Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office (voorgangers en opvolgers)

Naam archiefvormer Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office (voorgangers en opvolgers)
Periode van bestaan 1950-1966
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Department of Citizenship and Immigration werd op 18 januari 1950 in het leven geroepen en bestond oorspronkelijk uit vier directies: de Immigration Branch, de Indian Affairs Branch, de Canadian Citizenship Branch en de Canadian Citizenship Registration Branch. Later zou het departement de verantwoordelijkheid krijgen over vijf culturele organisaties (w.o. de National Film Board), zonder dat deze deel uitmaakten van de departementale administratieve structuur. Drie andere semi-onafhankelijke raden (w.o. de General Board of Immigration Appeals) vielen ook onder de verantwoordelijkheid van het ministerie. Tussen 1963-1966 werd het ministerie sterk gereorganiseerd voordat het werd opgeheven. De Immigration Branch werd hernoemd tot Canada Immigration Division. Vier directies en vijf kleinere afdelingen van het Department of Labour werden in december 1965 onder de naam Canada Manpower Division ondergebracht bij het Department of Citizenship and Immigration. Op 1 oktober 1966 hield het departement op te bestaan. De Canada Manpower Division en de Canada Immigration Division werden ondergebracht bij het nieuwe Department of Manpower and Immigration; de Citizenship Division en de Citizenship Registration Division vielen vanaf dat moment onder verantwoordelijkheid van de Secretary of State.

 

Het departement bevond zich in Ottawa. Daarnaast had de Immigration Branch regionale kantoren; kantoren in de havens-van-binnenkomst en overzeese kantoren. Ook de Citizenship Branch had regionale kantoren, naast de aan de Citizenships Registration Branch gelieerde Courts of Canadian Citizenship.

 

Ministers of Citizenship and Immigration:

18-01-1950 - 30-06-1954 Walter Edward Harris

01-07-1954 - 21-06-1957 John Witney Pickersgill

21-06-1957 - 11-05-1958 Edmund Davie Fulton (acting minister)

12-05-1958 - 08-08-1962 Ellen Louks Fairclough

09-08-1962 - 22-04-1963 Richard Albert Bell

22-04-1963 - 02-02-1964 Guy Favreau

03-02-1964 - 14-02-1965 René Tremblay

15-02-1965 - 17-12-1965 John Robert Nicolson

18-12-1965 - 30-09-1966 Jean Marchand

 

Parliamentary Secretaries for Immigration (not of the ministry)

18-11-1959 - 17-11-1961 John Alpheus Charlton

17-08-1962 - 06-02-1963 Frank Charles McGee

14-05-1963 - 19-02-1964 John Carr Munroe

20-02-1964 - 08-09-1965 Hubert Badanai

07-01-1966 - 30-09-1966 John Carr Munroe

 

Deputy Minister Citizenship and Immigration

1950-1966 Laval Fortier

1966-1966 George F. Davidson

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Deputy Minister's Office was verantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het Canadese immigratie- en vluchtelingenbeleid en de daarmee samenhangende taken op gebied van (illegale) binnenkomst, vestiging en burgerschap. Het Canadese Immigration Program diende in overleg en samenhang met programma's van andere federale departementen te worden opgesteld en uitgevoerd (m.n. Labour, Manpower, Health en Welfare).

 

De Immigration Branch was verantwoordelijk voor de initiëring en uitvoering van het federale overheidsbeleid op het gebied van immigratie, vluchtelingen en grenscontrole. De overzeese posten hadden als taak de stimulering van immigratie naar Canada door middel van publiciteitsacties; selectie van aspirant-immigranten en visa-uitgifte.

 

De Citizenship Branch was verantwoordelijk voor de promotie van kennis omtrent Canada (cultuur; maatschappij; instituties en talen) in Canada zelf en onder recent gearriveerde immigranten en trachtte dat te bewerkstellingen door middel van educatieve trainingen en projecten ter stimulering van de gemeenschapszin.

Voorloper

Department of Mines and Resources, Immigration Branch

Opvolger

Department of Manpower and Immigration, Canada Immigration Division

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

 

Literatuur
Toon

Verberg

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971).

Doorgenomen archieven / series

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office (voorgangers en opvolgers) 1880-1972. RG 26

Alle in de General Inventory genoemde sous-fonds en series en verdere onderverdelingen van RG 26, Department of Citizenship and Immigration fonds zijn doorgenomen op de aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederland op grond van de beschrijvingen van de inventarisnummers / trefwoord. In het veld [inhoud overig] zijn onder 'doorgenomen dossiers algemeen' inventarisnummers beschreven, die doorgenomen zijn op de aanwezigheid van Neerlandica, zonder dat de inventarisomschrijving daartoe aanleiding gaf. De bevindingen van de steekproefsgewijze autopsie zijn te vinden in de dossierbeschrijving.

 

Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

 

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office, 1947-1971 RG 76

 

Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals 1956-1968. RG 82

 

National Film Board of Canada 1939-1986. RG 53

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

35,15 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 26; f.a. 26-1 t/m 26-11

(RG 76; f.a. 76-1 t/m 76-314)

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993- ) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren.

 

Zie verzamelbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

In Record Group 26 bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office (DM) van achtereenvolgens het departement 'Immigration and Colonization 1917-1936, (dat geen eigen Record Group heeft gekregen); Mines and Resources (1936-1950) en van de opvolgers 'Manpower and Immigration' (1966-1977).

 

De dossiers kennen een doorlopende opbouw en worden niet afgesloten om reden van overdracht van verantwoordelijkheid voor het immigratieprogramma aan een volgend departement. Eén dossier kan dus oorspronkelijke archivalia van DM's Offices van verschillende departementen bevatten.

opmerkingen structuur archief

Het archief zoals bijeengebracht in RG 26 bevat voornamelijk de archivalia afkomstig van de Deputy Minister's Office. De oorspronkelijke ordening in blokken, die is aangebracht in de DM's registry files, weerspiegelt de belangrijkste taken van het departement:

- blok 1: departementale organisatie en algemeen beleid (waaronder veiligheidsbeleid) (series A-1-a)

- blok 2: citizenship (series A-1-b)

- blok 3: immigration (series A-1-c)

- blok 8: manpower (series A-1-d)

 

Blok 3 - immigration heeft een omvang van 13,62 m. en is overgedragen aan de National Archives tussen 1968-1976. De belangrijkste beleids- en veiligheidsdossiers (screening) bevinden zich in de vols. 161-170 (finding aid 26-4). De blokken 4-6 zijn bij overdracht niet gelokaliseerd; blok 7 is onbekend.

 

Series A-2 bestond uit Miscellaneous Records (1923-1971) die wel behoorde tot de DM's Office, maar geen deel uitmaakte van de ordening (Legal Files(Corey papers); Orders-in-Council; Records of Committees; ongenummerde dossiers)

 

Statistieken (1880-1964) zijn overgedragen door het Department of Manpower and Immigration, DM's Office in 1971.

 

De blokindeling is terug te herkennen in de General-Inventory-omschrijving van de drie sous-fonds en de vier series waaruit het huidige Department of Citizenship and Immigration fonds bestaat. De gedigitaliseerde finding-aid 26-3 bevat 800 dosssiers die afkomstig zijn uit alle oorspronkelijke blokken; Papieren finding-aid 26-7 dient gebruikt te worden als nadere toegang op een deel van de statistische archivalia.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

 

doorgenomen dossiers:

- RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-1 (part 1-2) Immigration Statistics - Main activities of Immigration Branch - Statements for the Calender Year 1947-1957*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-3 Statistics-Bulk Labour Movements*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 141, file 3-40-10 Statistics by Age, Group , Sex, Marital Status (1950-1959)*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 142, file 3-40-16 (part 1-2) Australian Immigration Statistics (1950-1967)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

Beschrijving algemeen*

 

Neerlandica:

- RG 26, series A-1-c, vol. 90, file 3-1-4 (part 1-2) Displaced Persons- Farm Placement Plan-Settlement Service (including references to placement of Dutch agricultural families) 1947-1953, 1958-1960*

- RG 26, series A-1-c, vol. 112, file 3-24-12-5 (parts 1-2) Movement from the Netherlands of Hungarian Refugees 1956-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 117, file 3-24-40 (part 1) Research Group on European Migration Problems 1952-1954*

- RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants- Entry into Canada 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 132, file 3-33-41 Immigration from Indonesia (mainly re Dutch Nationals expelled from Indonesia) 1958*

- RG 26, series A-1-c, vol. 134, file 3-36-2: Ontario Government- Correspondense with on Immigration and Manpower matters (pamphlets 'A study on Holland Marsh 1949') 1947-1957*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 136, file 3-37-8: Reports-Settlement Division, Immigration Branch 1963*

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens bevatten betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten:

- RG 26, Series A-1-a, vol. 153, file 1-8-7 (part 1-3) Security Panel (Privy Council Office) General File 1950-1964*

- RG 26, Series A-2-a, vol. 72 Interdepartmental Advisory Commission on Immigration 1950-1952 en Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5 Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy*

- RG 26, series A-1-c, vol. 93, file 3-7-1 (part 1-5): North Atlantic Shipping - transportation for immigrants from Europe and the United Kingdom by sea 1947-1962*

- RG 26, series A-1-c, vol. 94, file3-7-2 (part 1-2; part 1-2 ABC): Federal Air transportation Plan (for transporting immigrants to Canada from Europe and the United Kingdom) 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959*

- RG 26, Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5: Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy*

- RG 26, series A-1-c, vol. 107, file 3-24-6 (parts 1-5); vol. 108 file3-24-6 (parts 6-10) Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (Brussels Conference 1951) / Intergovernmental Committee on European Migration*

- RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-19 (parts 1-2) Young Men and Young Women Christian Association (Canada) Correspondence with re immigration 1947-1966*

- RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-20 (parts 1-2) Canadian Council of Churches and other religious organizations - correspondence with on immigration 1947-1960*

- RG 26, series A-1-c, vol. 121, file 3-29-1 Medical examination immigrants - hospitalization 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 132-133, file 3-35-2 (parts 1-8) Stimulation and planning of future immigration, trips re…/Immigration Policy 1943-1961*

- RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-5 (part 1-2) Proposed farm settlement opportunities for immigrants 1951-1968*

- RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-6 Labour contracts for immigrants 1951-1953*

- RG 26, series A-1-c, vol. 139, file 3-38-11 Placement of Immigrants 1958-1968*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De hier besproken dossiers zijn UITSLUITEND afkomstig uit RG 26. Autopsie van bovenbeschreven beschreven inventarisnummers uit RG 26 heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake is van vermenging van archivalia afkomstig van andere archiefvormers dan de DM's Offices (van de bovengenoemde departementen).

 

2) Van alle hierboven beschreven ministers of Immigration is nagegaan of zij persoonlijke papieren hebben nagelaten (General Inventory: trefwoord immigration minister, 87 hits). Slechts in de gevallen van Bell en Fulton leverde dat materiaal inzake Nederlandse emigranten op.

 

3) Aanvullende informatie blok 3 verkregen via Cara Downey, archivaris RG 26.

Titel Dossierbeschrijving Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office. RG 26
Inventaristekst

Algemeen:

De series bevatten dossiers gevormd door de Deputy Minister's Office van het departement van Mines and Resources (dossiers voor 1950); van Citizenship and Immigration en de Deputy Minister's Office van het departement van Manpower and Immigration (als het dossier doorloopt tot na 1 oktober 1966). De dossiers betreffen diverse onderwerpen inzake het immigratie- en daarmee gelieerde arbeidsbeleid van Canada en het internationale migratiebeleid. Daarmee bevatten ze archivalia op een hoger beleidsmatig niveau dan die uit RG 76 Immigration Branch.

 

Er kunnen notulenseries worden aangetroffen van de Cabinet Committee on Immigration Policy; de Interdepartmental en Departmental Advisory Committee on Immigration; Interdepartmental Committee en Subcommittee on Migration Policy; van het Security Panel en het Security Advisory Committee (1950-1967); dossiers met statistische vergelijkingen met Australische immigratiebeleid (m.n. opname van Britse immigranten); European Migration; migratieconferenties van de International Labour Organisation inzake Europese migratie; de Tripartite Conferentie te Parijs 1950 (Frankrijk; Groot-Brittannië; Verenigde Staten) en de conferentie te Brussel inzake de oprichting van de Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe (1951, PICMME); het onstaan van de Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM); studies van de Research Group on European Migration (REMP); vervoersproblematiek etcetera.

 

De dossiers zijn meestal samengesteld uit onderliggende documentatie en bevatten veelal minuten van uitgaande correspondentie van de Deputy Minister's Office van Citizenship and Immigration / Manpower and Immigration aan diverse interne departementale en externe correspondenten, zoals External Affairs; Labour; Dominion Bureau of Statistics etc.; en inkomende correspondentie van bovengenoemde en andere correspondenten.

Daarnaast bevatten de dossiers interne beleidsmemoranda inkomend bij de Deputy Minister's Office en van de Deputy Minster's Office aan de minister, soms met doorslagen of geretourneerde originelen waarop de ministeriële reactie is te vinden.

 

 

Neerlandica:

RG 26, series A-1-c, vol. 90, file 3-1-4 (part 1-2) Displaced Persons- Farm Placement Plan- Settlement Service (including references to placement of Dutch agricultural families) 1947-1953, 1958-1960

De omslagen bevatten m.n. correspondentie van de DM's Office met andere departementen (Labour, Agriculture, National Defence) inzake internationaal beleid ten aanzien van Displaced Persons (IRO). Daarnaast bevatten ze rapportages / conferentieverslagen van de Settlement Service Division aan de DM's Office waarin de vestiging van Nederlanders (terloops) ter sprake kwam evenals contacten met Nederlandse emigratieautoriteiten

- part 2 bevat enig statistisch material per regio.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 112 3-24-12-5 (parts 1-2) Movement from the Netherlands of Hungarian Refugees 1956-1957

Omvang: 0,05 m; Openbaarheid: volledig

Het dossier betreft het aanbod van Nederland aan Canada om vervoerscapaciteit en tijdelijke doorgangskampen ter beschiking te stellen aan Hongaarse vluchtelingen met eindbestemming Canada. Dossier bevat correspondentie van de Deputy Minister's Office met de Nederlandse landbouwattaché in Ottawa G.W.J. Pieters, External Affairs, Intergovernmental Committee on European Migration (dat diende als vervoersorganisatie); Nederlandse, Britse en Canadese Rode Kruis; Imperial Tobacco Company of Canada (sigaretten voor vluchtelingen); interne memoranda met directie Canadian Citizenship (taallessen).

De correspondentie en memoranda werpen licht op de operatie zelf (vervoer; medische verzorging en keuring; taallessen etc.); de financiële verantwoordelijkheid en de competenties / taakverdeling tussen Canada en Nederland tijdens de operatie, die gebaseerd is op ervaringen, opgedaan in de bilaterale migratiecontacten tussen beide landen.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 117, file 3-24-40 (part 1) Research Group on European Migration Problems 1952-1954

Het dossier bevat aankondiging en statuten door de in Nederland opgerichte internationale werkgroep.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants - Entry into Canada 1947-1957

Omvang: 0,07 m., Openbaarheid: volledig

- part 1 1947-1950: betreft met name het beleid van de Canadese federale regering ten aanzien van Nederlandse immigranten over de periode 1947-1957. Het bevat ( minuten van de) uitgaande correspondentie van en inkomende correspondentie bij de Deputy Minister's Offices van Mines & Resources / Citizenship & Immigration en interne beleidsmemoranda van de Immigration Branch (meestal op niveau van de /commisioner director Immigration) aan de DM's Office en uitgaande memoranda van de DM's Office aan de minister en de Immigration Branch. Daarnaast bevat het kopieën/doorslagen en originelen van inkomende en uitgaande correspondentie bij de Minister's Office van Mines & Resources en Citizenship & Immigration. Correspondenten zijn o.a.: federale departmenten (External Affairs, Labour; Agriculture; Finance); provinciale departementen (Agriculture & Marketing Ontario; Agriculture Alberta; Agriculture & Immigration Manitoba; Agriculture British Columbia; Agriculture New Brunswick). Van Nederlandse zijde loopt de correspondentie via de landbouwattaché A.S. Tuinman.

Tevens bevat het dossier persverklaringen van Mines & Resources en enige documentatie (krantenknipsels; losse exemplaren van Begin. Quarterly information Bulletin for immigrants from the Netherlands, jrg. 1 (nov. 1948); uitgegeven door het Netherlands Information Bureau (Ottawa)).

Het dossier geeft inzicht in de onderlinge verhouding van en de competentiestrijd tussen de federale Canadese departementen Mines & Resources/ Citizenship & Immigration en het Labour department voor wat betreft het beleid ten aanzien van de Nederlandse agrarische emigranten naar Canada, mede als gevolg van de bilaterale afspraken met de Nederlandse regering.

 

-part 2 1951-1957: betreft m.n. de bilaterale contacten met de Nederlandse overheid en het Canadese federale beleid ten aanzien van immigranten uit Nederland. Het bevat interne beleidsmemoranda van de Immigration Branch inkomend bij de Deputy Minister en van de Deputy Minister aan de minister for Citizenship & Immigration; correspondentie van landbouw-attaché A.S. Tuinman / G. Pieters aan de Immigration Branch en de Deputy Minister's Office, naast interdepartementale correspondentie tussen de Deputy Minister's Office en bijvoorbeeld External Affairs en rapportages van werkbezoeken van de Nederlandse Commissaris voor de emigratie B.W. Haveman aan Canada (1953; 1956).

Onderwerpen zijn de jaarlijkse beleidsafspraken met Nederland inzake de aantallen emigranten en de beroepsgroepen (kopieën van occupational selection lists; operational instructions 1955 en geplande aantallen immigranten inliggend); de status van landbouw- (en emigratie-) attaché A.S. Tuinman; financiering van overtocht (kopieën van memoranda opgesteld door Commissaris van de Emigratie B.W. Haveman voor de Intergovernmental Committee for European Migration 1954 inliggend); de onderhandelingen tussen de Nederlandse regering en de provinciale regering van Nova Scotia (en de overeenkomst met de Nova Scotia Land Settlement Board) over kredietverlening aan Nederlandse boeren 1956; aanpassing en inburgering van Nederlandse immigranten (economisch en sociaal); de rol van 'Nederlandse kerken in Canada (Reformed Church of America; Christian Reformed Church)' in deze en de appreciatie daarvan door de Canadese federale overheid; gevolgen van de watersnoodramp van 1953 voor het beleid van de Canadese federale regering; bezoeken van ouders (familie) van Nederlandse immigranten en de daarbij behorende media-aandacht (CBC-International service, Dutch section, Montréal; NCRV).

 

NB: Het is (vooralsnog) onbekend waar de delen over de periode 1957-1967 van dit dossier zich bevinden: delen van het archief zijn overgedragen geweest aan Manpower & Immigration (de DM's Office archivalia bevatten echter geen latere dossiers over dit onderwerp); ook is het mogelijk dat onderdelen in RG 76 terecht gekomen zijn (aldaar niet aangetroffen).

