotterdam) 1943-1991

 

e) nr. 0502-01 Den Haag Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 1921-1964

f) nr. 0610-01 Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952

 

g) nr. 520 Gemeentesecretarie Gouda 1946-1975

h) nr. 205 Gemeentesecretarie Waddinxveen 1936-1975

 

i) nr. 801 Gemeente Leiderdorp 1935-1980

 

j) nr. 5 Gemeentebestuur van Zoetermeer 1940-1961

 

k) nr. 101a Gemeente Spijkenisse 1920-1949

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-d) Gemeentearchief Rotterdam

 

e-f) Haags Gemeentearchief

 

g-h) Regionaal Historisch Centrum Groenehart archieven, Gouda

 

i) Regionaal Archief Leiden

 

j) Gemeentearchief Zoetermeer

 

k) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Gemeentearchief Rotterdam

nr. 1271 Gemeente Ridderkerk 1943-1959

- Emigratie: Ingekomen en uitgaande stukken, 1950-1959 (inv.nr. 1637)

- Stukken betreffende de tegemoetkoming van onder de bijslagregeling vallende emigranten in de zogenaamde aanloopkosten, 1952-1957 (inv.nr. 1638)

- Stukken betreffende de vergoeding van de aanloopkosten, 1955-1959 (inv.nr. 1639)

 

nr. 56 Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Armenzaken 1918-1941

Ter signalering:

- Emigratie naar Brazilië en Argentinië 1937 (inv.nr. 689)

 

nr. 57 Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, dienst Sociale Zaken 1917-1945

Ter signalering:

- Stukken m.b.t. emigratie 1935-1940 (inv.nr. 1106)

 

nr. 1402 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) Rotterdam 1943-1991

- Minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Emigratiedienst betreffende het declareren van uitbetaalde emigratiekosten 1965-1975 (inv.nr. 626)

 

 

Haags Gemeentearchief

0502-01 Gemeentelijke Dienst voor maatschappelijk Hulpbetoon

- Stukken betreffende borgstelling i.v.m. emigratie van ondersteunden 1949 (inv.nr. 74)

 

0610-01 Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952

- Stukken betreffende hulpverlening aan Haagse ingezetenen bij emigratie, 1936-1951

 

Regionaal Historisch Centrum Groenehart archieven, Gouda

nr. 520 Gemeentesecretarie Gouda 1946-1975

- Emigratie. Algemeen dossier 1946-1968 (inv.nr. 3814)

- Emigratie. Algemeen dossier 1971-1975 (inv.nr. 3815)

- Emigratie. Individuele gevallen 1953-1960 (inv.nr. 3816)

- Emigratie. Individuele gevallen 1961-1970 (inv.nr. 3817)

- Emigratie. Individuele gevallen 1971-1975 (inv.nr. 3818)

 

nr. 205 Gemeentesecretarie Waddinxveen

- Arbeid. Emigratie 1950-1971 (inv.nr. 522)

 

 

Regionaal Archief Leiden

nr. 801 Gemeente Leiderdorp 1935-1980

- Stukken betreffende emigratie 1950-1970 (inv.nr. 1950)

- Stukken betreffende de tegemoetkoming in aanloopkosten bij emigratie 1960-1964 (inv.nr. 1952)

 

 

Gemeentearchief Zoetermeer

nr. 5 Gemeentebestuur van Zoetermeer 1940-1961

- Stukken betreffende de verlening van een tegemoetkoming in de aanloopkosten van emigranten, 1952-1960 (inv.nr. 759)

 

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle

Gemeente Spijkenisse 1920-1949

Ter signalering:

- Afwijzing door gemeente Spijkenisse van verzoeken Emigratie Centrale Holland en Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid om financiële bijdrage gemeente aan emigraties naar Canada 1925-1930 (inv.nr. 229)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de digitale inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de organen van de gemeenten, hun taken en hun (eventuele) bemoeienis met emigratieaangelegenheden. Voor inhoudelijke informatie per gemeente wordt verwezen naar desbetreffende (digitaal raadpleegbare) inventaris.

