Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Labour

Naam archiefvormer Department of Labour
Periode van bestaan 1900-1993
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Department of Labour werd opgericht in 1900 om statistische en andere informatie met betrekking tot Canada's arbeidssituatie te verzamelen, analyseren en publiceren (Labour Gazette). Tijdens het interbellum kreeg het departement onder andere de verantwoordelijkheid voor de internationale contacten (International Labour Organisation); voor de National Employment Service en de Unemployment Relief Commission. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het departement verantwoordelijk voor de mobilisatie en inzet van zoveel mogelijk arbeidskrachten ten behoeve van Canada's oorlogsinspanningen. Na de Tweede Wereldoorlog bestond het departement naast de Deputy Minister's Office uit diverse directies, o.a.: de Economics and Research Branch; het Women's Bureau (1954); De Immigration and Farm Placements Branch; de Civilian Rehabilitation Branch; de Manpower Consultative Service; de Technical and Vocational Training Branch en de National Employment Service. De laaste vier directies vielen vanaf 1966 onder verantwoordelijkheid van het Department of Manpower and Immigration.

 

Het ministerie was tevens verantwoordelijk voor de Unemployment Insurance Commission. Deze UIC (1941-1977) was verantwoordelijk voor de verplichte werkloosheidsverzekering en de uitvoering van de daarbij behorende taken. Tevens had de UIC taken op gebied van de organisatie van de National Employment Service.

 

In 1975 werd het Department hernoemd tot Labour Canada; in 1993 werd het opgeheven en opgevolgd door het Department of Human Resources Canada.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het departement was verantwoordelijk voor de arbeidsverhoudingen; werkgelegenheid en planning van de inzet van het arbeidspotentieel in Canada. Van 1945 tot 1966 had de Immigration and Farm Placements Branch van het departement officieel een adviserende taak ten opzichte van de departementen verantwoordelijk voor immigratie; m.n. op het gebied van het type arbeid dat de Canadese economie nodig had.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Human Resources Canada

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of Labour fonds. RG 27

Het Department of Labour fonds heeft 40 series gevormd. Daarvan zijn de inventarissen van onderstaande series nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen:

 

- Labour Data Branch 1910-1986

- Deputy Minister's Office 1902-1985

- Na tional Employment Service 1942-1968

- National Selective Service 1939-1964

- Women's Bureau 1948-1992

- Pilot Projects Branch 1965-1969

- Regional Operations Branch 1963-1992

- National Labour Supply Council 1919-1951

- National Advisory Council on Manpower 1951-1957

- Unemployment Insurance Commission 1940-1965

-Technical and Vocational Training Branch 1937-1967

- Immigration and Farm Placements Branch 1943-1965

 

files of Francis M. Hereford

 

Unemployment Insurance Commission fonds. RG 50

De Unemployment Insurance Commission heeft 20 series gevormd. Daarvan zijn de inventarissen van onderstaande series nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- Headquarters central registry 1940-1988

- Deputy's Minister's Office 1941-1977

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca

Openbaarheid

beperkt

Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 27; f.a 27-1 t/m 27-316

RG 50; f.a. 50-1

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Aangezien het Department of Human Resources de taken van het Labour Department heeft overgenomen, is het mogelijk dat zich in het archief van dit departement archivalia van het Labour Department bevinden. Het Department of Human Resources heeft een eigen archieftoegangsnummer: R4315-0-2-E.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de Deputy Minister's Office bevat de papieren, bijeengebracht door Francis M. Hereford tijdens zijn periode op het departement.

