Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals

Naam archiefvormer Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals
Periode van bestaan 1952-1967
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Board of Immigration Appeals

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Zie Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

 

Met het van kracht worden van de nieuwe Immigration Act van 1952 (RSC 1952, c.325) stelde de minister van Immigratie een General Board of Appeal (IAB) in bij de Immigration Branch in Ottawa en zes lokale Immigration Appeal Boards (field-Boards) in havensteden. Vanaf dat moment was het mogelijk voor niet-Canadese burgers bij een semi-onafhankelijke instantie in beroep te gaan tegen eventuele deportatiebeslissingen. De centrale IAB bestond uit zeven leden (meest voormalig immigration officers) en behandelde de algemene zaken (ook van personen die burgerschap claimden); de lokale Boards uit 3-6 leden en behandelde m.n. gedeserteerde bemanningsleden van zeeschepen, staatlozen en vluchtelingen uit oostbloklanden. De minister bleef echter eindverantwoordelijk voor de deportatiebeslissingen. In 1958 en 1967 volgden reorganisaties en werd de IAB onafhankelijker.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Beroepsinstantie voor immigranten in geval van uitzetting.

Voorloper

geen

Opvolger

Immigration Appeal Board

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Citizenship and Immigration Fonds; General Board of Immigration Appeals. RG 82

Periode archief

1956-1968

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

2,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

Er zijn steekproeven bewaard gebleven van de zaakdossiers.

Toegang(en)

database: Archives Search: 

 http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

 

Kenmerk toegang

RG 82; f.a. 82-1 t/m 82-12

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie opmerking structuur archief

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van de General Board of Immigration Appeals wordt door 'Archives Search, General Inventory' gepresenteerd als een serie van het Department of Citizenship and Immigration fonds (RG 26), wat gezien de verantwoordelijkheid van het ministerie voor de Board correct is. Het materiaal maakte echter in eerdere ordeningen onderdeel uit van de in 1967 opgerichte opvolger: de Immigration Appeal Board en moet dus nog worden opgezocht en aangevraagd onder RG 82 finding aids.

Seriële bescheiden

geen

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Headquarter case-files (1956-1968)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het Immigration Appeal Board fonds is doorgenomen, maar bevat uitsluitend materiaal van na de onderzoeksperiode.

Titel Dossierbeschrijving Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals. RG 82
Inventaristekst

Headquarter case-files (1956-1968)

Van de zogenaamde Headquarter case-files (1956-1968) zijn steekproeven bewaard gebleven. De methode is beschreven in Archives Search en papieren f.a. 82-1 beloofd een openbare lijst met namen van de zaak, namen van de aanvrager en onderwerp van de steekproef dossiers. Ten tijde van het onderzoek was f.a. 82-1 echter niet openbaar. F.a 82-3 dat Headquarter records, case files van de opvolger, de Immigration Appeal Board beschrijft voor de periode 1967-1970 en die volgens Archives Search niet openbaar is, bevat wel een complete lijst met zaakdossiers met namen van aanvragers. Deze bevat geen aanvragers van Nederlandse nationaliteit.

Algemeen

Naam, varianten

Board of Immigration Appeals

Organisatie en inrichting

Zie Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

 

Met het van kracht worden van de nieuwe Immigration Act van 1952 (RSC 1952, c.325) stelde de minister van Immigratie een General Board of Appeal (IAB) in bij de Immigration Branch in Ottawa en zes lokale Immigration Appeal Boards (field-Boards) in havensteden. Vanaf dat moment was het mogelijk voor niet-Canadese burgers bij een semi-onafhankelijke instantie in beroep te gaan tegen eventuele deportatiebeslissingen. De centrale IAB bestond uit zeven leden (meest voormalig immigration officers) en behandelde de algemene zaken (ook van personen die burgerschap claimden); de lokale Boards uit 3-6 leden en behandelde m.n. gedeserteerde bemanningsleden van zeeschepen, staatlozen en vluchtelingen uit oostbloklanden. De minister bleef echter eindverantwoordelijk voor de deportatiebeslissingen. In 1958 en 1967 volgden reorganisaties en werd de IAB onafhankelijker.

Taak, activiteiten

Beroepsinstantie voor immigranten in geval van uitzetting.

Voorloper

geen

Opvolger

Immigration Appeal Board

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Citizenship and Immigration Fonds; General Board of Immigration Appeals. RG 82

Periode archief

1956-1968

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

2,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

Er zijn steekproeven bewaard gebleven van de zaakdossiers.

Toegang(en)

database: Archives Search: 

 http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

 

Kenmerk toegang

RG 82; f.a. 82-1 t/m 82-12

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie opmerking structuur archief

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van de General Board of Immigration Appeals wordt door 'Archives Search, General Inventory' gepresenteerd als een serie van het Department of Citizenship and Immigration fonds (RG 26), wat gezien de verantwoordelijkheid van het ministerie voor de Board correct is. Het materiaal maakte echter in eerdere ordeningen onderdeel uit van de in 1967 opgerichte opvolger: de Immigration Appeal Board en moet dus nog worden opgezocht en aangevraagd onder RG 82 finding aids.

Seriële bescheiden

geen

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Headquarter case-files (1956-1968)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het Immigration Appeal Board fonds is doorgenomen, maar bevat uitsluitend materiaal van na de onderzoeksperiode.


Doorgenomen archieven / series

Department of Citizenship and Immigration Fonds; General Board of Immigration Appeals. RG 82

Periode archief

1956-1968

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

2,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

Er zijn steekproeven bewaard gebleven van de zaakdossiers.

Toegang(en)

database: Archives Search: 

 http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

 

Kenmerk toegang

RG 82; f.a. 82-1 t/m 82-12

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie opmerking structuur archief

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van de General Board of Immigration Appeals wordt door 'Archives Search, General Inventory' gepresenteerd als een serie van het Department of Citizenship and Immigration fonds (RG 26), wat gezien de verantwoordelijkheid van het ministerie voor de Board correct is. Het materiaal maakte echter in eerdere ordeningen onderdeel uit van de in 1967 opgerichte opvolger: de Immigration Appeal Board en moet dus nog worden opgezocht en aangevraagd onder RG 82 finding aids.

Seriële bescheiden

geen

 

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Headquarter case-files (1956-1968)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het Immigration Appeal Board fonds is doorgenomen, maar bevat uitsluitend materiaal van na de onderzoeksperiode.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals. RG 82
Inventaristekst

Headquarter case-files (1956-1968)

Van de zogenaamde Headquarter case-files (1956-1968) zijn steekproeven bewaard gebleven. De methode is beschreven in Archives Search en papieren f.a. 82-1 beloofd een openbare lijst met namen van de zaak, namen van de aanvrager en onderwerp van de steekproef dossiers. Ten tijde van het onderzoek was f.a. 82-1 echter niet openbaar. F.a 82-3 dat Headquarter records, case files van de opvolger, de Immigration Appeal Board beschrijft voor de periode 1967-1970 en die volgens Archives Search niet openbaar is, bevat wel een complete lijst met zaakdossiers met namen van aanvragers. Deze bevat geen aanvragers van Nederlandse nationaliteit.