 

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Tevens is hij belast met de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1271 Gemeente Ridderkerk 1943-1959

b) nr. 56 Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Armenzaken 1918-1941

c) nr. 57 Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, dienst Sociale Zaken 1917-1945

d) nr. 1402 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) (Rotterdam) 1943-1991

 

e) nr. 0502-01 Den Haag Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 1921-1964

f) nr. 0610-01 Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952

 

g) nr. 520 Gemeentesecretarie Gouda 1946-1975

h) nr. 205 Gemeentesecretarie Waddinxveen 1936-1975

 

i) nr. 801 Gemeente Leiderdorp 1935-1980

 

j) nr. 5 Gemeentebestuur van Zoetermeer 1940-1961

 

k) nr. 101a Gemeente Spijkenisse 1920-1949

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-d) Gemeentearchief Rotterdam

 

e-f) Haags Gemeentearchief

 

g-h) Regionaal Historisch Centrum Groenehart archieven, Gouda

 

i) Regionaal Archief Leiden

 

j) Gemeentearchief Zoetermeer

 

k) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Gemeentearchief Rotterdam

nr. 1271 Gemeente Ridderkerk 1943-1959

- Emigratie: Ingekomen en uitgaande stukken, 1950-1959 (inv.nr. 1637)

- Stukken betreffende de tegemoetkoming van onder de bijslagregeling vallende emigranten in de zogenaamde aanloopkosten, 1952-1957 (inv.nr. 1638)

- Stukken betreffende de vergoeding van de aanloopkosten, 1955-1959 (inv.nr. 1639)

 

nr. 56 Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Armenzaken 1918-1941

Ter signalering:

- Emigratie naar Brazilië en Argentinië 1937 (inv.nr. 689)

 

nr. 57 Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, dienst Sociale Zaken 1917-1945

Ter signalering:

- Stukken m.b.t. emigratie 1935-1940 (inv.nr. 1106)

 

nr. 1402 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) Rotterdam 1943-1991

- Minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Emigratiedienst betreffende het declareren van uitbetaalde emigratiekosten 1965-1975 (inv.nr. 626)

 

 

Haags Gemeentearchief

0502-01 Gemeentelijke Dienst voor maatschappelijk Hulpbetoon

- Stukken betreffende borgstelling i.v.m. emigratie van ondersteunden 1949 (inv.nr. 74)

 

0610-01 Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952

- Stukken betreffende hulpverlening aan Haagse ingezetenen bij emigratie, 1936-1951

 

Regionaal Historisch Centrum Groenehart archieven, Gouda

nr. 520 Gemeentesecretarie Gouda 1946-1975

- Emigratie. Algemeen dossier 1946-1968 (inv.nr. 3814)

- Emigratie. Algemeen dossier 1971-1975 (inv.nr. 3815)

- Emigratie. Individuele gevallen 1953-1960 (inv.nr. 3816)

- Emigratie. Individuele gevallen 1961-1970 (inv.nr. 3817)

- Emigratie. Individuele gevallen 1971-1975 (inv.nr. 3818)

 

nr. 205 Gemeentesecretarie Waddinxveen

- Arbeid. Emigratie 1950-1971 (inv.nr. 522)

 

 

Regionaal Archief Leiden

nr. 801 Gemeente Leiderdorp 1935-1980

- Stukken betreffende emigratie 1950-1970 (inv.nr. 1950)

- Stukken betreffende de tegemoetkoming in aanloopkosten bij emigratie 1960-1964 (inv.nr. 1952)

 

 

Gemeentearchief Zoetermeer

nr. 5 Gemeentebestuur van Zoetermeer 1940-1961

- Stukken betreffende de verlening van een tegemoetkoming in de aanloopkosten van emigranten, 1952-1960 (inv.nr. 759)

 

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle

Gemeente Spijkenisse 1920-1949

Ter signalering:

- Afwijzing door gemeente Spijkenisse van verzoeken Emigratie Centrale Holland en Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid om financiële bijdrage gemeente aan emigraties naar Canada 1925-1930 (inv.nr. 229)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de digitale inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen.


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1271 Gemeente Ridderkerk 1943-1959

b) nr. 56 Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Armenzaken 1918-1941

c) nr. 57 Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, dienst Sociale Zaken 1917-1945

d) nr. 1402 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) (Rotterdam) 1943-1991

 

e) nr. 0502-01 Den Haag Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 1921-1964

f) nr. 0610-01 Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952

 

g) nr. 520 Gemeentesecretarie Gouda 1946-1975

h) nr. 205 Gemeentesecretarie Waddinxveen 1936-1975

 

i) nr. 801 Gemeente Leiderdorp 1935-1980

 

j) nr. 5 Gemeentebestuur van Zoetermeer 1940-1961

 

k) nr. 101a Gemeente Spijkenisse 1920-1949

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-d) Gemeentearchief Rotterdam

 

e-f) Haags Gemeentearchief

 

g-h) Regionaal Historisch Centrum Groenehart archieven, Gouda

 

i) Regionaal Archief Leiden

 

j) Gemeentearchief Zoetermeer

 

k) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Gemeentearchief Rotterdam

nr. 1271 Gemeente Ridderkerk 1943-1959

- Emigratie: Ingekomen en uitgaande stukken, 1950-1959 (inv.nr. 1637)

- Stukken betreffende de tegemoetkoming van onder de bijslagregeling vallende emigranten in de zogenaamde aanloopkosten, 1952-1957 (inv.nr. 1638)

- Stukken betreffende de vergoeding van de aanloopkosten, 1955-1959 (inv.nr. 1639)

 

nr. 56 Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Armenzaken 1918-1941

Ter signalering:

- Emigratie naar Brazilië en Argentinië 1937 (inv.nr. 689)

 

nr. 57 Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, dienst Sociale Zaken 1917-1945

Ter signalering:

- Stukken m.b.t. emigratie 1935-1940 (inv.nr. 1106)

 

nr. 1402 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) Rotterdam 1943-1991

- Minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Emigratiedienst betreffende het declareren van uitbetaalde emigratiekosten 1965-1975 (inv.nr. 626)

 

 

Haags Gemeentearchief

0502-01 Gemeentelijke Dienst voor maatschappelijk Hulpbetoon

- Stukken betreffende borgstelling i.v.m. emigratie van ondersteunden 1949 (inv.nr. 74)

 

0610-01 Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952

- Stukken betreffende hulpverlening aan Haagse ingezetenen bij emigratie, 1936-1951

 

Regionaal Historisch Centrum Groenehart archieven, Gouda

nr. 520 Gemeentesecretarie Gouda 1946-1975

- Emigratie. Algemeen dossier 1946-1968 (inv.nr. 3814)

- Emigratie. Algemeen dossier 1971-1975 (inv.nr. 3815)

- Emigratie. Individuele gevallen 1953-1960 (inv.nr. 3816)

- Emigratie. Individuele gevallen 1961-1970 (inv.nr. 3817)

- Emigratie. Individuele gevallen 1971-1975 (inv.nr. 3818)

 

nr. 205 Gemeentesecretarie Waddinxveen

- Arbeid. Emigratie 1950-1971 (inv.nr. 522)

 

 

Regionaal Archief Leiden

nr. 801 Gemeente Leiderdorp 1935-1980

- Stukken betreffende emigratie 1950-1970 (inv.nr. 1950)

- Stukken betreffende de tegemoetkoming in aanloopkosten bij emigratie 1960-1964 (inv.nr. 1952)

 

 

Gemeentearchief Zoetermeer

nr. 5 Gemeentebestuur van Zoetermeer 1940-1961

- Stukken betreffende de verlening van een tegemoetkoming in de aanloopkosten van emigranten, 1952-1960 (inv.nr. 759)

 

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle

Gemeente Spijkenisse 1920-1949

Ter signalering:

- Afwijzing door gemeente Spijkenisse van verzoeken Emigratie Centrale Holland en Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid om financiële bijdrage gemeente aan emigraties naar Canada 1925-1930 (inv.nr. 229)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de digitale inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen.


Analyse archivalia