 

RG 26, series A-1-c, vol. 132; file 3-33-41 Immigration from Indonesia (mainly re Dutch Nationals expelled from Indonesia) 1958

Het dossier bevat 4 stukken; doorslagen van correspondentie tussen de DM en de Deputy Minister of Trade and Commerce en Under Secretary of State for External Affairs waarin het Canadese beleid ten aanzien van mogelijke vluchtelingen vanuit Indonesië wordt bepaald: via Selection officers in Nederland en volgens geldende afspraken met Nederland; dossier weerspiegelt Canada's white policy.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 134, file 3-36-2: Ontario Government - Correspondense with on Immigration and Manpower matters (pamphlets 'A study on Holland Marsh 1949') 1947-1957

Het dossier bevat correspondentie van de DM's Offices en het department of Planning & Development, Immigration Branch, Provincial Government of Ontario inzake het immigratieprogramma van Ontario. Nederlandse immigranten komen zeer terloops ter sprake in een enkel document. Het pamflet inzake de Holland Marsh-vallei gaat niet specifiek over gevestigde Nederlanders aldaar.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 136, file 3-37-8: Reports-Settlement Division, Immigration Branch 1963

Het dossier bevat een rapport van de Settlement Division inzake de vestigingen in 1963, waaronder een appendix van een halve pagina inzake de zogenaamde 'Netherlands Farmers Sons Movement', gestart in 1957.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-1 (part 1-2) Immigration Statistics - Main activities of Immigration Branch - Statements for the Calender Year 1947-1957

Het dossier is samengesteld door DM's Office van Mines and Resources en Citizenship and Immigration en bevat o.a. interne beleidsmemoranda en rapporten van en correspondentie met de Statistische Sectie van de Immigration Branch over aantallen Displaced Persons/immigranten/agrariërs toegelaten tot Canada, de ontwikkeling van een nieuwe statistische code i.s.m. het Dominion Bureau of Statistics en de evaluatie van immigratiecijfers 1955, waarbij specifieke opmerkingen per land van herkomst worden gegeven, w.o. voor Nederland (vrees voor daling cijfers ten gunste van Australië als gevolg van lagere overtochtskosten Australië en minder strenge medische keuring).

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-3 Statistics-Bulk Labour Movements [including statistics on groups of workers of various nationalities] 1951

Het dossier bevat geen gevens inzake Nederlandse immigranten.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 141, file 3-40-10 Statistics by Age, Group , Sex, Marital Status 1950-1959

Het dossier geeft o.a. (zelf samengestelde en gepubliceerde) statistieken en de analyse daarvan, o.a. in samenhang met etnische afkomst.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 142, file 3-40-16 (part 1-2) Australian Immigration Statistics 1950-1967

Het dossier bevat o.a. geaggregeerde vergelijkende statistieken Canada-Australië, waarvan Nederlandse immigranten naar beide landen deel uitmaken.

 

 

doorgenomen dossiers algemeen:

 

RG 26, Series A-1-a, vol. 153, file 1-8-7 (part 1-3) Security Panel (Privy Council Office) General File 1950-1964

Openbaarheid: part 1-2 beperkt openbaar, verwijderde documenten; part 3 niet openbaar

- part 1: De omslagen zijn gevormd door de Deputy Minister's Office; part 1 behandelt m.n (departementale) veiligheidsprocedures in het algemeen en m.b.t. NATO-documenten. Geen immigratie gelieerde kwesties, geen Neerlandica.

- part 2: Security Sub-Panel, NATO classified documents: het dossier bevat o.a. correspondentie en notulen van de Cabinet Committee on Immigration inzake Security Clearance of Immigrants; documenten betreffende het te volgen veiligheidsbeleid en overzichten van door de Interdepartmental Committee on Citizenship Applications gescreende aanvragers; op een totaal van 39.706 genaturaliseerde Nederlanders betrof dit 2 gevallen (dd 1964).

 

RG 26, Series A-2-a, vol. 72 Interdepartmental Advisory Commission on Immigration 1950-1952

De doos bevat notulenseries (DM's Office exemplaren) van:

a) het Immigration Labour Committee (ILC):

- ingesteld 27-03-1947 onder voorzitterschap Deputy Minister Citizenship & Immigration

- samenstelling ILC: afgevaardigden van de departementen Labour; Mines and Resources / Citizenship and Immigration; National Employment Service

- taak: bestudering en advisering inzake mogelijke groepsgewijze arbeidsmigratie vanuit Europa naar Canada (hiervoor werden o.a. gezamelijke dienstreizen voor gemaakt naar Europa).

 

b) het Departmental Advisory Committee on Immigration (DACI); opvolger van Immigration Labour Committee:

- ingesteld 27-06-1950 onder voorzitterschap van de Deputy Minister Mines & resources / Ctizenship & Immigration

- samenstelling Commissie: senior-medewerkers van de Immigration Branch

- taak: advisering van de minister m.b.t. (de organisatie van) het immigratiebeleid, zo nodig in overleg met specialisten van federale en provinciale regering(en); vertegenwoordigers van nationale en provinciale organisaties; vakverenigingen, professionele belangenbehartigende organisaties; onderwijsinstellingen etc. (de onderliggende reden voor de instelling, was om de beschuldigingen dat bepaalde groepen op basis van ras, beroepsgroep werden gediscrimineerd, weg te nemen).

 

c) de National Advisory Council on Manpower (NACOM):

- ingesteld 01-01-1951 onder gezamenlijk voorzitterschap van de Deputy Minister of Labour / Clerk of the Privy Council

- samenstelling Council: vier afgevaardigden van vakverenigingen; werkgeversverenigingen (4); agrarische belangenorganisaties (2); vrouwenorganisaties (2); veteranen (2), verder afgevaardigden van de departementen van Labour; Agriculture; Citizenship & Immigration; Finance; Fisheries; National Defence; Resources and Development; Secretary of State; Trade and Commerce; Veterans Affairs.

 

d) een omslag met losse notulen van de Interdepartmental Advisory Committee on Immigration; Interdepartmental Committee on Migration Policy; Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy (1951).

De notulen betreffen m.n besprekingen inzake de Canadese standpuntbepaling ten opzichte van de oprichting van de Provisional Inter-governmental Committe for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) en Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM). Zie ook: Series A-1-c, vol 101, 3-18-4 en 3-18-5.

 

NB: de series notulen zijn verspreid geraakt over de diverse 'oorspronkelijk' blokken en zijn incompleet; niet alle verschillende subcommissies worden consequent in de dossiertitel genoemd. Het Department of Labour fonds lijkt een complete serie van het Immigration Labour Committee / Departmental Advisory Committee te hebben. In de serie 'National Labour Supply Council' van dit fonds bevinden zich archivalia van de National Advisory Council on Manpower 1951-1953.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 93, file 3-7-1 (part 1-5): North Atlantic Shipping - transportation for immigrants from Europe and the United Kingdom by sea 1947-1962

De omslagen bevatten Canadees beleid en contacten met Canadese en internationale reders; inclusief prognoses en programma's van inkomende schepen met aantallen emigranten. Terloopse vermeldingen van contacten met Holland America Lijn (HAL) en KLM.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 94, file 3-7-2 (part 1-2; part 1-2 ABC): Federal Air transportation Plan (for transporting immigrants to Canada from Europe and the United Kingdom) 1947-1957

De vier omslagen bevatten het Canadese beleid ten aanzien van vervoer door de lucht, zogenaamde Air Bridge to Canada (ABC-) vluchten; contacten met Trans Canada Airlines; memorandum 1951 van de J.P.G. Schmitz (Head Migration Division KLM) inzake luchtvervoer emigranten (3-7-2, part 2; enkele schriftelijke contacten DM's office met Nederlandse ambassade over dreigend vervoertekort.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959

De vijf omslagen bevatten m.n. correspondentie (uitgaand en inkomende) van DM's Office aan het Department of Labour, inzake competentieafbakening wat betreft arbeidsplaatsing van immigranten; twee-wekelijkse statistische overzichten van de werkgelegenheidssituatie en werkloosheid per regio/beroepsgroep (niet per nationaliteit); notulen van de Interdepartmental Committee on Winter Employment; enige documentatie (krantenknipsels).

- part 1 bevat twee stukken inzake plaatsingsproblematiek van Nederlanders (Christelijke Emigratie Centrale) en de daaruit voortvloeiende competentiekwestie tussen Immigration en Labour (Immigration wil de plaatsing van Nederlanders niet aan Labour overlaten, i.v.m. bilaterale afspraken met Nederland).

 

RG 26, Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5 Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy

De omslagen bevatten notulen van bovengenoemde gremia en beleidsmemoranda van de Deputy Minister aan de Minister inzake Canadese overwegingen bij het lidmaatschap van ICEM en instructies aan de Canadese ICEM-delegaties, opgesteld tijdens vergaderingen van de Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 107, file 3-24-6 (parts 1-5); vol. 108 file 3-24-6 (parts 6-10) Provisional Inter-governmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (Brussels Conference 1951) / Intergovernmental Committee on European Migration

Dossier in 10 omslagen bevat rapportages en afschriften van telegrammen van Canadese gedelegeerden op de Brussel/ICEM conferenties en de instructies aan de Canadese gedelegeerden, zoals uitgegaan vanuit de Deputy minister's Office Citizenship & Immigration, via External Affairs.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-19 (parts 1-2) Young Men and Young Women Christian Association (Canada) Correspondence with re immigration 1947-1966

Omslagen bevatten geen verwijzingen naar Nederlandse tak YWCA of Nederlandse emigranten.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-20 (parts 1-2) Canadian Council of Churches and other religious organizations - correspondence with on immigration 1947-1960

Dossier bevat correspondentie van DM's Office Mines & Resources / Citizenship and Immigration met Canadian Council of Churches en de daarbij aangesloten kerken en andere particuliere organisaties inzake immigratie algemeen en displaced persons in het bijzonder, naast interne beleidsmemoranda.

- part 1 bevat een schrijven van de United Church of Canada; Board of Home Missions, waarin wordt aangedrongen op stimulering immigratie van landarbeiders (farmhelp) van protestantse afkomst, m.n. Displaced Persons en Nederlanders 1947; tevens een op verzoek van de DM opgestelde lijst van Nederlandse clerici per provincie/ per denominatie 1952 (10 p.), zonder verdere beleidsreactie.

- part 2 bevat geen referenties t.a.v. Nederland en/of Nederlandse emigranten.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 121, file 3-29-1 Medical examination immigrants - hospitalization 1947-1957

Het dossier bevat fragmentarisch kwesties inzake Nederlandse immigranten in Ontario.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 132-133, file 3-35-2 (parts 1-8) Stimulation and planning of future immigration, trips re…/Immigration Policy 1943-1961

Omvang: ca. 0,5 m., Openbaarheid: volledig

- part 1 Stimulation and planning of future immigration, trips re- 1943-1951

- part 2 Stimulation and planning of future immigration, trips re- 1952

- part 3 Stimulation and planning of future immigration, trips re- [Immigration Policy, with a binder on Immigration programme] 1952-54

- part 4 Stimulation and planning of future immigration, trips re…1954 [Immigration Policy, with a binder on Occupational Selection Lists 1955]

- part 5 Stimulation and Planning of Future Immigration Programme 1955 [with a binder on Occupational Selection Lists]

- part 6 Immigration Programme [Planning of Immigration Operations…] 1956-1957

- part 7 Immigration Programme [Policy and Planning] 1958-1959

- part 8 Immigration Programme [with copy of current Manpower en binder with notes on Canadian Immigration Policy 1961 & Collective bargaining review 1960] 1960-1961.

 

De acht omslagen betreffen het naoorlogse Canadese federale immigratiebeleid in zijn algemeenheid, zoals het onstond tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 1961. Vanaf 1952 bevatten de omslagen de specifieke planning per land van herkomst, zoals geformuleerd door het Department of Citizenship & Immigration. De omslagen bevatten correspondentie, notulen van interdepartementaal overleg inzake de immigratieplanning; interne beleidsmemoranda gewisseld tussen de DM's Office van Mines & Resources / Citizenship & Immigration en de Immigration Branch en tussen de DM's Office aan de minister, incl. (concept)memoranda voor het Cabinet (ter goedkeuring van het jaarprogramma werden jaarlijkse overzichten gemaakt van de visie van elk departement inzake het te volgen immigratiebeleid, naast verslagen van bijeenkomsten van de Deputy Minister met Kamers van Koophandel, agrarische belangenorganisaties; vakbonden; werkgeversorganisaties, spoorwegmaatschappijen etc. betreffende hun visie op de Canadese immigratiepolitiek, de zogenaamde Statements for the Calender Year 19xx).

Daarnaast bevatten de omslagen correspondentie van en aan de DM's Office van en aan diverse departementen (m.n. Labour, Unemployment Insurance Committee, Bank of Canada en diverse Immigration Officers/Services van overzeese posten etc. Tevens bevatten de omslagen jaarlijkse statistische overzichten (in de beginjaren nog vaak handgeschreven), lijsten met aantallen toe te laten beroepsbeoefenaars; een enkele lijst met de exacte aantallen immigranten per beroepsgroep per land van herkomst (incl. familieleden 1953) en lijsten met verdeling van de beroepsgroepen over de provincies.

 

In alle omslagen is de Canadese planning ten opzichte van het toelatingsbeleid van Nederlandse emigranten en soms de daarbij behorende beleidsoverwegingen (op niveau Deputy Minister- Minister) terug te vinden (m.n. in de planningsstukken en de statistische verslagen). In de omslagen 1, 2, 5 en 8 zijn daarnaast fragmentarisch neerslagen te vinden van directe contacten tussen de Deputy Minister en de Nederlandse landbouw/emigratie-attaché's A.S. Tuinman en G. Pieters. Met name omslag 5 bevat een aantal gespreksverslagen van de Director of Technical Services, Boucher, naar aanleiding van contacten met de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman. Onderwerpen van deze gesprekken o.m.:

- consequenties van de invoering van de Emigratiebijslagregeling (advies 1954), de Canadese visie hierop (en de rol van ICEM hierin)

- praktische kwesties bij de selectie van Nederlandse emigranten door de Canadese autoriteiten (naar aanleiding van een afgeteste emigrant op grond van zwakbegaafdheid)

- status van de 'landbouw-attaché' in Canada.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-5 (part 1-2) Proposed farm settlement opportunities for immigrants 1951-1968

- part 1 bevat enige correspondentie aan DM's Office van de Settlement Branch inzake vestigingskwesties op boerderijen (w.o. een brief inzake succesvolle Nederlandse immigranten); uitgaande en inkomende correspondentie van de DM's Office aan onroerendgoedzaken; overzichten en beschrijvingen (met foto) van beschikbare boerderijen; informatie voor aspirant-immigranten over de Canadese mogelijkheden zich te vestigen, t.b.v. overzeese posten.

- part 2 bevat m.n persberichten van Citizenship & Immigration uit de jaren zestig waarin de Nederlandse vestiging van boeren prominent en met cijfers gestaafd genoemd wordt.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-6 Labour contracts for immigrants 1951-1953 Omslag bevat correspondentie inzake het ontwerp van standaard arbeidscontracten voor immigranten.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 139, file 3-38-11 Placement of Immigrants 1958-1968

Omslag bevat algemeen vestigingsbeleid; geen archivalia inzake (beleid ten opzichte van) Nederlandse immigranten.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Department of Citizenship and Immigration werd op 18 januari 1950 in het leven geroepen en bestond oorspronkelijk uit vier directies: de Immigration Branch, de Indian Affairs Branch, de Canadian Citizenship Branch en de Canadian Citizenship Registration Branch. Later zou het departement de verantwoordelijkheid krijgen over vijf culturele organisaties (w.o. de National Film Board), zonder dat deze deel uitmaakten van de departementale administratieve structuur. Drie andere semi-onafhankelijke raden (w.o. de General Board of Immigration Appeals) vielen ook onder de verantwoordelijkheid van het ministerie. Tussen 1963-1966 werd het ministerie sterk gereorganiseerd voordat het werd opgeheven. De Immigration Branch werd hernoemd tot Canada Immigration Division. Vier directies en vijf kleinere afdelingen van het Department of Labour werden in december 1965 onder de naam Canada Manpower Division ondergebracht bij het Department of Citizenship and Immigration. Op 1 oktober 1966 hield het departement op te bestaan. De Canada Manpower Division en de Canada Immigration Division werden ondergebracht bij het nieuwe Department of Manpower and Immigration; de Citizenship Division en de Citizenship Registration Division vielen vanaf dat moment onder verantwoordelijkheid van de Secretary of State.

 

Het departement bevond zich in Ottawa. Daarnaast had de Immigration Branch regionale kantoren; kantoren in de havens-van-binnenkomst en overzeese kantoren. Ook de Citizenship Branch had regionale kantoren, naast de aan de Citizenships Registration Branch gelieerde Courts of Canadian Citizenship.

 

Ministers of Citizenship and Immigration:

18-01-1950 - 30-06-1954 Walter Edward Harris

01-07-1954 - 21-06-1957 John Witney Pickersgill

21-06-1957 - 11-05-1958 Edmund Davie Fulton (acting minister)

12-05-1958 - 08-08-1962 Ellen Louks Fairclough

09-08-1962 - 22-04-1963 Richard Albert Bell

22-04-1963 - 02-02-1964 Guy Favreau

03-02-1964 - 14-02-1965 René Tremblay

15-02-1965 - 17-12-1965 John Robert Nicolson

18-12-1965 - 30-09-1966 Jean Marchand

 

Parliamentary Secretaries for Immigration (not of the ministry)

18-11-1959 - 17-11-1961 John Alpheus Charlton

17-08-1962 - 06-02-1963 Frank Charles McGee

14-05-1963 - 19-02-1964 John Carr Munroe

20-02-1964 - 08-09-1965 Hubert Badanai

07-01-1966 - 30-09-1966 John Carr Munroe

 

Deputy Minister Citizenship and Immigration

1950-1966 Laval Fortier

1966-1966 George F. Davidson

Taak, activiteiten

De Deputy Minister's Office was verantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het Canadese immigratie- en vluchtelingenbeleid en de daarmee samenhangende taken op gebied van (illegale) binnenkomst, vestiging en burgerschap. Het Canadese Immigration Program diende in overleg en samenhang met programma's van andere federale departementen te worden opgesteld en uitgevoerd (m.n. Labour, Manpower, Health en Welfare).

 

De Immigration Branch was verantwoordelijk voor de initiëring en uitvoering van het federale overheidsbeleid op het gebied van immigratie, vluchtelingen en grenscontrole. De overzeese posten hadden als taak de stimulering van immigratie naar Canada door middel van publiciteitsacties; selectie van aspirant-immigranten en visa-uitgifte.

 

De Citizenship Branch was verantwoordelijk voor de promotie van kennis omtrent Canada (cultuur; maatschappij; instituties en talen) in Canada zelf en onder recent gearriveerde immigranten en trachtte dat te bewerkstellingen door middel van educatieve trainingen en projecten ter stimulering van de gemeenschapszin.

Voorloper

Department of Mines and Resources, Immigration Branch

Opvolger

Department of Manpower and Immigration, Canada Immigration Division

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

 

Literatuur

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971).

Doorgenomen archieven / series

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office (voorgangers en opvolgers) 1880-1972. RG 26

Alle in de General Inventory genoemde sous-fonds en series en verdere onderverdelingen van RG 26, Department of Citizenship and Immigration fonds zijn doorgenomen op de aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederland op grond van de beschrijvingen van de inventarisnummers / trefwoord. In het veld [inhoud overig] zijn onder 'doorgenomen dossiers algemeen' inventarisnummers beschreven, die doorgenomen zijn op de aanwezigheid van Neerlandica, zonder dat de inventarisomschrijving daartoe aanleiding gaf. De bevindingen van de steekproefsgewijze autopsie zijn te vinden in de dossierbeschrijving.

 

Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

 

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office, 1947-1971 RG 76

 

Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals 1956-1968. RG 82

 

National Film Board of Canada 1939-1986. RG 53

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

35,15 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 26; f.a. 26-1 t/m 26-11

(RG 76; f.a. 76-1 t/m 76-314)

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993- ) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren.

 

Zie verzamelbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

In Record Group 26 bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office (DM) van achtereenvolgens het departement 'Immigration and Colonization 1917-1936, (dat geen eigen Record Group heeft gekregen); Mines and Resources (1936-1950) en van de opvolgers 'Manpower and Immigration' (1966-1977).

 

De dossiers kennen een doorlopende opbouw en worden niet afgesloten om reden van overdracht van verantwoordelijkheid voor het immigratieprogramma aan een volgend departement. Eén dossier kan dus oorspronkelijke archivalia van DM's Offices van verschillende departementen bevatten.

opmerkingen structuur archief

Het archief zoals bijeengebracht in RG 26 bevat voornamelijk de archivalia afkomstig van de Deputy Minister's Office. De oorspronkelijke ordening in blokken, die is aangebracht in de DM's registry files, weerspiegelt de belangrijkste taken van het departement:

- blok 1: departementale organisatie en algemeen beleid (waaronder veiligheidsbeleid) (series A-1-a)

- blok 2: citizenship (series A-1-b)

- blok 3: immigration (series A-1-c)

- blok 8: manpower (series A-1-d)

 

Blok 3 - immigration heeft een omvang van 13,62 m. en is overgedragen aan de National Archives tussen 1968-1976. De belangrijkste beleids- en veiligheidsdossiers (screening) bevinden zich in de vols. 161-170 (finding aid 26-4). De blokken 4-6 zijn bij overdracht niet gelokaliseerd; blok 7 is onbekend.

 

Series A-2 bestond uit Miscellaneous Records (1923-1971) die wel behoorde tot de DM's Office, maar geen deel uitmaakte van de ordening (Legal Files(Corey papers); Orders-in-Council; Records of Committees; ongenummerde dossiers)

 

Statistieken (1880-1964) zijn overgedragen door het Department of Manpower and Immigration, DM's Office in 1971.

 

De blokindeling is terug te herkennen in de General-Inventory-omschrijving van de drie sous-fonds en de vier series waaruit het huidige Department of Citizenship and Immigration fonds bestaat. De gedigitaliseerde finding-aid 26-3 bevat 800 dosssiers die afkomstig zijn uit alle oorspronkelijke blokken; Papieren finding-aid 26-7 dient gebruikt te worden als nadere toegang op een deel van de statistische archivalia.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

 

doorgenomen dossiers:

- RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-1 (part 1-2) Immigration Statistics - Main activities of Immigration Branch - Statements for the Calender Year 1947-1957*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-3 Statistics-Bulk Labour Movements*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 141, file 3-40-10 Statistics by Age, Group , Sex, Marital Status (1950-1959)*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 142, file 3-40-16 (part 1-2) Australian Immigration Statistics (1950-1967)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

Beschrijving algemeen*

 

Neerlandica:

- RG 26, series A-1-c, vol. 90, file 3-1-4 (part 1-2) Displaced Persons- Farm Placement Plan-Settlement Service (including references to placement of Dutch agricultural families) 1947-1953, 1958-1960*

- RG 26, series A-1-c, vol. 112, file 3-24-12-5 (parts 1-2) Movement from the Netherlands of Hungarian Refugees 1956-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 117, file 3-24-40 (part 1) Research Group on European Migration Problems 1952-1954*

- RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants- Entry into Canada 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 132, file 3-33-41 Immigration from Indonesia (mainly re Dutch Nationals expelled from Indonesia) 1958*

- RG 26, series A-1-c, vol. 134, file 3-36-2: Ontario Government- Correspondense with on Immigration and Manpower matters (pamphlets 'A study on Holland Marsh 1949') 1947-1957*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 136, file 3-37-8: Reports-Settlement Division, Immigration Branch 1963*

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens bevatten betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten:

- RG 26, Series A-1-a, vol. 153, file 1-8-7 (part 1-3) Security Panel (Privy Council Office) General File 1950-1964*

- RG 26, Series A-2-a, vol. 72 Interdepartmental Advisory Commission on Immigration 1950-1952 en Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5 Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy*

- RG 26, series A-1-c, vol. 93, file 3-7-1 (part 1-5): North Atlantic Shipping - transportation for immigrants from Europe and the United Kingdom by sea 1947-1962*

- RG 26, series A-1-c, vol. 94, file3-7-2 (part 1-2; part 1-2 ABC): Federal Air transportation Plan (for transporting immigrants to Canada from Europe and the United Kingdom) 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959*

- RG 26, Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5: Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy*

- RG 26, series A-1-c, vol. 107, file 3-24-6 (parts 1-5); vol. 108 file3-24-6 (parts 6-10) Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (Brussels Conference 1951) / Intergovernmental Committee on European Migration*

- RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-19 (parts 1-2) Young Men and Young Women Christian Association (Canada) Correspondence with re immigration 1947-1966*

- RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-20 (parts 1-2) Canadian Council of Churches and other religious organizations - correspondence with on immigration 1947-1960*

- RG 26, series A-1-c, vol. 121, file 3-29-1 Medical examination immigrants - hospitalization 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 132-133, file 3-35-2 (parts 1-8) Stimulation and planning of future immigration, trips re…/Immigration Policy 1943-1961*

- RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-5 (part 1-2) Proposed farm settlement opportunities for immigrants 1951-1968*

- RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-6 Labour contracts for immigrants 1951-1953*

- RG 26, series A-1-c, vol. 139, file 3-38-11 Placement of Immigrants 1958-1968*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De hier besproken dossiers zijn UITSLUITEND afkomstig uit RG 26. Autopsie van bovenbeschreven beschreven inventarisnummers uit RG 26 heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake is van vermenging van archivalia afkomstig van andere archiefvormers dan de DM's Offices (van de bovengenoemde departementen).

 

2) Van alle hierboven beschreven ministers of Immigration is nagegaan of zij persoonlijke papieren hebben nagelaten (General Inventory: trefwoord immigration minister, 87 hits). Slechts in de gevallen van Bell en Fulton leverde dat materiaal inzake Nederlandse emigranten op.

 

3) Aanvullende informatie blok 3 verkregen via Cara Downey, archivaris RG 26.


Doorgenomen archieven / series

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office (voorgangers en opvolgers) 1880-1972. RG 26

Alle in de General Inventory genoemde sous-fonds en series en verdere onderverdelingen van RG 26, Department of Citizenship and Immigration fonds zijn doorgenomen op de aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederland op grond van de beschrijvingen van de inventarisnummers / trefwoord. In het veld [inhoud overig] zijn onder 'doorgenomen dossiers algemeen' inventarisnummers beschreven, die doorgenomen zijn op de aanwezigheid van Neerlandica, zonder dat de inventarisomschrijving daartoe aanleiding gaf. De bevindingen van de steekproefsgewijze autopsie zijn te vinden in de dossierbeschrijving.

 

Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

 

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office, 1947-1971 RG 76

 

Department of Citizenship and Immigration; General Board of Immigration Appeals 1956-1968. RG 82

 

National Film Board of Canada 1939-1986. RG 53

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

35,15 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 26; f.a. 26-1 t/m 26-11

(RG 76; f.a. 76-1 t/m 76-314)

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993- ) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren.

 

Zie verzamelbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

In Record Group 26 bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office (DM) van achtereenvolgens het departement 'Immigration and Colonization 1917-1936, (dat geen eigen Record Group heeft gekregen); Mines and Resources (1936-1950) en van de opvolgers 'Manpower and Immigration' (1966-1977).

 

De dossiers kennen een doorlopende opbouw en worden niet afgesloten om reden van overdracht van verantwoordelijkheid voor het immigratieprogramma aan een volgend departement. Eén dossier kan dus oorspronkelijke archivalia van DM's Offices van verschillende departementen bevatten.

opmerkingen structuur archief

Het archief zoals bijeengebracht in RG 26 bevat voornamelijk de archivalia afkomstig van de Deputy Minister's Office. De oorspronkelijke ordening in blokken, die is aangebracht in de DM's registry files, weerspiegelt de belangrijkste taken van het departement:

- blok 1: departementale organisatie en algemeen beleid (waaronder veiligheidsbeleid) (series A-1-a)

- blok 2: citizenship (series A-1-b)

- blok 3: immigration (series A-1-c)

- blok 8: manpower (series A-1-d)

 

Blok 3 - immigration heeft een omvang van 13,62 m. en is overgedragen aan de National Archives tussen 1968-1976. De belangrijkste beleids- en veiligheidsdossiers (screening) bevinden zich in de vols. 161-170 (finding aid 26-4). De blokken 4-6 zijn bij overdracht niet gelokaliseerd; blok 7 is onbekend.

 

Series A-2 bestond uit Miscellaneous Records (1923-1971) die wel behoorde tot de DM's Office, maar geen deel uitmaakte van de ordening (Legal Files(Corey papers); Orders-in-Council; Records of Committees; ongenummerde dossiers)

 

Statistieken (1880-1964) zijn overgedragen door het Department of Manpower and Immigration, DM's Office in 1971.

 

De blokindeling is terug te herkennen in de General-Inventory-omschrijving van de drie sous-fonds en de vier series waaruit het huidige Department of Citizenship and Immigration fonds bestaat. De gedigitaliseerde finding-aid 26-3 bevat 800 dosssiers die afkomstig zijn uit alle oorspronkelijke blokken; Papieren finding-aid 26-7 dient gebruikt te worden als nadere toegang op een deel van de statistische archivalia.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

 

doorgenomen dossiers:

- RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-1 (part 1-2) Immigration Statistics - Main activities of Immigration Branch - Statements for the Calender Year 1947-1957*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-3 Statistics-Bulk Labour Movements*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 141, file 3-40-10 Statistics by Age, Group , Sex, Marital Status (1950-1959)*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 142, file 3-40-16 (part 1-2) Australian Immigration Statistics (1950-1967)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office

Beschrijving algemeen*

 

Neerlandica:

- RG 26, series A-1-c, vol. 90, file 3-1-4 (part 1-2) Displaced Persons- Farm Placement Plan-Settlement Service (including references to placement of Dutch agricultural families) 1947-1953, 1958-1960*

- RG 26, series A-1-c, vol. 112, file 3-24-12-5 (parts 1-2) Movement from the Netherlands of Hungarian Refugees 1956-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 117, file 3-24-40 (part 1) Research Group on European Migration Problems 1952-1954*

- RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants- Entry into Canada 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 132, file 3-33-41 Immigration from Indonesia (mainly re Dutch Nationals expelled from Indonesia) 1958*

- RG 26, series A-1-c, vol. 134, file 3-36-2: Ontario Government- Correspondense with on Immigration and Manpower matters (pamphlets 'A study on Holland Marsh 1949') 1947-1957*

- RG 26, Series A-1-c, vol. 136, file 3-37-8: Reports-Settlement Division, Immigration Branch 1963*

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens bevatten betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten:

- RG 26, Series A-1-a, vol. 153, file 1-8-7 (part 1-3) Security Panel (Privy Council Office) General File 1950-1964*

- RG 26, Series A-2-a, vol. 72 Interdepartmental Advisory Commission on Immigration 1950-1952 en Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5 Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy*

- RG 26, series A-1-c, vol. 93, file 3-7-1 (part 1-5): North Atlantic Shipping - transportation for immigrants from Europe and the United Kingdom by sea 1947-1962*

- RG 26, series A-1-c, vol. 94, file3-7-2 (part 1-2; part 1-2 ABC): Federal Air transportation Plan (for transporting immigrants to Canada from Europe and the United Kingdom) 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959*

- RG 26, Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5: Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy*

- RG 26, series A-1-c, vol. 107, file 3-24-6 (parts 1-5); vol. 108 file3-24-6 (parts 6-10) Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (Brussels Conference 1951) / Intergovernmental Committee on European Migration*

- RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-19 (parts 1-2) Young Men and Young Women Christian Association (Canada) Correspondence with re immigration 1947-1966*

- RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-20 (parts 1-2) Canadian Council of Churches and other religious organizations - correspondence with on immigration 1947-1960*

- RG 26, series A-1-c, vol. 121, file 3-29-1 Medical examination immigrants - hospitalization 1947-1957*

- RG 26, series A-1-c, vol. 132-133, file 3-35-2 (parts 1-8) Stimulation and planning of future immigration, trips re…/Immigration Policy 1943-1961*

- RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-5 (part 1-2) Proposed farm settlement opportunities for immigrants 1951-1968*

- RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-6 Labour contracts for immigrants 1951-1953*

- RG 26, series A-1-c, vol. 139, file 3-38-11 Placement of Immigrants 1958-1968*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De hier besproken dossiers zijn UITSLUITEND afkomstig uit RG 26. Autopsie van bovenbeschreven beschreven inventarisnummers uit RG 26 heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake is van vermenging van archivalia afkomstig van andere archiefvormers dan de DM's Offices (van de bovengenoemde departementen).

 

2) Van alle hierboven beschreven ministers of Immigration is nagegaan of zij persoonlijke papieren hebben nagelaten (General Inventory: trefwoord immigration minister, 87 hits). Slechts in de gevallen van Bell en Fulton leverde dat materiaal inzake Nederlandse emigranten op.

 

3) Aanvullende informatie blok 3 verkregen via Cara Downey, archivaris RG 26.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Citizenship and Immigration; Deputy Minister's Office. RG 26
Inventaristekst

Algemeen:

De series bevatten dossiers gevormd door de Deputy Minister's Office van het departement van Mines and Resources (dossiers voor 1950); van Citizenship and Immigration en de Deputy Minister's Office van het departement van Manpower and Immigration (als het dossier doorloopt tot na 1 oktober 1966). De dossiers betreffen diverse onderwerpen inzake het immigratie- en daarmee gelieerde arbeidsbeleid van Canada en het internationale migratiebeleid. Daarmee bevatten ze archivalia op een hoger beleidsmatig niveau dan die uit RG 76 Immigration Branch.

 

Er kunnen notulenseries worden aangetroffen van de Cabinet Committee on Immigration Policy; de Interdepartmental en Departmental Advisory Committee on Immigration; Interdepartmental Committee en Subcommittee on Migration Policy; van het Security Panel en het Security Advisory Committee (1950-1967); dossiers met statistische vergelijkingen met Australische immigratiebeleid (m.n. opname van Britse immigranten); European Migration; migratieconferenties van de International Labour Organisation inzake Europese migratie; de Tripartite Conferentie te Parijs 1950 (Frankrijk; Groot-Brittannië; Verenigde Staten) en de conferentie te Brussel inzake de oprichting van de Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe (1951, PICMME); het onstaan van de Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM); studies van de Research Group on European Migration (REMP); vervoersproblematiek etcetera.

 

De dossiers zijn meestal samengesteld uit onderliggende documentatie en bevatten veelal minuten van uitgaande correspondentie van de Deputy Minister's Office van Citizenship and Immigration / Manpower and Immigration aan diverse interne departementale en externe correspondenten, zoals External Affairs; Labour; Dominion Bureau of Statistics etc.; en inkomende correspondentie van bovengenoemde en andere correspondenten.

Daarnaast bevatten de dossiers interne beleidsmemoranda inkomend bij de Deputy Minister's Office en van de Deputy Minster's Office aan de minister, soms met doorslagen of geretourneerde originelen waarop de ministeriële reactie is te vinden.

 

 

Neerlandica:

RG 26, series A-1-c, vol. 90, file 3-1-4 (part 1-2) Displaced Persons- Farm Placement Plan- Settlement Service (including references to placement of Dutch agricultural families) 1947-1953, 1958-1960

De omslagen bevatten m.n. correspondentie van de DM's Office met andere departementen (Labour, Agriculture, National Defence) inzake internationaal beleid ten aanzien van Displaced Persons (IRO). Daarnaast bevatten ze rapportages / conferentieverslagen van de Settlement Service Division aan de DM's Office waarin de vestiging van Nederlanders (terloops) ter sprake kwam evenals contacten met Nederlandse emigratieautoriteiten

- part 2 bevat enig statistisch material per regio.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 112 3-24-12-5 (parts 1-2) Movement from the Netherlands of Hungarian Refugees 1956-1957

Omvang: 0,05 m; Openbaarheid: volledig

Het dossier betreft het aanbod van Nederland aan Canada om vervoerscapaciteit en tijdelijke doorgangskampen ter beschiking te stellen aan Hongaarse vluchtelingen met eindbestemming Canada. Dossier bevat correspondentie van de Deputy Minister's Office met de Nederlandse landbouwattaché in Ottawa G.W.J. Pieters, External Affairs, Intergovernmental Committee on European Migration (dat diende als vervoersorganisatie); Nederlandse, Britse en Canadese Rode Kruis; Imperial Tobacco Company of Canada (sigaretten voor vluchtelingen); interne memoranda met directie Canadian Citizenship (taallessen).

De correspondentie en memoranda werpen licht op de operatie zelf (vervoer; medische verzorging en keuring; taallessen etc.); de financiële verantwoordelijkheid en de competenties / taakverdeling tussen Canada en Nederland tijdens de operatie, die gebaseerd is op ervaringen, opgedaan in de bilaterale migratiecontacten tussen beide landen.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 117, file 3-24-40 (part 1) Research Group on European Migration Problems 1952-1954

Het dossier bevat aankondiging en statuten door de in Nederland opgerichte internationale werkgroep.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 129, file 3-33-24 (parts 1-2) Dutch immigrants - Entry into Canada 1947-1957

Omvang: 0,07 m., Openbaarheid: volledig

- part 1 1947-1950: betreft met name het beleid van de Canadese federale regering ten aanzien van Nederlandse immigranten over de periode 1947-1957. Het bevat ( minuten van de) uitgaande correspondentie van en inkomende correspondentie bij de Deputy Minister's Offices van Mines & Resources / Citizenship & Immigration en interne beleidsmemoranda van de Immigration Branch (meestal op niveau van de /commisioner director Immigration) aan de DM's Office en uitgaande memoranda van de DM's Office aan de minister en de Immigration Branch. Daarnaast bevat het kopieën/doorslagen en originelen van inkomende en uitgaande correspondentie bij de Minister's Office van Mines & Resources en Citizenship & Immigration. Correspondenten zijn o.a.: federale departmenten (External Affairs, Labour; Agriculture; Finance); provinciale departementen (Agriculture & Marketing Ontario; Agriculture Alberta; Agriculture & Immigration Manitoba; Agriculture British Columbia; Agriculture New Brunswick). Van Nederlandse zijde loopt de correspondentie via de landbouwattaché A.S. Tuinman.

Tevens bevat het dossier persverklaringen van Mines & Resources en enige documentatie (krantenknipsels; losse exemplaren van Begin. Quarterly information Bulletin for immigrants from the Netherlands, jrg. 1 (nov. 1948); uitgegeven door het Netherlands Information Bureau (Ottawa)).

Het dossier geeft inzicht in de onderlinge verhouding van en de competentiestrijd tussen de federale Canadese departementen Mines & Resources/ Citizenship & Immigration en het Labour department voor wat betreft het beleid ten aanzien van de Nederlandse agrarische emigranten naar Canada, mede als gevolg van de bilaterale afspraken met de Nederlandse regering.

 

-part 2 1951-1957: betreft m.n. de bilaterale contacten met de Nederlandse overheid en het Canadese federale beleid ten aanzien van immigranten uit Nederland. Het bevat interne beleidsmemoranda van de Immigration Branch inkomend bij de Deputy Minister en van de Deputy Minister aan de minister for Citizenship & Immigration; correspondentie van landbouw-attaché A.S. Tuinman / G. Pieters aan de Immigration Branch en de Deputy Minister's Office, naast interdepartementale correspondentie tussen de Deputy Minister's Office en bijvoorbeeld External Affairs en rapportages van werkbezoeken van de Nederlandse Commissaris voor de emigratie B.W. Haveman aan Canada (1953; 1956).

Onderwerpen zijn de jaarlijkse beleidsafspraken met Nederland inzake de aantallen emigranten en de beroepsgroepen (kopieën van occupational selection lists; operational instructions 1955 en geplande aantallen immigranten inliggend); de status van landbouw- (en emigratie-) attaché A.S. Tuinman; financiering van overtocht (kopieën van memoranda opgesteld door Commissaris van de Emigratie B.W. Haveman voor de Intergovernmental Committee for European Migration 1954 inliggend); de onderhandelingen tussen de Nederlandse regering en de provinciale regering van Nova Scotia (en de overeenkomst met de Nova Scotia Land Settlement Board) over kredietverlening aan Nederlandse boeren 1956; aanpassing en inburgering van Nederlandse immigranten (economisch en sociaal); de rol van 'Nederlandse kerken in Canada (Reformed Church of America; Christian Reformed Church)' in deze en de appreciatie daarvan door de Canadese federale overheid; gevolgen van de watersnoodramp van 1953 voor het beleid van de Canadese federale regering; bezoeken van ouders (familie) van Nederlandse immigranten en de daarbij behorende media-aandacht (CBC-International service, Dutch section, Montréal; NCRV).

 

NB: Het is (vooralsnog) onbekend waar de delen over de periode 1957-1967 van dit dossier zich bevinden: delen van het archief zijn overgedragen geweest aan Manpower & Immigration (de DM's Office archivalia bevatten echter geen latere dossiers over dit onderwerp); ook is het mogelijk dat onderdelen in RG 76 terecht gekomen zijn (aldaar niet aangetroffen).

 

RG 26, series A-1-c, vol. 132; file 3-33-41 Immigration from Indonesia (mainly re Dutch Nationals expelled from Indonesia) 1958

Het dossier bevat 4 stukken; doorslagen van correspondentie tussen de DM en de Deputy Minister of Trade and Commerce en Under Secretary of State for External Affairs waarin het Canadese beleid ten aanzien van mogelijke vluchtelingen vanuit Indonesië wordt bepaald: via Selection officers in Nederland en volgens geldende afspraken met Nederland; dossier weerspiegelt Canada's white policy.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 134, file 3-36-2: Ontario Government - Correspondense with on Immigration and Manpower matters (pamphlets 'A study on Holland Marsh 1949') 1947-1957

Het dossier bevat correspondentie van de DM's Offices en het department of Planning & Development, Immigration Branch, Provincial Government of Ontario inzake het immigratieprogramma van Ontario. Nederlandse immigranten komen zeer terloops ter sprake in een enkel document. Het pamflet inzake de Holland Marsh-vallei gaat niet specifiek over gevestigde Nederlanders aldaar.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 136, file 3-37-8: Reports-Settlement Division, Immigration Branch 1963

Het dossier bevat een rapport van de Settlement Division inzake de vestigingen in 1963, waaronder een appendix van een halve pagina inzake de zogenaamde 'Netherlands Farmers Sons Movement', gestart in 1957.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-1 (part 1-2) Immigration Statistics - Main activities of Immigration Branch - Statements for the Calender Year 1947-1957

Het dossier is samengesteld door DM's Office van Mines and Resources en Citizenship and Immigration en bevat o.a. interne beleidsmemoranda en rapporten van en correspondentie met de Statistische Sectie van de Immigration Branch over aantallen Displaced Persons/immigranten/agrariërs toegelaten tot Canada, de ontwikkeling van een nieuwe statistische code i.s.m. het Dominion Bureau of Statistics en de evaluatie van immigratiecijfers 1955, waarbij specifieke opmerkingen per land van herkomst worden gegeven, w.o. voor Nederland (vrees voor daling cijfers ten gunste van Australië als gevolg van lagere overtochtskosten Australië en minder strenge medische keuring).

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 140, file 3-40-3 Statistics-Bulk Labour Movements [including statistics on groups of workers of various nationalities] 1951

Het dossier bevat geen gevens inzake Nederlandse immigranten.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 141, file 3-40-10 Statistics by Age, Group , Sex, Marital Status 1950-1959

Het dossier geeft o.a. (zelf samengestelde en gepubliceerde) statistieken en de analyse daarvan, o.a. in samenhang met etnische afkomst.

 

RG 26, Series A-1-c, vol. 142, file 3-40-16 (part 1-2) Australian Immigration Statistics 1950-1967

Het dossier bevat o.a. geaggregeerde vergelijkende statistieken Canada-Australië, waarvan Nederlandse immigranten naar beide landen deel uitmaken.

 

 

doorgenomen dossiers algemeen:

 

RG 26, Series A-1-a, vol. 153, file 1-8-7 (part 1-3) Security Panel (Privy Council Office) General File 1950-1964

Openbaarheid: part 1-2 beperkt openbaar, verwijderde documenten; part 3 niet openbaar

- part 1: De omslagen zijn gevormd door de Deputy Minister's Office; part 1 behandelt m.n (departementale) veiligheidsprocedures in het algemeen en m.b.t. NATO-documenten. Geen immigratie gelieerde kwesties, geen Neerlandica.

- part 2: Security Sub-Panel, NATO classified documents: het dossier bevat o.a. correspondentie en notulen van de Cabinet Committee on Immigration inzake Security Clearance of Immigrants; documenten betreffende het te volgen veiligheidsbeleid en overzichten van door de Interdepartmental Committee on Citizenship Applications gescreende aanvragers; op een totaal van 39.706 genaturaliseerde Nederlanders betrof dit 2 gevallen (dd 1964).

 

RG 26, Series A-2-a, vol. 72 Interdepartmental Advisory Commission on Immigration 1950-1952

De doos bevat notulenseries (DM's Office exemplaren) van:

a) het Immigration Labour Committee (ILC):

- ingesteld 27-03-1947 onder voorzitterschap Deputy Minister Citizenship & Immigration

- samenstelling ILC: afgevaardigden van de departementen Labour; Mines and Resources / Citizenship and Immigration; National Employment Service

- taak: bestudering en advisering inzake mogelijke groepsgewijze arbeidsmigratie vanuit Europa naar Canada (hiervoor werden o.a. gezamelijke dienstreizen voor gemaakt naar Europa).

 

b) het Departmental Advisory Committee on Immigration (DACI); opvolger van Immigration Labour Committee:

- ingesteld 27-06-1950 onder voorzitterschap van de Deputy Minister Mines & resources / Ctizenship & Immigration

- samenstelling Commissie: senior-medewerkers van de Immigration Branch

- taak: advisering van de minister m.b.t. (de organisatie van) het immigratiebeleid, zo nodig in overleg met specialisten van federale en provinciale regering(en); vertegenwoordigers van nationale en provinciale organisaties; vakverenigingen, professionele belangenbehartigende organisaties; onderwijsinstellingen etc. (de onderliggende reden voor de instelling, was om de beschuldigingen dat bepaalde groepen op basis van ras, beroepsgroep werden gediscrimineerd, weg te nemen).

 

c) de National Advisory Council on Manpower (NACOM):

- ingesteld 01-01-1951 onder gezamenlijk voorzitterschap van de Deputy Minister of Labour / Clerk of the Privy Council

- samenstelling Council: vier afgevaardigden van vakverenigingen; werkgeversverenigingen (4); agrarische belangenorganisaties (2); vrouwenorganisaties (2); veteranen (2), verder afgevaardigden van de departementen van Labour; Agriculture; Citizenship & Immigration; Finance; Fisheries; National Defence; Resources and Development; Secretary of State; Trade and Commerce; Veterans Affairs.

 

d) een omslag met losse notulen van de Interdepartmental Advisory Committee on Immigration; Interdepartmental Committee on Migration Policy; Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy (1951).

De notulen betreffen m.n besprekingen inzake de Canadese standpuntbepaling ten opzichte van de oprichting van de Provisional Inter-governmental Committe for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) en Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM). Zie ook: Series A-1-c, vol 101, 3-18-4 en 3-18-5.

 

NB: de series notulen zijn verspreid geraakt over de diverse 'oorspronkelijk' blokken en zijn incompleet; niet alle verschillende subcommissies worden consequent in de dossiertitel genoemd. Het Department of Labour fonds lijkt een complete serie van het Immigration Labour Committee / Departmental Advisory Committee te hebben. In de serie 'National Labour Supply Council' van dit fonds bevinden zich archivalia van de National Advisory Council on Manpower 1951-1953.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 93, file 3-7-1 (part 1-5): North Atlantic Shipping - transportation for immigrants from Europe and the United Kingdom by sea 1947-1962

De omslagen bevatten Canadees beleid en contacten met Canadese en internationale reders; inclusief prognoses en programma's van inkomende schepen met aantallen emigranten. Terloopse vermeldingen van contacten met Holland America Lijn (HAL) en KLM.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 94, file 3-7-2 (part 1-2; part 1-2 ABC): Federal Air transportation Plan (for transporting immigrants to Canada from Europe and the United Kingdom) 1947-1957

De vier omslagen bevatten het Canadese beleid ten aanzien van vervoer door de lucht, zogenaamde Air Bridge to Canada (ABC-) vluchten; contacten met Trans Canada Airlines; memorandum 1951 van de J.P.G. Schmitz (Head Migration Division KLM) inzake luchtvervoer emigranten (3-7-2, part 2; enkele schriftelijke contacten DM's office met Nederlandse ambassade over dreigend vervoertekort.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 96, file 3-11-3 (parts 1-5) National Employment Service (Labour Department) 1950-1959

De vijf omslagen bevatten m.n. correspondentie (uitgaand en inkomende) van DM's Office aan het Department of Labour, inzake competentieafbakening wat betreft arbeidsplaatsing van immigranten; twee-wekelijkse statistische overzichten van de werkgelegenheidssituatie en werkloosheid per regio/beroepsgroep (niet per nationaliteit); notulen van de Interdepartmental Committee on Winter Employment; enige documentatie (krantenknipsels).

- part 1 bevat twee stukken inzake plaatsingsproblematiek van Nederlanders (Christelijke Emigratie Centrale) en de daaruit voortvloeiende competentiekwestie tussen Immigration en Labour (Immigration wil de plaatsing van Nederlanders niet aan Labour overlaten, i.v.m. bilaterale afspraken met Nederland).

 

RG 26, Series A-1-c, vol 101, file 3-18-4 en file 3-18-5 Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy

De omslagen bevatten notulen van bovengenoemde gremia en beleidsmemoranda van de Deputy Minister aan de Minister inzake Canadese overwegingen bij het lidmaatschap van ICEM en instructies aan de Canadese ICEM-delegaties, opgesteld tijdens vergaderingen van de Interdepartmental Subcommittee on Migration Policy.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 107, file 3-24-6 (parts 1-5); vol. 108 file 3-24-6 (parts 6-10) Provisional Inter-governmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (Brussels Conference 1951) / Intergovernmental Committee on European Migration

Dossier in 10 omslagen bevat rapportages en afschriften van telegrammen van Canadese gedelegeerden op de Brussel/ICEM conferenties en de instructies aan de Canadese gedelegeerden, zoals uitgegaan vanuit de Deputy minister's Office Citizenship & Immigration, via External Affairs.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-19 (parts 1-2) Young Men and Young Women Christian Association (Canada) Correspondence with re immigration 1947-1966

Omslagen bevatten geen verwijzingen naar Nederlandse tak YWCA of Nederlandse emigranten.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 115, file 3-24-20 (parts 1-2) Canadian Council of Churches and other religious organizations - correspondence with on immigration 1947-1960

Dossier bevat correspondentie van DM's Office Mines & Resources / Citizenship and Immigration met Canadian Council of Churches en de daarbij aangesloten kerken en andere particuliere organisaties inzake immigratie algemeen en displaced persons in het bijzonder, naast interne beleidsmemoranda.

- part 1 bevat een schrijven van de United Church of Canada; Board of Home Missions, waarin wordt aangedrongen op stimulering immigratie van landarbeiders (farmhelp) van protestantse afkomst, m.n. Displaced Persons en Nederlanders 1947; tevens een op verzoek van de DM opgestelde lijst van Nederlandse clerici per provincie/ per denominatie 1952 (10 p.), zonder verdere beleidsreactie.

- part 2 bevat geen referenties t.a.v. Nederland en/of Nederlandse emigranten.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 121, file 3-29-1 Medical examination immigrants - hospitalization 1947-1957

Het dossier bevat fragmentarisch kwesties inzake Nederlandse immigranten in Ontario.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 132-133, file 3-35-2 (parts 1-8) Stimulation and planning of future immigration, trips re…/Immigration Policy 1943-1961

Omvang: ca. 0,5 m., Openbaarheid: volledig

- part 1 Stimulation and planning of future immigration, trips re- 1943-1951

- part 2 Stimulation and planning of future immigration, trips re- 1952

- part 3 Stimulation and planning of future immigration, trips re- [Immigration Policy, with a binder on Immigration programme] 1952-54

- part 4 Stimulation and planning of future immigration, trips re…1954 [Immigration Policy, with a binder on Occupational Selection Lists 1955]

- part 5 Stimulation and Planning of Future Immigration Programme 1955 [with a binder on Occupational Selection Lists]

- part 6 Immigration Programme [Planning of Immigration Operations…] 1956-1957

- part 7 Immigration Programme [Policy and Planning] 1958-1959

- part 8 Immigration Programme [with copy of current Manpower en binder with notes on Canadian Immigration Policy 1961 & Collective bargaining review 1960] 1960-1961.

 

De acht omslagen betreffen het naoorlogse Canadese federale immigratiebeleid in zijn algemeenheid, zoals het onstond tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 1961. Vanaf 1952 bevatten de omslagen de specifieke planning per land van herkomst, zoals geformuleerd door het Department of Citizenship & Immigration. De omslagen bevatten correspondentie, notulen van interdepartementaal overleg inzake de immigratieplanning; interne beleidsmemoranda gewisseld tussen de DM's Office van Mines & Resources / Citizenship & Immigration en de Immigration Branch en tussen de DM's Office aan de minister, incl. (concept)memoranda voor het Cabinet (ter goedkeuring van het jaarprogramma werden jaarlijkse overzichten gemaakt van de visie van elk departement inzake het te volgen immigratiebeleid, naast verslagen van bijeenkomsten van de Deputy Minister met Kamers van Koophandel, agrarische belangenorganisaties; vakbonden; werkgeversorganisaties, spoorwegmaatschappijen etc. betreffende hun visie op de Canadese immigratiepolitiek, de zogenaamde Statements for the Calender Year 19xx).

Daarnaast bevatten de omslagen correspondentie van en aan de DM's Office van en aan diverse departementen (m.n. Labour, Unemployment Insurance Committee, Bank of Canada en diverse Immigration Officers/Services van overzeese posten etc. Tevens bevatten de omslagen jaarlijkse statistische overzichten (in de beginjaren nog vaak handgeschreven), lijsten met aantallen toe te laten beroepsbeoefenaars; een enkele lijst met de exacte aantallen immigranten per beroepsgroep per land van herkomst (incl. familieleden 1953) en lijsten met verdeling van de beroepsgroepen over de provincies.

 

In alle omslagen is de Canadese planning ten opzichte van het toelatingsbeleid van Nederlandse emigranten en soms de daarbij behorende beleidsoverwegingen (op niveau Deputy Minister- Minister) terug te vinden (m.n. in de planningsstukken en de statistische verslagen). In de omslagen 1, 2, 5 en 8 zijn daarnaast fragmentarisch neerslagen te vinden van directe contacten tussen de Deputy Minister en de Nederlandse landbouw/emigratie-attaché's A.S. Tuinman en G. Pieters. Met name omslag 5 bevat een aantal gespreksverslagen van de Director of Technical Services, Boucher, naar aanleiding van contacten met de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman. Onderwerpen van deze gesprekken o.m.:

- consequenties van de invoering van de Emigratiebijslagregeling (advies 1954), de Canadese visie hierop (en de rol van ICEM hierin)

- praktische kwesties bij de selectie van Nederlandse emigranten door de Canadese autoriteiten (naar aanleiding van een afgeteste emigrant op grond van zwakbegaafdheid)

- status van de 'landbouw-attaché' in Canada.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-5 (part 1-2) Proposed farm settlement opportunities for immigrants 1951-1968

- part 1 bevat enige correspondentie aan DM's Office van de Settlement Branch inzake vestigingskwesties op boerderijen (w.o. een brief inzake succesvolle Nederlandse immigranten); uitgaande en inkomende correspondentie van de DM's Office aan onroerendgoedzaken; overzichten en beschrijvingen (met foto) van beschikbare boerderijen; informatie voor aspirant-immigranten over de Canadese mogelijkheden zich te vestigen, t.b.v. overzeese posten.

- part 2 bevat m.n persberichten van Citizenship & Immigration uit de jaren zestig waarin de Nederlandse vestiging van boeren prominent en met cijfers gestaafd genoemd wordt.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 138, file 3-38-6 Labour contracts for immigrants 1951-1953 Omslag bevat correspondentie inzake het ontwerp van standaard arbeidscontracten voor immigranten.

 

RG 26, series A-1-c, vol. 139, file 3-38-11 Placement of Immigrants 1958-1968

Omslag bevat algemeen vestigingsbeleid; geen archivalia inzake (beleid ten opzichte van) Nederlandse immigranten.