Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gemeentebesturen, provincie Noord-Holland

Naam archiefvormer Gemeentebesturen, provincie Noord-Holland
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de organen van de gemeenten, hun taken en hun (eventuele) bemoeienis met emigratieaangelegenheden. Voor inhoudelijke informatie per gemeente wordt verwezen naar desbetreffende (digitaal raadpleegbare) inventaris.

 

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Tevens is hij belast met de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 2362 Gemeentebestuur van Beverwijk 1940-1978

b) nr. 1753 Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 1935-1980

 

c) Gemeentebestuur Alkmaar 1920-1940; 1940-1989

d) Gemeentebestuur Castricum 1916-1936

e) Gemeentebestuur Langedijk 1941-1989

f) Gemeentebestuur Barsingerhorn 1927-1970

g) Gemeentebestuur Harenkarspel 1925-1989

 

h) nr. 1740 Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Noord-Hollands Archief, Haarlem

 

c-g) Regionaal Achief Alkmaar

 

h) Westfries Archief, Hoorn

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Inhoud overig

Noord-Hollands Archief, Haarlem

nr. 2362 Gemeentebestuur van Beverwijk

- Stukken betreffende het toekennen van een tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1955 (inv.nr. 4865)

 

nr. 1753 Gemeentebestuur Uitgeest 1935-1980

- Bevolkingsregistratie: verkrijgen, behoud en verlies van de Nederlandse nationaliteit van Uitgeester inwoners, 1947-1968 (inv.nr. 655, niet openbaar tot 2043)

- Registers van personen afgevoerd van het bevolkingsregister, 1948-1966 (inv.nrs. 659-662)

 

 

Regionaal Achief Alkmaar

Gemeentebestuur Alkmaar 1920-1940; 1940-1989

Ter signalering:

- Verstrekken van voorschotten aan personen voor emigratie naar Canada 1920-1940 (inv.nr. 1908)

 

Gemeentebestuur Castricum 1916-1936

Ter signalering:

- Brief over emigratie naar Canada 1924 (inv.nr. 160)

- Communiqué betreffende emigratie naar Nederlands-Indië en tewerkstelling Zwitserland 1933 (inv.nr. 10b)

 

Gemeentebestuur Langedijk 1941-1989

- Stukken betreffende jaarlijkse opgaven van emigratie aan de Commissaris van de Koningin 1945-1963 (inv.nr. 317)

 

Gemeentebestuur Barsingerhorn 1927-1970

- Stukken betreffende emigratie van inwoners der gemeente 1950-1965 (inv.nr. 159)

 

Gemeentebestuur Harenkarspel 1925-1989

- Waarschuwing voor malafide emigratie-onderneming en de opgave van het aantal emigranten, 1938, 1948-1952 (inv.nr. 919)

 

 

Westfries Archief, Hoorn

Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

- Stukken betreffende emigratie van inwoners uit de gemeente 1947-1962 (inv.nr. 746)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 digitaal beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen.

Daarnaast zijn alle collecties van gemeentebesturen in het Noord-Hollands Archief, Haarlem (8) en in het Regionaal Archief Alkmaar (33) binnen de onderzoeksperiode, waarvan geen digitale inventaris beschikbaar is, handmatig doorgenomen. De resultaten zijn hierboven verwerkt.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de organen van de gemeenten, hun taken en hun (eventuele) bemoeienis met emigratieaangelegenheden. Voor inhoudelijke informatie per gemeente wordt verwezen naar desbetreffende (digitaal raadpleegbare) inventaris.

 

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Tevens is hij belast met de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 2362 Gemeentebestuur van Beverwijk 1940-1978

b) nr. 1753 Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 1935-1980

 

c) Gemeentebestuur Alkmaar 1920-1940; 1940-1989

d) Gemeentebestuur Castricum 1916-1936

e) Gemeentebestuur Langedijk 1941-1989

f) Gemeentebestuur Barsingerhorn 1927-1970

g) Gemeentebestuur Harenkarspel 1925-1989

 

h) nr. 1740 Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Noord-Hollands Archief, Haarlem

 

c-g) Regionaal Achief Alkmaar

 

h) Westfries Archief, Hoorn

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Inhoud overig

Noord-Hollands Archief, Haarlem

nr. 2362 Gemeentebestuur van Beverwijk

- Stukken betreffende het toekennen van een tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1955 (inv.nr. 4865)

 

nr. 1753 Gemeentebestuur Uitgeest 1935-1980

- Bevolkingsregistratie: verkrijgen, behoud en verlies van de Nederlandse nationaliteit van Uitgeester inwoners, 1947-1968 (inv.nr. 655, niet openbaar tot 2043)