 

Het archief van de Pilot Projects Branch dat bij het Labour fonds is ondergebracht bevat ook materiaal over de periode 1965-1969, dat wil zeggen van na de overgang in 1966 van de P-P-Branch naar het Department of Manpower and Immigration. Zie Department of Manpower and Immigration

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Department of Labour fonds. RG 27

Labour Data Branch

- RG 27, vol. 3877, file 514-3I-35; 514-3I-36 Interdepartmental Committee on Statistics (Labour en Dominion Bureau of Statistics) 1943-1963; 1943-1965 Agenda's and Minutes

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Department of Labour fonds. RG 27

 

Neerlandica:

Immigration and Farm Placements Branch

- RG 27, vol. 280, file 1-26-10-13 (prt.1-3) Agriculture - Dutch Immigrants 1947-1953

- RG 27, vol. 292, file 1-26-64-2 Holland-Polish emigrants 1951-1952

 

Women's Bureau

- RG 27, vol. 1907, file 38-8-16 Co-operation with other countries- Netherlands 1958-1965*

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Deputy Minister's Office

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 3514, file 3-17-20 (prt. 1-2) Cooperation with other departments - Department of Citizenship and Immigration 1950-1966

- RG 27, vol. 3531, file 3-26-38-1 (prt. 1-7) Suggestions and representations- Immigration-General correspondence 1944-1966

- RG 27, vol. 3532-3533, file 3-26-38-2-1 (prt. 1-3) Suggestions and representations- Immigration-Displacement of Canadians by immigrants 1949-1962

- RG 27, vol. 3533, file 3-26-38-2-2 Suggestions and representations- Immigration-Displacement of Canadians by immigrants -Val D'Or Mining District 1949

- RG 27, vol. 3471, file 1-10F-49 (1-2) Farm Credit Corporation-General correspondence; publications 1961-1965

- RG 27, vol. 3473, file 1-10I-1-6 International Nickel Company of Canada- Immigration (list) 1948-1955

- RG 27, vol. 3485, file 1-10I-230 (prt.1-2) Intergovernmental Committee on European Migration- General correspondence 1953-1960

- RG 27, vol. 3495, file 1-10P-1046 Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe - General correspondence 1951-1952

- RG 27, vol. 895, file 8-9-63-1 (prt.1-2) Cabinet Committee on Immigration Policy 1945-1951

- RG 27, vol. 895, file 8-9-63-2 (prt.1-2) Interdepartemental Committee on Immigration Policy 1946-1956

- RG 27, vol. 896, file 8-9-63-2-2 (prt.1-2) Interdepartmental Committee on Immigration Policy. Migration 1951-1958

- RG 27, vol. 897-898, file 8-9-83-1 (prt.1-8) Immigration Labour Committee 1947-1950*

- RG 27, vol. 899, file 8-9-84 (prt.1-3) Senate Committee on Immigration and Labour 1947-1955 en n.d.

- RG 27, vol. 899, file 8-9-93 Proposed National Committee on Welfare of Immigrants 1947

- RG 27, vol. 914, file 8-9-105-2 Interdepartmental Committee on External Trade Policy. Subcommittee to consider providing loans to immigrants

- RG 27, vol. 914, file 8-9-112 (prt.1-3) Departmental Advisory Committee on Citizenship and Immigration 1950-1955; Minutes of the meetings 1953

- RG 27, vol. 921, file 8-9-146 Committee on Welfare of Immigrants 1953-1955*

 

Labour Data Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 3877, file 514-3I-27 (prt.1) 1961-1965 Interdepartmental Working Committee on Winter Employment*

- RG 27, vol. 3879, file 514-3N-1 National Employment Committee 1955-1965

- RG 27, vol. 3880, file 514-3U-1 Unemployment Insurance Advisory Committee 1951-1963


Women's Bureau

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 1903, file 38-8-1 Co-operation with other Departments & Agencies, Citizenship and Immigration 1954-1967*

- RG 27, vol. 1908, file 38-9-2 Co-operation with other Departments & Agencies, Agriculture 1956-1966*

- RG 27, box 4151, vol. 1, file 720-2E-14, Liason with other departments-Manpower and Immigration 1966-1975

 

Pilot Projects Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 1955, file 11-7-9-69 Pilot Projects Manpower and Immigration 1966-1967

- RG 27, vol. 1956, file 11-7-11-1 Pilot Projects Engineers- Immigrant Problems 1966-1967


National Advisory Council of Manpower

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 684, file 30-8-3 National Advisory Council on Manpower - Immigration 1951-1953 [openbaar]

 

