Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly

Naam archiefvormer Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly
Periode van bestaan (1837) -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

PCA (GANSW)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Presbyterian Church of Australia, General Assembly

 

Hoewel de General Assembly of Australia in naam de hoogste kerkelijke instantie is binnen de Presbyterian Church, vormen de zogenaamde State Assemblies feitelijk de belangrijkste synodale vergaderingen in Australië. Zij komen eenmaal per jaar bijeen, met de mogelijkheid om vaker te vergaderen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. De State Assemblies zijn samengesteld uit predikanten en ouderlingen uit de gemeenten. De State Assemblies worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een systeem van Committees (veelal met een betaalde staf).

Eén van deze Committees is het sinds 1865 bestaande Home Mission Committee. Deze commissie heeft tot doel om het kerkelijk werk te bevorderen in nieuwe (verafgelegen) gebieden, totdat er een zelfstandige gemeente gevormd kan worden. De Home Mission stations worden meestal geleid door Home missionaries of theologische studenten. Het Home Mission Committee onderhield o.m. contacten met de Nederlandse predikanten, die door de Nederlandse Hervormde Kerk werden uitgezonden. Deze kwamen formeel in dienst van de Presbyterian Church of Australia en kregen in eerste instantie meestal een Home Mission station toegewezen.

Daarnaast liet de General Assembly van New South Wales zich adviseren door een Immigration Committee.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De State Assemblies geven leiding aan de kerk binnen de staat en hebben op de meeste terreinen beslissingsbevoegdheid zonder consultatie (slechts in enkele gevallen dienen bepaalde zaken voorgelegd te worden aan de Presbyteries, de zogenaamde Barrier Act procedures).

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Presbyterian Church of Australia. Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia in the State of New South Wales 1901-. [De General Assembly of Australia in New South Wales komt in principe jaarlijks bijeen. De gebonden delen met gedrukte verslagen, de zogenaamde Blue Books, bevatten onder andere een lijst van deelnemers; een overzicht van de commissies en de leden van deze commissies; de notulen van de vergadering en een rapportage van de commissies. De verslagen zijn doorzoekbaar door middel van een inhoudsopgave en een zakenindex. De notulen hebben in margine een onderwerpsaanduiding. Evenals the PCA, General Assembly of Australia heeft ook de PCA, General Assembly of Australia in New South Wales een Immigration Committee. In de rapportages van deze commissie zijn de beleidsoverwegingen van de Presbyterian Church in New South Wales ten aanzien van emigranten te vinden; het overleg hierover met het Department of Immigration en passages ten aanzien van (de ontvangst van) Nederlandse Hervormde predikanten]

 

overige literatuur

Hutchinson, Mark, Iron in our blood. A History of the Presbyterian Church in NSW, 1788-2001 (Sydney 2001).

 

Lightfoot, Daryl H. and Arthur J. Radford, Colonies of Heaven. A History of the Churches comprising the Lake Macquarie West Parish of the Uniting Church in Australia (Toronto 1989).

 

Mol, J.J., Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961). [Proefschrift n.a.v ervaringen met Nederlandse emigranten in Australië]

Doorgenomen archieven / series

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales

 

- 193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

 

- 223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration

 

- 565 Moll, J.J.

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

 

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation

 

Zie ook [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church of Australia in the State of New South Wales & the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia, 168 Chalmers Street, Surry Hills, Sydney, Australië.

Openbaarheid

beperkt openbaar

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Database (in principe volgens het Commonwealth Record Series systeem, maar tijdens de onderzoeksperiode in 2003 nog niet volledig functioneel en niet online)

Papieren inventaris voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Grote delen van de archieven van de Presbyterian Church in Australia zijn in disorde geraakt na een overstroming in het secretariaat. Veel van de dossiers zijn uit elkaar getrokken om te drogen en zonder systeem in kartonnen verhuisdozen gedaan. Er zijn ettelijke tientallen meters archiefkasten gevuld met dergelijke dozen (the Dungeon genaamd).

Seriële bescheiden

Zie onder [literatuur]

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

Seriebeschrijving algemeen*

- nr. 538 Correspondence 1926-1960, 193/47 book 3 (Dutch Church 1951-1959)*

 

223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration 1969-1973

Seriebeschrijving algemeen*

- Immigration newsletter (include's officers report); Report on the linking up of Dutch Reformed migrants with our Church 1953*

 

565 Moll, J.J .

- nr. 8 Baptismal Registers Dutch migrants 1952-1954*

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In de correspondentie van de General Assembly wordt gesproken over een Dutch Presbyterian Building Committee. Er zijn geen dossiers gevonden. Zie ook de dossierbeschrijving van de Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation

Titel Dossierbeschrijving Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly
Inventaristekst

193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

Omvang serie: 53 dozen; Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat boeken met correspondentie van het Home Mission Committee.

