Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia

Naam archiefvormer Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia
Periode van bestaan 1788-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

PCA (GAA)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Met de Britse vestiging vanaf 1788 kwam ook het Presbyterianisme naar Australië. De eerste kerkdiensten in Australië met een Presbyteriaans karakter worden meestal toegeschreven aan Thomas Muir, lidmaat of wellicht ouderling van de Schotse kerk en in 1794 als politieke gevangene in Botany Bay aangekomen. De eerste Presbyteriaanse gemeente in Sydney ontstond rond de predikant John Dudmore Lang (1823); ca. 1837 werd de eerste Synode gehouden.

 

De plaatselijke gemeente (congregation; sanctioned charge) vormt de basis van de Presbyteriaanse kerk. Deze wordt geleid door de session, het college van ouderlingen (elders), dat samen met het college van beheer (committee of management) en de predikant de kerkenraad (Kirkcouncil) vormt. Wanneer meerdere congregations onder één session vallen, wordt deze een Parish genoemd. In elkaars nabijheid gelegen congregations vormen een Presbytery (van ca. 20 congregations). Op nationaal niveau weerspiegelt de kerkorde (the Code) de federale structuur. Elke staat in Australië heeft een eigen State Assembly (Synode), die zelfstandig is, tenzij bepaalde bevoegdheden nadrukkelijk zijn overgedragen aan de General Assembly of Australia (Generale Synode). De General Assembly bestaat uit predikanten en ouderlingen, afgevaardigd door de Presbyteries en de State Assemblies. De General Assembly komt in principe eenmaal per drie jaar bijeen, meestal gedurende een week, maar heeft de mogelijkheid om vaker te vergaderen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. De General Assembly wordt bijgestaan door diverse Committees, waaronder een Immigration Committee.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De General Assembly heeft de leiding over de Presbyteriaanse kerk in Australië op federaal niveau (inzake opleiding kandidaten; uitwisseling met andere kerken; tucht en orde; missie e.d.).

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Presbyterian Church of Australia. Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia (GAA) 1901- [De gebonden delen met gedrukte verslagen bevatten onder andere een lijst van deelnemers; een overzicht van de commissies en de leden van deze commissies; de notulen van de vergadering en een rapportage van de commissies. De verslagen zijn doorzoekbaar door middel van een inhoudsopgave en een zakenindex. De notulen hebben in margine een onderwerpsaanduiding. Eén van de Special Committees betrof het Immigration Committee. In de rapportages van deze commissie zijn de algemene beleidsoverwegingen van de Presbyterian Church of Australia ten aanzien van emigranten te vinden; het overleg hierover met het Department of Immigration en passages ten aanzien van (de ontvangst van) Nederlandse Hervormde predikanten]

 

literatuur

Burke, David and Philip J. Hughes, The Presbyterians in Australia (Canberra 1996) [Religious community profiles. Australia. Bureau of Immigration, Multicultural and Population Research; o.m. gebaseerd op Census 1991]

 

Hutchinson, Mark, Iron in our blood. A History of the Presbyterian Church in NSW, 1788-2001 (Sydney 2001)

Doorgenomen archieven / series

Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia

 

3215 Minutes of proceedings of the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia

 

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly

 

Zie ook [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church of Australia in the State of New South Wales & the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia, 168 Chalmers Street, Surry Hills, Sydney, Australië.

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor onderzoek kan worden verkregen via de archivaris.

Omvang; inventarisnummers

onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Database (in principe volgens het Commonwealth Record Series systeem, maar tijdens de onderzoeksperiode in 2003 nog niet volledig functioneel en niet online)

papieren inventaris voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Grote delen van de archieven van de Presbyterian Church in Australia zijn in disorde geraakt na een overstroming in het secretariaat. Veel van de dossiers zijn uit elkaar getrokken om te drogen en zonder systeem in kartonnen verhuisdozen gedaan. Er zijn ettelijke tientallen meters archiefkasten ('the Dungeon') gevuld met dergelijke dozen.

Seriële bescheiden

3215 PCA: Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia (GAA) 1901-1999

Zie onder [literatuur]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De notulen zijn zowel gebonden als op microfiche beschikbaar. Het is bij the Ferguson onbekend of er nog correspondentie over deze bijeenkomsten (of van de immigratiecommissie) is en zo ja, waar deze zich bevindt.

Algemeen

Naam, varianten

PCA (GAA)

Organisatie en inrichting

Met de Britse vestiging vanaf 1788 kwam ook het Presbyterianisme naar Australië. De eerste kerkdiensten in Australië met een Presbyteriaans karakter worden meestal toegeschreven aan Thomas Muir, lidmaat of wellicht ouderling van de Schotse kerk en in 1794 als politieke gevangene in Botany Bay aangekomen. De eerste Presbyteriaanse gemeente in Sydney ontstond rond de predikant John Dudmore Lang (1823); ca. 1837 werd de eerste Synode gehouden.

 

De plaatselijke gemeente (congregation; sanctioned charge) vormt de basis van de Presbyteriaanse kerk. Deze wordt geleid door de session, het college van ouderlingen (elders), dat samen met het college van beheer (committee of management) en de predikant de kerkenraad (Kirkcouncil) vormt. Wanneer meerdere congregations onder één session vallen, wordt deze een Parish genoemd. In elkaars nabijheid gelegen congregations vormen een Presbytery (van ca. 20 congregations). Op nationaal niveau weerspiegelt de kerkorde (the Code) de federale structuur. Elke staat in Australië heeft een eigen State Assembly (Synode), die zelfstandig is, tenzij bepaalde bevoegdheden nadrukkelijk zijn overgedragen aan de General Assembly of Australia (Generale Synode). De General Assembly bestaat uit predikanten en ouderlingen, afgevaardigd door de Presbyteries en de State Assemblies. De General Assembly komt in principe eenmaal per drie jaar bijeen, meestal gedurende een week, maar heeft de mogelijkheid om vaker te vergaderen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. De General Assembly wordt bijgestaan door diverse Committees, waaronder een Immigration Committee.

Taak, activiteiten

De General Assembly heeft de leiding over de Presbyteriaanse kerk in Australië op federaal niveau (inzake opleiding kandidaten; uitwisseling met andere kerken; tucht en orde; missie e.d.).

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Presbyterian Church of Australia. Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia (GAA) 1901- [De gebonden delen met gedrukte verslagen bevatten onder andere een lijst van deelnemers; een overzicht van de commissies en de leden van deze commissies; de notulen van de vergadering en een rapportage van de commissies. De verslagen zijn doorzoekbaar door middel van een inhoudsopgave en een zakenindex. De notulen hebben in margine een onderwerpsaanduiding. Eén van de Special Committees betrof het Immigration Committee. In de rapportages van deze commissie zijn de algemene beleidsoverwegingen van de Presbyterian Church of Australia ten aanzien van emigranten te vinden; het overleg hierover met het Department of Immigration en passages ten aanzien van (de ontvangst van) Nederlandse Hervormde predikanten]

 

literatuur

Burke, David and Philip J. Hughes, The Presbyterians in Australia (Canberra 1996) [Religious community profiles. Australia. Bureau of Immigration, Multicultural and Population Research; o.m. gebaseerd op Census 1991]

 

Hutchinson, Mark, Iron in our blood. A History of the Presbyterian Church in NSW, 1788-2001 (Sydney 2001)

Doorgenomen archieven / series

Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia

 

3215 Minutes of proceedings of the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia

 

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly

 

Zie ook [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church of Australia in the State of New South Wales & the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia, 168 Chalmers Street, Surry Hills, Sydney, Australië.

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor onderzoek kan worden verkregen via de archivaris.

Omvang; inventarisnummers

onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Database (in principe volgens het Commonwealth Record Series systeem, maar tijdens de onderzoeksperiode in 2003 nog niet volledig functioneel en niet online)

papieren inventaris voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Grote delen van de archieven van de Presbyterian Church in Australia zijn in disorde geraakt na een overstroming in het secretariaat. Veel van de dossiers zijn uit elkaar getrokken om te drogen en zonder systeem in kartonnen verhuisdozen gedaan. Er zijn ettelijke tientallen meters archiefkasten ('the Dungeon') gevuld met dergelijke dozen.

Seriële bescheiden

3215 PCA: Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia (GAA) 1901-1999

Zie onder [literatuur]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De notulen zijn zowel gebonden als op microfiche beschikbaar. Het is bij the Ferguson onbekend of er nog correspondentie over deze bijeenkomsten (of van de immigratiecommissie) is en zo ja, waar deze zich bevindt.


Doorgenomen archieven / series

Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia

 

3215 Minutes of proceedings of the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia

 

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly

 

Zie ook [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church of Australia in the State of New South Wales & the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia, 168 Chalmers Street, Surry Hills, Sydney, Australië.

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor onderzoek kan worden verkregen via de archivaris.

Omvang; inventarisnummers

onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Database (in principe volgens het Commonwealth Record Series systeem, maar tijdens de onderzoeksperiode in 2003 nog niet volledig functioneel en niet online)

papieren inventaris voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Grote delen van de archieven van de Presbyterian Church in Australia zijn in disorde geraakt na een overstroming in het secretariaat. Veel van de dossiers zijn uit elkaar getrokken om te drogen en zonder systeem in kartonnen verhuisdozen gedaan. Er zijn ettelijke tientallen meters archiefkasten ('the Dungeon') gevuld met dergelijke dozen.

Seriële bescheiden

3215 PCA: Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia (GAA) 1901-1999

Zie onder [literatuur]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De notulen zijn zowel gebonden als op microfiche beschikbaar. Het is bij the Ferguson onbekend of er nog correspondentie over deze bijeenkomsten (of van de immigratiecommissie) is en zo ja, waar deze zich bevindt.


Analyse archivalia