Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ontario. Premier

Naam archiefvormer Ontario. Premier
Periode van bestaan 1867-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Ontario. Prime Minister

Ontario. Department of the Prime Minister and President of the Executive Council

Ontario. Office of the Premier

Ontario. P remier's Office

Ontario. Prime Minister's Dept.

Ontario. Office of the Premier and Cabinet Office

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Premier (tussen 1905-1983 aangeduid als Prime Minister) is de politieke leider van de regeringspartij. Hij/zij is de eerste minister van het zittende kabinet, voorzitter van de Executive Council en belangrijkste regeringswoordvoerder in de Legislative Assembly. Daarnaast is de Premier de belangrijkste adviseur van de Lieutenant- Governor, de provinciale vertegenwoordiger van de Engelse koningin.

 

In 1905 werd het Department of the Prime Minister ingesteld. Vanaf 1905 viel - op een periode van drie jaar na (1946-1949) - de Executive Council Office onder verantwoordelijkheid van dit departement, vanaf 1949 vormde het een onderdeel van de Cabinet Office.

 

Premiers van Ontario:

1944-1948 George A. Drew (Progressive Conservative)

1948-1949 Thomas L. Kennedy (Conservative)

1949-1961 Leslie M. Fro st (Conservative)

1961-1971 John P. Robarts (Conservative)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Premier is verantwoordelijk voor de voordracht van de kabinetsministers aan de Lieutenant-Governor; voor de goedkeuring van benoemingen van deputy ministers en bestuursleden van regeringscommissies etc. en voor de organisatie en portefeuilleverdeling binnen het kabinet.

 

Het Department of the Prime Minister is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de Premier en bestond aanvankelijk uit vier administratieve krachten. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw kreeg het verantwoordelijkheid voor diverse commissies, stichtingen etc. waaronder de Agent General for Ontario.

 

Zie ook: Department of Planning and Development, Ontario

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Ontario. Premier. RG 3

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

3-24 Premier Leslie M.Frost premier's correspondence 1938-1961

3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database,

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 3

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

Beschrijving algemeen*

- RG 3-17, box 431 Canadian Pacific Railway Co., Deptartment of Immigration & Colonization 1946-1948*

- RG 3-17, box 442 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957*

 

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

Beschrijving algemeen*

- RG 3-22, box 1 Canadian Pacific Railway, Dept. of Immigration and Colonization 1948-1949

 

3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

Beschrijving algemeen*

- RG 3-23, box 21, Canadian Pacific Railway Department of Immigration & Colonization 1949-1956

- RG 3-23, box 36, Dominion Government - Citizenship and Immigration 1953-1961

- RG 3-23, box 79, Immigration - Ontario Department of 1956, 1960

- RG 3-23, box 79 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957

- RG 3-23, box 88 Labour, Department of - Working Conditions in Ontario (Immigration Problems) 1960

- RG 3-23, box 131, Ontario House - Immigration Policy for Ontario 1960

- RG 3-23, box 146, Planning & Development, Department of - Immigration Centre, Proposed 1957

- RG 3-23, box 156, Provincial Secretary, Department of - Immigration Branch 1959

 

3-24 Premier Leslie M.Frost premier's correspondence 1938-1961

Beschrijving algemeen*

- RG 3-24, box 18 Immigrant Exploitation - Cabinet Committee on 1959, 1960*

 

3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Bechrijving algemeen*

- RG 3-26, box 1-2, Federal Government - Immigration 1961-65

- RG 3-26 box 2, Federal Government - Immigration 1966-70

- RG 3-26 box 1-2 Federal Government - Immigration - Quarterly Immigration Bulletins 1962-66

- RG 3-26 box 2, Federal Government - Immigration - Situation in Ontario 1967, 1970

- RG 3-26 box 1-2, Federal Government - Immigration - Skilled Workers 1961-69

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Mogelijk bevindt zich ook materiaal inzake immigratie in de persoonlijke collectie Frost F 4345 en Robarts F 15 (Archives of Ontario). Daarnaast bevinden zich in RG 75 enkele series van het Cabinet Office. Deze zijn niet doorgenomen tijdens de onderzoeksperiode 2005.

Titel Dossierbeschrijving Ontario. Premier
Inventaristekst

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

Omvang serie: 5 m., Openbaarheid: volledig

 

RG 3-17, box 431 Canadian Pacific Railway Co., Deptartment of Immigration & Colonization 1946-1948

De doos bevat omslagen van zowel de Canadian Pacific Railways als de Canadian National Railways. Ze bevatten geen verwijzingen naar Nederlandse immigratie. Daarnaast bevat de doos omslagen inzake de Candian Citizenship Act van 1947, inzake de opleiding voor nieuwe Canadezen (inburgeringscursussen) en Citizenship Ceremonies. In deze dossiers wordt in algemene zin gerefereerd aan de Nederlandse immigrantengroep en de gebruikmaking van kennis, adressen van Nederlandse (emigranten-)organisaties in Canada t.b.v. inburgering (files 44-2G)

 

RG 3-17, box 442 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957

Genoemd dossier zit niet in deze doos. Een gelijknamig dossier bevindt zich volgens de inventaris in de Frost-papers. Hier is het dossier vermeld als beperkt openbaar en kon tijdens de onderzoeksperiode 2005 niet worden ingezien.

 

 

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

Omvang serie: 0,5 m., Openbaarheid: volledig

 


3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

Omvang serie: 27,4 m., Openbaarheid: beperkt

 


3-24 Premier Leslie M. Frost premier's correspondence 1938-1961

Omvang serie: 4,9 m., Openbaarheid: volledig

 

RG 3-24, box 18 Immigrant Exploitation - Cabinet Committee on 1959, 1960

Het dossier is gevormd door de Assistant-Secretary to the Cabinet en bevat correspondentie tussen leden van de Cabinet Committee; ledenlijsten en memoranda 'Informing the new Canadian' ter informatie van de leden, opgesteld door de Citizenship Division, Department of the Provincial Secretary. In deze stukken wordt in zijn algemeenheid gerefereerd aan de groep Nederlandse immigranten als vierde grootste groep in Canada en Ontario (UK, IT, DU; NL), waarop de informatieverstrekking gericht dient te zijn.

 


3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Omvang serie: 60 m., Openbaarheid: beperkt

Algemeen

Naam, varianten

Ontario. Prime Minister

Ontario. Department of the Prime Minister and President of the Executive Council

Ontario. Office of the Premier

Ontario. P remier's Office

Ontario. Prime Minister's Dept.

Ontario. Office of the Premier and Cabinet Office

Organisatie en inrichting

De Premier (tussen 1905-1983 aangeduid als Prime Minister) is de politieke leider van de regeringspartij. Hij/zij is de eerste minister van het zittende kabinet, voorzitter van de Executive Council en belangrijkste regeringswoordvoerder in de Legislative Assembly. Daarnaast is de Premier de belangrijkste adviseur van de Lieutenant- Governor, de provinciale vertegenwoordiger van de Engelse koningin.

 

In 1905 werd het Department of the Prime Minister ingesteld. Vanaf 1905 viel - op een periode van drie jaar na (1946-1949) - de Executive Council Office onder verantwoordelijkheid van dit departement, vanaf 1949 vormde het een onderdeel van de Cabinet Office.

 

Premiers van Ontario:

1944-1948 George A. Drew (Progressive Conservative)

1948-1949 Thomas L. Kennedy (Conservative)

1949-1961 Leslie M. Fro st (Conservative)

1961-1971 John P. Robarts (Conservative)

Taak, activiteiten

De Premier is verantwoordelijk voor de voordracht van de kabinetsministers aan de Lieutenant-Governor; voor de goedkeuring van benoemingen van deputy ministers en bestuursleden van regeringscommissies etc. en voor de organisatie en portefeuilleverdeling binnen het kabinet.

 

Het Department of the Prime Minister is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de Premier en bestond aanvankelijk uit vier administratieve krachten. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw kreeg het verantwoordelijkheid voor diverse commissies, stichtingen etc. waaronder de Agent General for Ontario.

 

Zie ook: Department of Planning and Development, Ontario

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Ontario. Premier. RG 3

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

3-24 Premier Leslie M.Frost premier's correspondence 1938-1961

3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database,

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 3

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

Beschrijving algemeen*

- RG 3-17, box 431 Canadian Pacific Railway Co., Deptartment of Immigration & Colonization 1946-1948*

- RG 3-17, box 442 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957*

 

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

Beschrijving algemeen*

- RG 3-22, box 1 Canadian Pacific Railway, Dept. of Immigration and Colonization 1948-1949

 

3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

Beschrijving algemeen*

- RG 3-23, box 21, Canadian Pacific Railway Department of Immigration & Colonization 1949-1956

- RG 3-23, box 36, Dominion Government - Citizenship and Immigration 1953-1961

- RG 3-23, box 79, Immigration - Ontario Department of 1956, 1960

- RG 3-23, box 79 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957

- RG 3-23, box 88 Labour, Department of - Working Conditions in Ontario (Immigration Problems) 1960

- RG 3-23, box 131, Ontario House - Immigration Policy for Ontario 1960

- RG 3-23, box 146, Planning & Development, Department of - Immigration Centre, Proposed 1957

- RG 3-23, box 156, Provincial Secretary, Department of - Immigration Branch 1959

 

3-24 Premier Leslie M.Frost premier's correspondence 1938-1961

Beschrijving algemeen*

- RG 3-24, box 18 Immigrant Exploitation - Cabinet Committee on 1959, 1960*

 

3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Bechrijving algemeen*

- RG 3-26, box 1-2, Federal Government - Immigration 1961-65

- RG 3-26 box 2, Federal Government - Immigration 1966-70

- RG 3-26 box 1-2 Federal Government - Immigration - Quarterly Immigration Bulletins 1962-66

- RG 3-26 box 2, Federal Government - Immigration - Situation in Ontario 1967, 1970

- RG 3-26 box 1-2, Federal Government - Immigration - Skilled Workers 1961-69

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Mogelijk bevindt zich ook materiaal inzake immigratie in de persoonlijke collectie Frost F 4345 en Robarts F 15 (Archives of Ontario). Daarnaast bevinden zich in RG 75 enkele series van het Cabinet Office. Deze zijn niet doorgenomen tijdens de onderzoeksperiode 2005.