Immigration and Farm Placements Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 278, file 1-26-3-1 (prt. 1-4) Domestic Workers-General 1946-1952

- RG 27, vol. 278, file 1-26-3-4 Domestic Workers-Married Couples 1947-1952


 

Unemployment Insurance Commission fonds. RG 50

Op grond van de doorgenomen inventarisbeschrijvingen lijken geen van beide series archivalia inzake immigranten of Nederlanders te bevatten.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Op de meeste bovenbeschreven dossiers kon gedurende het verblijf in 2005 geen autopsie worden gedaan, gezien de achterstand in het Acces of Information onderzoek van de National Archives. Aangezien het echter niet valt uit te sluiten dat zij gegevens betreffende Nederlanders bevatten (ook niet voor toekomstige aanwinsten die aan dit sous-fonds zullen worden toegewezen) is ervoor gekozen een aantal dossiers op te nemen als 'signalerende beschrijving' op te nemen.

Titel Dossierbeschrijving Department of Labour fonds. RG 27
Inventaristekst

Algemeen: dossiers in het Department of Labour fonds betreffende stakingen e.d. in Nederland worden hier niet beschreven.

 

 

Neerlandica:

 

Women's Bureau

RG 27, vol. 1907, file 38-8-16 Co-operation with other countries - Netherlands 1958-1965

Openbaar

Het dossier, gevormd door het Women's Bureau bevat inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie van de Nederlandse Ambassadeur D.J. von Balluseck inzake een artikel over huwelijkse staat van werkende vrouwen in Canada voor het bulletin 'Emigratie' (1958); en tevens correspondentie inzake uitwisseling van gegevens betreffende werkende vrouwen in Nederland ten behoeve van een artikel in de Labour Gazette. Daarnaast bevat het dossier enige correspondentie met het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam (sinds 2013: Atria).

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten

 

Deputy Minister's Office 1902-1985

Omvang serie 130,6 m., Openbaarheid: beperkt, f.a. 27-5; 27-6; 27-8; 27-9; 27-10

 

RG 27, vol. 897-898, file 8-9-83-1 (prt.1-8) Immigration Labour Committee 1947-1950

Openbaar

Het dossier is gevormd op de Deputy Minister's Office en bevat naast de notulen, bijlagen en convocaties ook inkomende correspondentie bij de Deputy Minister (met name vanuit Mines & Resources) en interne beleidsmemoranda naar aanleiding van de correspondentie of notulen. Onderwerpen: m.n. groepsmigratie en Displaced Persons.

 

RG 27, vol. 921, file 8-9-146 Committee on Welfare of Immigrants 1953-1955

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Special Services Branch en bevat notulen en agenda's van de Canadian Welfare Council (december 1953) en het daaropvolgend ingestelde Board Committee on Welfare of Immigrants, waarin zitting hadden: nationale organisaties geïnteresseerd in immigratie; Department of Citizenship and Immigration; Department of Labour; andere geïnteresseerde departementen (januari 1954). Het dossier bevat daarnaast enkele conferentieverslagen en documentatie (m.n. krantenknipsels).

 


Labour Data Branch 1910-1986

Omvang serie: 158,8 m., Openbaarheid: beperkt; f.a. 27-22

 

RG 27, vol. 3877, file 514-3I-27 (prt.1) 1961-1965 Interdepartmental Working Committee on Winter Employment

Openbaar

Notulen van bovenstaande commissie. NB: department of Immigration & Citizenship vertegenwoordigd; ook in Deputy Minister's Office: vol. 910-912.

 


Women's Bureau 1948-1992

Omvang serie 49,3 m.(waarvan 28,3 m. niet nader geïnventariseerd; Openbaarheid: beperkt; f.a.. 27-32

 

RG 27, vol. 1903, file 38-8-1 Co-operation with other Departments & Agencies, Citizenship and Immigration 1954-1967

Openbaar

Het dossier bevat een onjuiste omslag in file no. 38-8-1, met extra omslag nr. 38-9-1 (co-operation with other Depts & Agencies, general correspondence 1968).