 

nr. 538 Correspondence 1926-1960, 193/47 book 3 (Dutch Church 1951-1959)

Het boek bevat de correspondentie met diverse Home Mission stations, waaronder die van de Dutch Church.

 

Het gedeelte Dutch Church bevat de correspondentie tussen de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk; de Hervormde Emigratie Commissie en de Presbyterian Church, Home Missions Committee, het committee dat aangewezen was om de contacten met de Nederlandse congregatie te onderhouden. De correspondentie betreft het algemene 'beleid' betreffende de opvang van Nederlandse emigranten; de aanstelling van Nederlandse predikanten in Australië. Daarnaast bevat het rapportages en adviezen over het werk onder Nederlandse emigranten van Nederlandse predikanten in Australië aan het Home Missions Committee en (enige) correspondentie tussen het Home Missions Committee en de General Assembly of the Presbyterian Church of Australia.

Dit lijkt één van de belangrijker correspondentiedossiers met betrekking tot de Nederlandse emigranten in Australië. Wellicht dat er onder de correspondentie van het Home Mission Committee van specifieke Home Missions Stations waar Nederlandse predikanten gestationeerd werden nog meer materiaal kan worden gevonden.

 


223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration

Omvang serie: 9 nummers; 1 rapport; Openbaarheid: volledig

 

Immigration newsletter (include's officers report)

De serie bestaat uit gestencilde nieuwsbrieven (1971-1973). De brieven bevatten informatie over het werk van de kerk bij de opvang van immigranten; informatie over aankomst van 'emigrantenschepen' en 'emigrantenvluchten'; over het Federal Inter-Church Migration Committee; aankondigingen van bijeenkomsten van de Sydney Inter-Church Immigration Fellowship; informatie over de Immigration-Officer van de Committee on Immigration; over de Good Neighbour Councils in New South Wales etc. Daarnaast bevat de serie een aantal gestencilde agenda's en notulen van de Committee on Immigration en een 7-tal rapportage's (het zogenaamde Officer's Report aan de 'Standing Committee', 1969-1971).

 

Tevens bevat de serie nog een correspondentiedossier, waarin o.m. een rapportage uit 1953 van J.J. Mol getiteld: 'Report on the linking up of Dutch Reformed migrants with our Church' en een overzichtsrapportage uit 1986 getiteld: Post World War II Immigration to Australia - our denomination's involvement, van R.O. Walder. Daarnaast bevat het dossier nog een enkel afschrift van correspondentie uit 1952 onder andere betreffende Nederlandse immigranten en wat foldertjes m.b.t. een emigratiezondag in 1962 en notulen van het Committee uit 1973.

 

 

565 Moll, J.J.

nr. 8 Baptismal Registers Dutch migrants 1952-1954

Openbaarheid: beperkt

De serie bevat de doopregisters van de gebieden en opvangcentra waar de Nederlandse predikant J.J. (Hans) Mol o.a. werkzaam is geweest: Bonegilla; Cooma; Cudgewa; Greta (holdings centre); Gundowing; Marmong Point; Nelson's Bay; Oatlands.

 

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

Omvang: 16 ladenkasten A-4 formaat, alfabetisch geordend op Congregation/Parish; Openbaarheid: niet openbaar

 

Materiaal in deze dossiers van de lokale congregations met betrekking tot Nederlandse predikanten/emigranten wordt o.m. gevonden in de dossiers van Home Mission Stations met een Nederlandse predikant. Dit waren: Arncliffe; Bowraville; Campbelltown; Lake Macquarie; Lane Cove; Moss Vale; Stanmore; Wagga; Woy; Caringbah; Gundagai.

De dossiers m.b.t. Nederland bevatten m.n. correspondentie over verbouwing kerkgebouw en financiële kwesties.

Voor de in 1954 opgerichte Dutch Congregation (Ultimo) in Sydney, zie ook: Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation.

Algemeen

Naam, varianten

PCA (GANSW)

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Presbyterian Church of Australia, General Assembly

 

Hoewel de General Assembly of Australia in naam de hoogste kerkelijke instantie is binnen de Presbyterian Church, vormen de zogenaamde State Assemblies feitelijk de belangrijkste synodale vergaderingen in Australië. Zij komen eenmaal per jaar bijeen, met de mogelijkheid om vaker te vergaderen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. De State Assemblies zijn samengesteld uit predikanten en ouderlingen uit de gemeenten. De State Assemblies worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een systeem van Committees (veelal met een betaalde staf).