- Registers van personen afgevoerd van het bevolkingsregister, 1948-1966 (inv.nrs. 659-662)

 

 

Regionaal Achief Alkmaar

Gemeentebestuur Alkmaar 1920-1940; 1940-1989

Ter signalering:

- Verstrekken van voorschotten aan personen voor emigratie naar Canada 1920-1940 (inv.nr. 1908)

 

Gemeentebestuur Castricum 1916-1936

Ter signalering:

- Brief over emigratie naar Canada 1924 (inv.nr. 160)

- Communiqué betreffende emigratie naar Nederlands-Indië en tewerkstelling Zwitserland 1933 (inv.nr. 10b)

 

Gemeentebestuur Langedijk 1941-1989

- Stukken betreffende jaarlijkse opgaven van emigratie aan de Commissaris van de Koningin 1945-1963 (inv.nr. 317)

 

Gemeentebestuur Barsingerhorn 1927-1970

- Stukken betreffende emigratie van inwoners der gemeente 1950-1965 (inv.nr. 159)

 

Gemeentebestuur Harenkarspel 1925-1989

- Waarschuwing voor malafide emigratie-onderneming en de opgave van het aantal emigranten, 1938, 1948-1952 (inv.nr. 919)

 

 

Westfries Archief, Hoorn

Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

- Stukken betreffende emigratie van inwoners uit de gemeente 1947-1962 (inv.nr. 746)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 digitaal beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen.

Daarnaast zijn alle collecties van gemeentebesturen in het Noord-Hollands Archief, Haarlem (8) en in het Regionaal Archief Alkmaar (33) binnen de onderzoeksperiode, waarvan geen digitale inventaris beschikbaar is, handmatig doorgenomen. De resultaten zijn hierboven verwerkt.


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 2362 Gemeentebestuur van Beverwijk 1940-1978

b) nr. 1753 Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 1935-1980

 

c) Gemeentebestuur Alkmaar 1920-1940; 1940-1989

d) Gemeentebestuur Castricum 1916-1936

e) Gemeentebestuur Langedijk 1941-1989

f) Gemeentebestuur Barsingerhorn 1927-1970

g) Gemeentebestuur Harenkarspel 1925-1989

 

h) nr. 1740 Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Noord-Hollands Archief, Haarlem

 

c-g) Regionaal Achief Alkmaar

 

h) Westfries Archief, Hoorn

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Inhoud overig

Noord-Hollands Archief, Haarlem

nr. 2362 Gemeentebestuur van Beverwijk

- Stukken betreffende het toekennen van een tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1955 (inv.nr. 4865)

 

nr. 1753 Gemeentebestuur Uitgeest 1935-1980

- Bevolkingsregistratie: verkrijgen, behoud en verlies van de Nederlandse nationaliteit van Uitgeester inwoners, 1947-1968 (inv.nr. 655, niet openbaar tot 2043)

- Registers van personen afgevoerd van het bevolkingsregister, 1948-1966 (inv.nrs. 659-662)

 

 

Regionaal Achief Alkmaar

Gemeentebestuur Alkmaar 1920-1940; 1940-1989

Ter signalering:

- Verstrekken van voorschotten aan personen voor emigratie naar Canada 1920-1940 (inv.nr. 1908)

 

Gemeentebestuur Castricum 1916-1936

Ter signalering:

- Brief over emigratie naar Canada 1924 (inv.nr. 160)

- Communiqué betreffende emigratie naar Nederlands-Indië en tewerkstelling Zwitserland 1933 (inv.nr. 10b)

 

Gemeentebestuur Langedijk 1941-1989

- Stukken betreffende jaarlijkse opgaven van emigratie aan de Commissaris van de Koningin 1945-1963 (inv.nr. 317)

 

Gemeentebestuur Barsingerhorn 1927-1970

- Stukken betreffende emigratie van inwoners der gemeente 1950-1965 (inv.nr. 159)

 

Gemeentebestuur Harenkarspel 1925-1989

- Waarschuwing voor malafide emigratie-onderneming en de opgave van het aantal emigranten, 1938, 1948-1952 (inv.nr. 919)

 

 

Westfries Archief, Hoorn

Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

- Stukken betreffende emigratie van inwoners uit de gemeente 1947-1962 (inv.nr. 746)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 digitaal beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen.

Daarnaast zijn alle collecties van gemeentebesturen in het Noord-Hollands Archief, Haarlem (8) en in het Regionaal Archief Alkmaar (33) binnen de onderzoeksperiode, waarvan geen digitale inventaris beschikbaar is, handmatig doorgenomen. De resultaten zijn hierboven verwerkt.


Analyse archivalia