 

RG 27, vol. 1908, file 38-9-2 Co-operation with other Departments & Agencies, Agriculture 1956-1966

Openbaar

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen archivalia inzake immigratie; geen Neerlandica.

 


Pilot Projects Branch 1965-1969

Omvang serie: 4,2 m.; Openbaarheid: beperkt; f.a. 27-57

 


National Advisory Council of Manpower 1951-1957

Omvang serie 1,8 m.; Openbaarheid: volledig; f.a. 27-36

 


Immigration an d Farm Placements Branch 1943-1965

Omvang 5,3 m.; Openbaarheid beperkt; f.a. 27-52; 27-53

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Department of Labour werd opgericht in 1900 om statistische en andere informatie met betrekking tot Canada's arbeidssituatie te verzamelen, analyseren en publiceren (Labour Gazette). Tijdens het interbellum kreeg het departement onder andere de verantwoordelijkheid voor de internationale contacten (International Labour Organisation); voor de National Employment Service en de Unemployment Relief Commission. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het departement verantwoordelijk voor de mobilisatie en inzet van zoveel mogelijk arbeidskrachten ten behoeve van Canada's oorlogsinspanningen. Na de Tweede Wereldoorlog bestond het departement naast de Deputy Minister's Office uit diverse directies, o.a.: de Economics and Research Branch; het Women's Bureau (1954); De Immigration and Farm Placements Branch; de Civilian Rehabilitation Branch; de Manpower Consultative Service; de Technical and Vocational Training Branch en de National Employment Service. De laaste vier directies vielen vanaf 1966 onder verantwoordelijkheid van het Department of Manpower and Immigration.

 

Het ministerie was tevens verantwoordelijk voor de Unemployment Insurance Commission. Deze UIC (1941-1977) was verantwoordelijk voor de verplichte werkloosheidsverzekering en de uitvoering van de daarbij behorende taken. Tevens had de UIC taken op gebied van de organisatie van de National Employment Service.

 

In 1975 werd het Department hernoemd tot Labour Canada; in 1993 werd het opgeheven en opgevolgd door het Department of Human Resources Canada.

Taak, activiteiten

Het departement was verantwoordelijk voor de arbeidsverhoudingen; werkgelegenheid en planning van de inzet van het arbeidspotentieel in Canada. Van 1945 tot 1966 had de Immigration and Farm Placements Branch van het departement officieel een adviserende taak ten opzichte van de departementen verantwoordelijk voor immigratie; m.n. op het gebied van het type arbeid dat de Canadese economie nodig had.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Human Resources Canada

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of Labour fonds. RG 27

Het Department of Labour fonds heeft 40 series gevormd. Daarvan zijn de inventarissen van onderstaande series nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen:

 

- Labour Data Branch 1910-1986

- Deputy Minister's Office 1902-1985

- Na tional Employment Service 1942-1968

- National Selective Service 1939-1964

- Women's Bureau 1948-1992

- Pilot Projects Branch 1965-1969

- Regional Operations Branch 1963-1992

- National Labour Supply Council 1919-1951

- National Advisory Council on Manpower 1951-1957

- Unemployment Insurance Commission 1940-1965

-Technical and Vocational Training Branch 1937-1967

- Immigration and Farm Placements Branch 1943-1965

 

files of Francis M. Hereford

 

Unemployment Insurance Commission fonds. RG 50

De Unemployment Insurance Commission heeft 20 series gevormd. Daarvan zijn de inventarissen van onderstaande series nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- Headquarters central registry 1940-1988

- Deputy's Minister's Office 1941-1977

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca

Openbaarheid

beperkt

Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 27; f.a 27-1 t/m 27-316

RG 50; f.a. 50-1

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Aangezien het Department of Human Resources de taken van het Labour Department heeft overgenomen, is het mogelijk dat zich in het archief van dit departement archivalia van het Labour Department bevinden. Het Department of Human Resources heeft een eigen archieftoegangsnummer: R4315-0-2-E.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de Deputy Minister's Office bevat de papieren, bijeengebracht door Francis M. Hereford tijdens zijn periode op het departement.

 

Het archief van de Pilot Projects Branch dat bij het Labour fonds is ondergebracht bevat ook materiaal over de periode 1965-1969, dat wil zeggen van na de overgang in 1966 van de P-P-Branch naar het Department of Manpower and Immigration. Zie Department of Manpower and Immigration

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Department of Labour fonds. RG 27

Labour Data Branch

- RG 27, vol. 3877, file 514-3I-35; 514-3I-36 Interdepartmental Committee on Statistics (Labour en Dominion Bureau of Statistics) 1943-1963; 1943-1965 Agenda's and Minutes

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Department of Labour fonds. RG 27

 

Neerlandica:

Immigration and Farm Placements Branch

- RG 27, vol. 280, file 1-26-10-13 (prt.1-3) Agriculture - Dutch Immigrants 1947-1953

- RG 27, vol. 292, file 1-26-64-2 Holland-Polish emigrants 1951-1952

 

Women's Bureau

- RG 27, vol. 1907, file 38-8-16 Co-operation with other countries- Netherlands 1958-1965*

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Deputy Minister's Office

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 3514, file 3-17-20 (prt. 1-2) Cooperation with other departments - Department of Citizenship and Immigration 1950-1966

- RG 27, vol. 3531, file 3-26-38-1 (prt. 1-7) Suggestions and representations- Immigration-General correspondence 1944-1966

- RG 27, vol. 3532-3533, file 3-26-38-2-1 (prt. 1-3) Suggestions and representations- Immigration-Displacement of Canadians by immigrants 1949-1962

- RG 27, vol. 3533, file 3-26-38-2-2 Suggestions and representations- Immigration-Displacement of Canadians by immigrants -Val D'Or Mining District 1949

- RG 27, vol. 3471, file 1-10F-49 (1-2) Farm Credit Corporation-General correspondence; publications 1961-1965

- RG 27, vol. 3473, file 1-10I-1-6 International Nickel Company of Canada- Immigration (list) 1948-1955

- RG 27, vol. 3485, file 1-10I-230 (prt.1-2) Intergovernmental Committee on European Migration- General correspondence 1953-1960

- RG 27, vol. 3495, file 1-10P-1046 Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe - General correspondence 1951-1952

- RG 27, vol. 895, file 8-9-63-1 (prt.1-2) Cabinet Committee on Immigration Policy 1945-1951

- RG 27, vol. 895, file 8-9-63-2 (prt.1-2) Interdepartemental Committee on Immigration Policy 1946-1956

- RG 27, vol. 896, file 8-9-63-2-2 (prt.1-2) Interdepartmental Committee on Immigration Policy. Migration 1951-1958

- RG 27, vol. 897-898, file 8-9-83-1 (prt.1-8) Immigration Labour Committee 1947-1950*

- RG 27, vol. 899, file 8-9-84 (prt.1-3) Senate Committee on Immigration and Labour 1947-1955 en n.d.

- RG 27, vol. 899, file 8-9-93 Proposed National Committee on Welfare of Immigrants 1947

- RG 27, vol. 914, file 8-9-105-2 Interdepartmental Committee on External Trade Policy. Subcommittee to consider providing loans to immigrants

- RG 27, vol. 914, file 8-9-112 (prt.1-3) Departmental Advisory Committee on Citizenship and Immigration 1950-1955; Minutes of the meetings 1953

- RG 27, vol. 921, file 8-9-146 Committee on Welfare of Immigrants 1953-1955*

 

Labour Data Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 3877, file 514-3I-27 (prt.1) 1961-1965 Interdepartmental Working Committee on Winter Employment*

- RG 27, vol. 3879, file 514-3N-1 National Employment Committee 1955-1965

- RG 27, vol. 3880, file 514-3U-1 Unemployment Insurance Advisory Committee 1951-1963


Women's Bureau

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 1903, file 38-8-1 Co-operation with other Departments & Agencies, Citizenship and Immigration 1954-1967*

- RG 27, vol. 1908, file 38-9-2 Co-operation with other Departments & Agencies, Agriculture 1956-1966*

- RG 27, box 4151, vol. 1, file 720-2E-14, Liason with other departments-Manpower and Immigration 1966-1975

 

Pilot Projects Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 1955, file 11-7-9-69 Pilot Projects Manpower and Immigration 1966-1967

- RG 27, vol. 1956, file 11-7-11-1 Pilot Projects Engineers- Immigrant Problems 1966-1967


National Advisory Council of Manpower

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 684, file 30-8-3 National Advisory Council on Manpower - Immigration 1951-1953 [openbaar]

 

Immigration and Farm Placements Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 278, file 1-26-3-1 (prt. 1-4) Domestic Workers-General 1946-1952

- RG 27, vol. 278, file 1-26-3-4 Domestic Workers-Married Couples 1947-1952


 

Unemployment Insurance Commission fonds. RG 50

Op grond van de doorgenomen inventarisbeschrijvingen lijken geen van beide series archivalia inzake immigranten of Nederlanders te bevatten.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Op de meeste bovenbeschreven dossiers kon gedurende het verblijf in 2005 geen autopsie worden gedaan, gezien de achterstand in het Acces of Information onderzoek van de National Archives. Aangezien het echter niet valt uit te sluiten dat zij gegevens betreffende Nederlanders bevatten (ook niet voor toekomstige aanwinsten die aan dit sous-fonds zullen worden toegewezen) is ervoor gekozen een aantal dossiers op te nemen als 'signalerende beschrijving' op te nemen.


Doorgenomen archieven / series

Department of Labour fonds. RG 27

Het Department of Labour fonds heeft 40 series gevormd. Daarvan zijn de inventarissen van onderstaande series nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen:

 

- Labour Data Branch 1910-1986

- Deputy Minister's Office 1902-1985

- Na tional Employment Service 1942-1968

- National Selective Service 1939-1964

- Women's Bureau 1948-1992

- Pilot Projects Branch 1965-1969

- Regional Operations Branch 1963-1992

- National Labour Supply Council 1919-1951

- National Advisory Council on Manpower 1951-1957

- Unemployment Insurance Commission 1940-1965

-Technical and Vocational Training Branch 1937-1967

- Immigration and Farm Placements Branch 1943-1965

 

files of Francis M. Hereford

 

Unemployment Insurance Commission fonds. RG 50

De Unemployment Insurance Commission heeft 20 series gevormd. Daarvan zijn de inventarissen van onderstaande series nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- Headquarters central registry 1940-1988

- Deputy's Minister's Office 1941-1977

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca

Openbaarheid

beperkt

Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 27; f.a 27-1 t/m 27-316

RG 50; f.a. 50-1

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Aangezien het Department of Human Resources de taken van het Labour Department heeft overgenomen, is het mogelijk dat zich in het archief van dit departement archivalia van het Labour Department bevinden. Het Department of Human Resources heeft een eigen archieftoegangsnummer: R4315-0-2-E.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de Deputy Minister's Office bevat de papieren, bijeengebracht door Francis M. Hereford tijdens zijn periode op het departement.

 

Het archief van de Pilot Projects Branch dat bij het Labour fonds is ondergebracht bevat ook materiaal over de periode 1965-1969, dat wil zeggen van na de overgang in 1966 van de P-P-Branch naar het Department of Manpower and Immigration. Zie Department of Manpower and Immigration

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Department of Labour fonds. RG 27

Labour Data Branch

- RG 27, vol. 3877, file 514-3I-35; 514-3I-36 Interdepartmental Committee on Statistics (Labour en Dominion Bureau of Statistics) 1943-1963; 1943-1965 Agenda's and Minutes

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Department of Labour fonds. RG 27

 

Neerlandica:

Immigration and Farm Placements Branch

- RG 27, vol. 280, file 1-26-10-13 (prt.1-3) Agriculture - Dutch Immigrants 1947-1953

- RG 27, vol. 292, file 1-26-64-2 Holland-Polish emigrants 1951-1952

 

Women's Bureau

- RG 27, vol. 1907, file 38-8-16 Co-operation with other countries- Netherlands 1958-1965*