Eén van deze Committees is het sinds 1865 bestaande Home Mission Committee. Deze commissie heeft tot doel om het kerkelijk werk te bevorderen in nieuwe (verafgelegen) gebieden, totdat er een zelfstandige gemeente gevormd kan worden. De Home Mission stations worden meestal geleid door Home missionaries of theologische studenten. Het Home Mission Committee onderhield o.m. contacten met de Nederlandse predikanten, die door de Nederlandse Hervormde Kerk werden uitgezonden. Deze kwamen formeel in dienst van de Presbyterian Church of Australia en kregen in eerste instantie meestal een Home Mission station toegewezen.

Daarnaast liet de General Assembly van New South Wales zich adviseren door een Immigration Committee.

Taak, activiteiten

De State Assemblies geven leiding aan de kerk binnen de staat en hebben op de meeste terreinen beslissingsbevoegdheid zonder consultatie (slechts in enkele gevallen dienen bepaalde zaken voorgelegd te worden aan de Presbyteries, de zogenaamde Barrier Act procedures).

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Presbyterian Church of Australia. Minutes of proceedings of the General Assembly of Australia in the State of New South Wales 1901-. [De General Assembly of Australia in New South Wales komt in principe jaarlijks bijeen. De gebonden delen met gedrukte verslagen, de zogenaamde Blue Books, bevatten onder andere een lijst van deelnemers; een overzicht van de commissies en de leden van deze commissies; de notulen van de vergadering en een rapportage van de commissies. De verslagen zijn doorzoekbaar door middel van een inhoudsopgave en een zakenindex. De notulen hebben in margine een onderwerpsaanduiding. Evenals the PCA, General Assembly of Australia heeft ook de PCA, General Assembly of Australia in New South Wales een Immigration Committee. In de rapportages van deze commissie zijn de beleidsoverwegingen van de Presbyterian Church in New South Wales ten aanzien van emigranten te vinden; het overleg hierover met het Department of Immigration en passages ten aanzien van (de ontvangst van) Nederlandse Hervormde predikanten]

 

overige literatuur

Hutchinson, Mark, Iron in our blood. A History of the Presbyterian Church in NSW, 1788-2001 (Sydney 2001).

 

Lightfoot, Daryl H. and Arthur J. Radford, Colonies of Heaven. A History of the Churches comprising the Lake Macquarie West Parish of the Uniting Church in Australia (Toronto 1989).

 

Mol, J.J., Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961). [Proefschrift n.a.v ervaringen met Nederlandse emigranten in Australië]

Doorgenomen archieven / series

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales

 

- 193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

 

- 223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration

 

- 565 Moll, J.J.

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

 

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation

 

Zie ook [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church of Australia in the State of New South Wales & the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia, 168 Chalmers Street, Surry Hills, Sydney, Australië.

Openbaarheid

beperkt openbaar

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Database (in principe volgens het Commonwealth Record Series systeem, maar tijdens de onderzoeksperiode in 2003 nog niet volledig functioneel en niet online)

Papieren inventaris voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Grote delen van de archieven van de Presbyterian Church in Australia zijn in disorde geraakt na een overstroming in het secretariaat. Veel van de dossiers zijn uit elkaar getrokken om te drogen en zonder systeem in kartonnen verhuisdozen gedaan. Er zijn ettelijke tientallen meters archiefkasten gevuld met dergelijke dozen (the Dungeon genaamd).

Seriële bescheiden

Zie onder [literatuur]

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

Seriebeschrijving algemeen*

- nr. 538 Correspondence 1926-1960, 193/47 book 3 (Dutch Church 1951-1959)*

 

223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration 1969-1973

Seriebeschrijving algemeen*

- Immigration newsletter (include's officers report); Report on the linking up of Dutch Reformed migrants with our Church 1953*

 

565 Moll, J.J .

- nr. 8 Baptismal Registers Dutch migrants 1952-1954*

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In de correspondentie van de General Assembly wordt gesproken over een Dutch Presbyterian Building Committee. Er zijn geen dossiers gevonden. Zie ook de dossierbeschrijving van de Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation


Doorgenomen archieven / series

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales

 

- 193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

 

- 223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration

 

- 565 Moll, J.J.

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

 

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation

 

Zie ook [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church of Australia in the State of New South Wales & the General Assembly of the Presbyterian Church of Australia, 168 Chalmers Street, Surry Hills, Sydney, Australië.

Openbaarheid

beperkt openbaar

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Database (in principe volgens het Commonwealth Record Series systeem, maar tijdens de onderzoeksperiode in 2003 nog niet volledig functioneel en niet online)

Papieren inventaris voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Grote delen van de archieven van de Presbyterian Church in Australia zijn in disorde geraakt na een overstroming in het secretariaat. Veel van de dossiers zijn uit elkaar getrokken om te drogen en zonder systeem in kartonnen verhuisdozen gedaan. Er zijn ettelijke tientallen meters archiefkasten gevuld met dergelijke dozen (the Dungeon genaamd).