Doorgenomen archieven / series

Ontario. Premier. RG 3

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

3-24 Premier Leslie M.Frost premier's correspondence 1938-1961

3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via Archives Descriptive Database,

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm

per individueel dossier. NB: finding-aids (f.a.) zijn soms ook niet-openbaar.

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Archives Descriptive Database; papieren f.a.'s.

Kenmerk toegang

RG 3

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

Beschrijving algemeen*

- RG 3-17, box 431 Canadian Pacific Railway Co., Deptartment of Immigration & Colonization 1946-1948*

- RG 3-17, box 442 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957*

 

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

Beschrijving algemeen*

- RG 3-22, box 1 Canadian Pacific Railway, Dept. of Immigration and Colonization 1948-1949

 

3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

Beschrijving algemeen*

- RG 3-23, box 21, Canadian Pacific Railway Department of Immigration & Colonization 1949-1956

- RG 3-23, box 36, Dominion Government - Citizenship and Immigration 1953-1961

- RG 3-23, box 79, Immigration - Ontario Department of 1956, 1960

- RG 3-23, box 79 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957

- RG 3-23, box 88 Labour, Department of - Working Conditions in Ontario (Immigration Problems) 1960

- RG 3-23, box 131, Ontario House - Immigration Policy for Ontario 1960

- RG 3-23, box 146, Planning & Development, Department of - Immigration Centre, Proposed 1957

- RG 3-23, box 156, Provincial Secretary, Department of - Immigration Branch 1959

 

3-24 Premier Leslie M.Frost premier's correspondence 1938-1961

Beschrijving algemeen*

- RG 3-24, box 18 Immigrant Exploitation - Cabinet Committee on 1959, 1960*

 

3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Bechrijving algemeen*

- RG 3-26, box 1-2, Federal Government - Immigration 1961-65

- RG 3-26 box 2, Federal Government - Immigration 1966-70

- RG 3-26 box 1-2 Federal Government - Immigration - Quarterly Immigration Bulletins 1962-66

- RG 3-26 box 2, Federal Government - Immigration - Situation in Ontario 1967, 1970

- RG 3-26 box 1-2, Federal Government - Immigration - Skilled Workers 1961-69

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Mogelijk bevindt zich ook materiaal inzake immigratie in de persoonlijke collectie Frost F 4345 en Robarts F 15 (Archives of Ontario). Daarnaast bevinden zich in RG 75 enkele series van het Cabinet Office. Deze zijn niet doorgenomen tijdens de onderzoeksperiode 2005.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ontario. Premier
Inventaristekst

3-17 Premier George A Drew correspondence files 1943-1948

Omvang serie: 5 m., Openbaarheid: volledig

 

RG 3-17, box 431 Canadian Pacific Railway Co., Deptartment of Immigration & Colonization 1946-1948

De doos bevat omslagen van zowel de Canadian Pacific Railways als de Canadian National Railways. Ze bevatten geen verwijzingen naar Nederlandse immigratie. Daarnaast bevat de doos omslagen inzake de Candian Citizenship Act van 1947, inzake de opleiding voor nieuwe Canadezen (inburgeringscursussen) en Citizenship Ceremonies. In deze dossiers wordt in algemene zin gerefereerd aan de Nederlandse immigrantengroep en de gebruikmaking van kennis, adressen van Nederlandse (emigranten-)organisaties in Canada t.b.v. inburgering (files 44-2G)

 

RG 3-17, box 442 Immigration - Canadian Policy & Regulations 1944-1957

Genoemd dossier zit niet in deze doos. Een gelijknamig dossier bevindt zich volgens de inventaris in de Frost-papers. Hier is het dossier vermeld als beperkt openbaar en kon tijdens de onderzoeksperiode 2005 niet worden ingezien.

 

 

3-22 Premier Thomas Laird Kennedy correspondence files 1948-1949

Omvang serie: 0,5 m., Openbaarheid: volledig

 


3-23 Premier Leslie M. Frost general correspondence 1949-1961

Omvang serie: 27,4 m., Openbaarheid: beperkt

 


3-24 Premier Leslie M. Frost premier's correspondence 1938-1961

Omvang serie: 4,9 m., Openbaarheid: volledig

 

RG 3-24, box 18 Immigrant Exploitation - Cabinet Committee on 1959, 1960

Het dossier is gevormd door de Assistant-Secretary to the Cabinet en bevat correspondentie tussen leden van de Cabinet Committee; ledenlijsten en memoranda 'Informing the new Canadian' ter informatie van de leden, opgesteld door de Citizenship Division, Department of the Provincial Secretary. In deze stukken wordt in zijn algemeenheid gerefereerd aan de groep Nederlandse immigranten als vierde grootste groep in Canada en Ontario (UK, IT, DU; NL), waarop de informatieverstrekking gericht dient te zijn.

 


3-26 Premier John P. Robarts general correspondence 1961-1971

Omvang serie: 60 m., Openbaarheid: beperkt