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Deputy Minister's Office

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 3514, file 3-17-20 (prt. 1-2) Cooperation with other departments - Department of Citizenship and Immigration 1950-1966

- RG 27, vol. 3531, file 3-26-38-1 (prt. 1-7) Suggestions and representations- Immigration-General correspondence 1944-1966

- RG 27, vol. 3532-3533, file 3-26-38-2-1 (prt. 1-3) Suggestions and representations- Immigration-Displacement of Canadians by immigrants 1949-1962

- RG 27, vol. 3533, file 3-26-38-2-2 Suggestions and representations- Immigration-Displacement of Canadians by immigrants -Val D'Or Mining District 1949

- RG 27, vol. 3471, file 1-10F-49 (1-2) Farm Credit Corporation-General correspondence; publications 1961-1965

- RG 27, vol. 3473, file 1-10I-1-6 International Nickel Company of Canada- Immigration (list) 1948-1955

- RG 27, vol. 3485, file 1-10I-230 (prt.1-2) Intergovernmental Committee on European Migration- General correspondence 1953-1960

- RG 27, vol. 3495, file 1-10P-1046 Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe - General correspondence 1951-1952

- RG 27, vol. 895, file 8-9-63-1 (prt.1-2) Cabinet Committee on Immigration Policy 1945-1951

- RG 27, vol. 895, file 8-9-63-2 (prt.1-2) Interdepartemental Committee on Immigration Policy 1946-1956

- RG 27, vol. 896, file 8-9-63-2-2 (prt.1-2) Interdepartmental Committee on Immigration Policy. Migration 1951-1958

- RG 27, vol. 897-898, file 8-9-83-1 (prt.1-8) Immigration Labour Committee 1947-1950*

- RG 27, vol. 899, file 8-9-84 (prt.1-3) Senate Committee on Immigration and Labour 1947-1955 en n.d.

- RG 27, vol. 899, file 8-9-93 Proposed National Committee on Welfare of Immigrants 1947

- RG 27, vol. 914, file 8-9-105-2 Interdepartmental Committee on External Trade Policy. Subcommittee to consider providing loans to immigrants

- RG 27, vol. 914, file 8-9-112 (prt.1-3) Departmental Advisory Committee on Citizenship and Immigration 1950-1955; Minutes of the meetings 1953

- RG 27, vol. 921, file 8-9-146 Committee on Welfare of Immigrants 1953-1955*

 

Labour Data Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 3877, file 514-3I-27 (prt.1) 1961-1965 Interdepartmental Working Committee on Winter Employment*

- RG 27, vol. 3879, file 514-3N-1 National Employment Committee 1955-1965

- RG 27, vol. 3880, file 514-3U-1 Unemployment Insurance Advisory Committee 1951-1963


Women's Bureau

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 1903, file 38-8-1 Co-operation with other Departments & Agencies, Citizenship and Immigration 1954-1967*

- RG 27, vol. 1908, file 38-9-2 Co-operation with other Departments & Agencies, Agriculture 1956-1966*

- RG 27, box 4151, vol. 1, file 720-2E-14, Liason with other departments-Manpower and Immigration 1966-1975

 

Pilot Projects Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 1955, file 11-7-9-69 Pilot Projects Manpower and Immigration 1966-1967

- RG 27, vol. 1956, file 11-7-11-1 Pilot Projects Engineers- Immigrant Problems 1966-1967


National Advisory Council of Manpower

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 684, file 30-8-3 National Advisory Council on Manpower - Immigration 1951-1953 [openbaar]

 

Immigration and Farm Placements Branch

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 27, vol. 278, file 1-26-3-1 (prt. 1-4) Domestic Workers-General 1946-1952

- RG 27, vol. 278, file 1-26-3-4 Domestic Workers-Married Couples 1947-1952


 

Unemployment Insurance Commission fonds. RG 50

Op grond van de doorgenomen inventarisbeschrijvingen lijken geen van beide series archivalia inzake immigranten of Nederlanders te bevatten.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Op de meeste bovenbeschreven dossiers kon gedurende het verblijf in 2005 geen autopsie worden gedaan, gezien de achterstand in het Acces of Information onderzoek van de National Archives. Aangezien het echter niet valt uit te sluiten dat zij gegevens betreffende Nederlanders bevatten (ook niet voor toekomstige aanwinsten die aan dit sous-fonds zullen worden toegewezen) is ervoor gekozen een aantal dossiers op te nemen als 'signalerende beschrijving' op te nemen.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Labour fonds. RG 27
Inventaristekst

Algemeen: dossiers in het Department of Labour fonds betreffende stakingen e.d. in Nederland worden hier niet beschreven.

 

 

Neerlandica:

 

Women's Bureau

RG 27, vol. 1907, file 38-8-16 Co-operation with other countries - Netherlands 1958-1965

Openbaar

Het dossier, gevormd door het Women's Bureau bevat inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie van de Nederlandse Ambassadeur D.J. von Balluseck inzake een artikel over huwelijkse staat van werkende vrouwen in Canada voor het bulletin 'Emigratie' (1958); en tevens correspondentie inzake uitwisseling van gegevens betreffende werkende vrouwen in Nederland ten behoeve van een artikel in de Labour Gazette. Daarnaast bevat het dossier enige correspondentie met het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam (sinds 2013: Atria).

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten

 

Deputy Minister's Office 1902-1985

Omvang serie 130,6 m., Openbaarheid: beperkt, f.a. 27-5; 27-6; 27-8; 27-9; 27-10

 

RG 27, vol. 897-898, file 8-9-83-1 (prt.1-8) Immigration Labour Committee 1947-1950

Openbaar

Het dossier is gevormd op de Deputy Minister's Office en bevat naast de notulen, bijlagen en convocaties ook inkomende correspondentie bij de Deputy Minister (met name vanuit Mines & Resources) en interne beleidsmemoranda naar aanleiding van de correspondentie of notulen. Onderwerpen: m.n. groepsmigratie en Displaced Persons.

 

RG 27, vol. 921, file 8-9-146 Committee on Welfare of Immigrants 1953-1955

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Special Services Branch en bevat notulen en agenda's van de Canadian Welfare Council (december 1953) en het daaropvolgend ingestelde Board Committee on Welfare of Immigrants, waarin zitting hadden: nationale organisaties geïnteresseerd in immigratie; Department of Citizenship and Immigration; Department of Labour; andere geïnteresseerde departementen (januari 1954). Het dossier bevat daarnaast enkele conferentieverslagen en documentatie (m.n. krantenknipsels).

 


Labour Data Branch 1910-1986

Omvang serie: 158,8 m., Openbaarheid: beperkt; f.a. 27-22

 

RG 27, vol. 3877, file 514-3I-27 (prt.1) 1961-1965 Interdepartmental Working Committee on Winter Employment

Openbaar

Notulen van bovenstaande commissie. NB: department of Immigration & Citizenship vertegenwoordigd; ook in Deputy Minister's Office: vol. 910-912.

 


Women's Bureau 1948-1992

Omvang serie 49,3 m.(waarvan 28,3 m. niet nader geïnventariseerd; Openbaarheid: beperkt; f.a.. 27-32

 

RG 27, vol. 1903, file 38-8-1 Co-operation with other Departments & Agencies, Citizenship and Immigration 1954-1967

Openbaar

Het dossier bevat een onjuiste omslag in file no. 38-8-1, met extra omslag nr. 38-9-1 (co-operation with other Depts & Agencies, general correspondence 1968).

 

RG 27, vol. 1908, file 38-9-2 Co-operation with other Departments & Agencies, Agriculture 1956-1966

Openbaar

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen archivalia inzake immigratie; geen Neerlandica.

 


Pilot Projects Branch 1965-1969

Omvang serie: 4,2 m.; Openbaarheid: beperkt; f.a. 27-57

 


National Advisory Council of Manpower 1951-1957

Omvang serie 1,8 m.; Openbaarheid: volledig; f.a. 27-36

 


Immigration an d Farm Placements Branch 1943-1965

Omvang 5,3 m.; Openbaarheid beperkt; f.a. 27-52; 27-53