Seriële bescheiden

Zie onder [literatuur]

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

Seriebeschrijving algemeen*

- nr. 538 Correspondence 1926-1960, 193/47 book 3 (Dutch Church 1951-1959)*

 

223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration 1969-1973

Seriebeschrijving algemeen*

- Immigration newsletter (include's officers report); Report on the linking up of Dutch Reformed migrants with our Church 1953*

 

565 Moll, J.J .

- nr. 8 Baptismal Registers Dutch migrants 1952-1954*

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In de correspondentie van de General Assembly wordt gesproken over een Dutch Presbyterian Building Committee. Er zijn geen dossiers gevonden. Zie ook de dossierbeschrijving van de Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, General Assembly
Inventaristekst

193 Home Mission Committee of the Presbyterian Church of Australia, New South Wales

Omvang serie: 53 dozen; Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat boeken met correspondentie van het Home Mission Committee.

 

nr. 538 Correspondence 1926-1960, 193/47 book 3 (Dutch Church 1951-1959)

Het boek bevat de correspondentie met diverse Home Mission stations, waaronder die van de Dutch Church.

 

Het gedeelte Dutch Church bevat de correspondentie tussen de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk; de Hervormde Emigratie Commissie en de Presbyterian Church, Home Missions Committee, het committee dat aangewezen was om de contacten met de Nederlandse congregatie te onderhouden. De correspondentie betreft het algemene 'beleid' betreffende de opvang van Nederlandse emigranten; de aanstelling van Nederlandse predikanten in Australië. Daarnaast bevat het rapportages en adviezen over het werk onder Nederlandse emigranten van Nederlandse predikanten in Australië aan het Home Missions Committee en (enige) correspondentie tussen het Home Missions Committee en de General Assembly of the Presbyterian Church of Australia.

Dit lijkt één van de belangrijker correspondentiedossiers met betrekking tot de Nederlandse emigranten in Australië. Wellicht dat er onder de correspondentie van het Home Mission Committee van specifieke Home Missions Stations waar Nederlandse predikanten gestationeerd werden nog meer materiaal kan worden gevonden.

 


223 Presbyterian Church of Australia, New South Wales, Committee on Immigration

Omvang serie: 9 nummers; 1 rapport; Openbaarheid: volledig

 

Immigration newsletter (include's officers report)

De serie bestaat uit gestencilde nieuwsbrieven (1971-1973). De brieven bevatten informatie over het werk van de kerk bij de opvang van immigranten; informatie over aankomst van 'emigrantenschepen' en 'emigrantenvluchten'; over het Federal Inter-Church Migration Committee; aankondigingen van bijeenkomsten van de Sydney Inter-Church Immigration Fellowship; informatie over de Immigration-Officer van de Committee on Immigration; over de Good Neighbour Councils in New South Wales etc. Daarnaast bevat de serie een aantal gestencilde agenda's en notulen van de Committee on Immigration en een 7-tal rapportage's (het zogenaamde Officer's Report aan de 'Standing Committee', 1969-1971).

 

Tevens bevat de serie nog een correspondentiedossier, waarin o.m. een rapportage uit 1953 van J.J. Mol getiteld: 'Report on the linking up of Dutch Reformed migrants with our Church' en een overzichtsrapportage uit 1986 getiteld: Post World War II Immigration to Australia - our denomination's involvement, van R.O. Walder. Daarnaast bevat het dossier nog een enkel afschrift van correspondentie uit 1952 onder andere betreffende Nederlandse immigranten en wat foldertjes m.b.t. een emigratiezondag in 1962 en notulen van het Committee uit 1973.

 

 

565 Moll, J.J.

nr. 8 Baptismal Registers Dutch migrants 1952-1954

Openbaarheid: beperkt

De serie bevat de doopregisters van de gebieden en opvangcentra waar de Nederlandse predikant J.J. (Hans) Mol o.a. werkzaam is geweest: Bonegilla; Cooma; Cudgewa; Greta (holdings centre); Gundowing; Marmong Point; Nelson's Bay; Oatlands.

 

 

ongenummerd: Parish and Congregation files

Omvang: 16 ladenkasten A-4 formaat, alfabetisch geordend op Congregation/Parish; Openbaarheid: niet openbaar

 

Materiaal in deze dossiers van de lokale congregations met betrekking tot Nederlandse predikanten/emigranten wordt o.m. gevonden in de dossiers van Home Mission Stations met een Nederlandse predikant. Dit waren: Arncliffe; Bowraville; Campbelltown; Lake Macquarie; Lane Cove; Moss Vale; Stanmore; Wagga; Woy; Caringbah; Gundagai.

De dossiers m.b.t. Nederland bevatten m.n. correspondentie over verbouwing kerkgebouw en financiële kwesties.

Voor de in 1954 opgerichte Dutch Congregation (Ultimo) in Sydney, zie ook: Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation.