Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Beeld en Geluid Nederland

Naam archiefvormer Beeld en Geluid Nederland
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Veel van de nationale, regionale en lokale archiefbewaarplaatsen in Nederland hebben digitaal ontsloten foto- en beeld- en geluidscollecties. Deze zijn niet systematisch onderzocht. Waar zich beeld- of geluidsmateriaal bevindt in voor deze gids doorzochte en beschreven collecties, is dit gesignaleerd.

 

Hieronder volgen enige voorbeelden van beeld- en geluidsmateriaal m.b.t. Nederlandse emigranten zoals aanwezig in de collecties van Beeld en Geluid, Hilversum en het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

bewaarplaatsen van beeld- en geluidsarchieven van diverse producenten en productiemaatschappijen

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Kooyman, José, Gids voor historisch beeld- en geluidsmateriaal (Amsterdam 1999).

Doorgenomen archieven / series

a) audiovisuele collectie Beeld en Geluid

b) audiovisuele collectie Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

a) Beeld en Geluid, Hilversum

b) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-b) beschrijving per collectienummer; digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Beeld en Geluid, Hilversum

RVD Filmarchief

beeld:

- Vakbondsleider naar Amerika, 1949 (doc.id. 4048)

- Mijn neef uit Canada, 1953 (3 actes) (doc.id. 3701-3703)

- Een nieuwe toekomst tegemoet, 1953 (doc.id. 4007)

- Emigranten reizen per MS Sibajak, 1953 (2 actes) (doc.id. 4008-4009)

- Australië roept, 1954 (4 actes) (doc.id. 3990-3993)

- Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië, 1955 (2 actes) (doc.id. 3899-3900)

- Eigen onderdak in Australië, 1956 (2 actes) (doc.id. 3818-3819)

- Tros, 1957 (4 actes) (doc.id. 3858-3861)

- Nederlanders in Australië, 1960 (doc.id.3972)

- Holambra, 1961 (doc.id. 3761)*

- Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934)*

 

geluid:

- radio 19-02-1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

 

- radio 26-02-1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk betreffende een (landbouw) omscholingsprogramma voor emigranten (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

 

Polygoon

- Polygoon opdrachtfilm: Gebiedsuitbreiding ons recht en onze redding 17-11-1945 (annexatie Duits grondgebied, shots van bevolkingsgroei en emigratie) (doc.id. 886)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Emigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland 15-12-1948 (vertrek emigranten met "Volendam", met o.a. bokser Bep van Klaveren) (doc.id. 7589)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Neerlands oudste emigrant vertrekt naar Zuid-Afrika 25-09-1951 (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Nederlandse vissers naar Argentinië 01-10-1951 (emigratie van Nederlandse vissers) (geen doc.id.)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Immigratie engros 16-05-1952 (Nederlandse familie van 17 personen arriveert in Vancouver, Canada) (geen doc.id)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Acht boerenfamilies emigreren naar Brazilië 01-09-1952 (Braziliaanse gezant, Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; inventaris, veestapel) (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Haagse emigrant per zeiljacht naar Nieuw-Zeeland 01-03-1954 (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Omscholing van adspirant-emigranten tot hulparbeider in de landbouw 02-04-1954 (cursussen Bureau Oogstvoorziening, Wieringermeer) (geen doc.id.)

 

- Polygoon Wereldnieuws: De 100.000-ste!! 01-05-1954 (19-jarige Koosje Bol arriveert in Montreal Canada) (geen doc.id)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Minister Suurhoff van Schiphol vertrokken (werkbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland; begeleiding 20-jarige emigrante uit Tilburg) (doc.id. 15700)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Gezin van 18 personen emigreert naar Australië 11-03-1955 (doc.id. 16238)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Boerenbedrijf per vliegtuig naar Canada geëmigreerd 09-06-1955 (Boerin Bregman uit Garderen emigreert naar Canada met inboedel per KLM) (gen doc.id)

 

- Polygoon Wereldnieuws: Australië ontvangt honderdduizendste Nederlandse immigrant 1958 (doc.id. 8025)

 

TV

- NTS-journaal: 11-05-1957 Centraal Bureau voor Statistiek, verwerking van geboorte, sterfte vestiging en emigratie op ponskaarten (doc.id. 103623)

 

- Journaal: 23-06-1960 Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman bezoekt Nederlandse emigranten in Australië (geen doc.id.)

 

- NTS-journaal: 12-02-1964 vertrek zestig jonge Nederlanders voor één jaar naar Australië, interview Fred Emmer) (doc.id. 133213)

 

- overige data van NTS-journaals met trefwoord emigratie/emigranten (deze zijn niet gecontroleerd op het feit of het hier emigratie vanuit Nederland van Nederlanders betreft):

21-01-1956

28-01-1956

23-02-1956

31-03-1956

06-12-1956

09-04-1957

17-11-1958

31-12-1958

01-01-1959

25-03-1959

08-03-1960

11-05-1960

07-06-1960

15-06-1961

01-01-1962

22-03-1962

15-05-1962

08-06-1962

12-06-1962

14-06-1962

01-07-1962

08-08-1962

01-10-1962

03-10-1962

06-10-1962

01-03-1963

14-04-1963

05-06-1963

13-12-1963

13-01-1964

21-06-1964

02-07-1964

25-01-1965

11-05-1965

01-06-1965

31-12-1965

11-06-1966

 

Radio

- VARA: Landverhuizers 26-12-1949 (Klankbeeld over emigratie, gesprek met Henk A. van Luyk, voorlichtingsambtenaar Nederlandse Emigratie Dienst) (doc.id. 18065)

 

- AVRO: geen titel 28-09-1950 (interview S.L.J. van Waardenburg, gouverneur Nieuw-Guinea, o.m. over emigratiemogelijkheden naar Nieuw-Guinea) (doc.id. 13437)

 

- AVRO: geen titel 03-10-1950 (bezoek Prins Bernhard aan Canada; toespraak tot Nederlandse emigranten; vraaggesprek toekomst Nederlandse emigratie naar Canada; oorlogsbruiden) (doc.id. 14308)

 

- NRU: geen titel 18-09-1951 (troonrede; o.m. emigratie gewenst) (doc.id. 13999)

 

- NRU; geen titel 12-06-1952 (verkiezingstoespraak Ch. J.I.M. Welter voor Katholieke Nationale Partij, emigratie na verlies Nederlands-Indië) (doc.id. 13367)

 

- VARA: radioweekjournaal 15-10-1952 (eerste opname van film 'Sterren stralen overal" emigratievoorlichtingsfilm) (doc.id. 16866)

 

- NCRV: radio 07-02-1953 (Interview met Henk van Luyk over speciale hulp (extra emigratiemogelijkheden) aan de door de watersnoodramp getroffen inwoners van de provincie Zeeland) (doc.id.183239)

 

- radio: geen titel: 11-02-1953 (regeringsverklaring watersnoodramp Tweede Kamer; Canada biedt verruiming emigratiemogelijkheden) (doc.id. 12660)

 

- radio: regeringsuitzending 12-10-1953 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- VARA: geen titel 14-11-1953 (Minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff spreekt op jaarvergadering Centraal Sociaal Werkgevers Verbond over werkgelegenheid(spolitiek) en actieve bevordering emigratie) (doc.id. 20111)

 

- radio: regeringsuitzending 08-01-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- radio: regeringsuitzending 29-01-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- radio: regeringsuitzending 26-02-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- AVRO: geen titel 16-09-1956 (Mies Bouwman in gesprek met naar Australië geëmigreerde familie, die besloot tot retourmigratie) (doc.id. 90001)

 

- AVRO: geen titel 10-11-1958 (gesprek met 100.000ste emigrant en Nederlandse ambassadeur in Australië) (doc.id.10039)

 

- NCRV: radiokrant 21-12-1960 (bericht over emigratie van gerepatrieerde Nederlanders uit Indonesië naar Verenigde Staten; interview over het Nederlands kerkewerk in Australië) (doc. id. 70471)

 

- NCRV: radiokrant 03-08-1961 (bericht over Nederlands emigratiebeleid: voorzichtigheid bij emigratie naar Australië i.v.m. daar heersende werkloosheid) (doc.id. 71495)

 

- NCRV: radiokrant 27-12-1963 (bericht betreffende het neerleggen van zijn ambt door B.W. Haveman en zijn benoeming tot commandeur Oranje Nassau) (doc.id. 77140)

 

- AVRO: radiojournaal 23-03-1964 (werkbezoek minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp aan Australië betreffende emigratiebeleid en ondertekening emigratieovereenkomst) (doc.id. 10749)

 

- NOS: radio: 'Mr. Emigration goes home' 28-05-1979 (portret van voorlichtingsambtenaar Nederlandse Emigratie Dienst Henk van Luyk bij zijn pensioen waarbij hij vertelt over zijn dertigjarige ervaring; tevens wordt gesproken met B.W. Haveman, 45 minuten) (doc.id. 83484)

 

 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Collectie Videobanden (katholiek leven in beeld)

- Werken en bidden op de pampa (emigranten Argentinië, VHS) (nr. 38)

- Een goede baas (emigranten Zuid-Afrika VHS) (nr. 38)

- 130 jaar Hollandse eenzaamheid. Zeeuwse landverhuizers in Holanda, Brazilië (emigranten Brazilië, VHS) (nr. 38)

- Het zout der aarde. Gelderse landverhuizers in Amerika (emigranten USA, VHS) (nr. 38)

- Dutch burgher in Sri Lanka (emigranten Sri Lanka, VHS) (nr. 41)

- Houde maar taai. Katholieke Brabanders in Amerika (emigranten USA, VHS) (nr. 139)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De opsomming beoogt geen volledigheid. De zoekacties zijn gericht op de periode 1945-1967. TV-series over emigranten / emigratie in retroperspectief zijn niet opgenomen.

 

Via Het Geheugen van Nederland kunnen audiovisuele en fotocollecties van (tot nu toe) 65 instellingen digitaal doorzocht worden.

 

Voor een wereldwijd overzicht van Public Moving Image Archives and Research Centers: zie de pagina met externe links van Library of Congress (USA), Audio-Visual Conservation, National Film Preservation Board

 

Algemeen

Organisatie en inrichting

Veel van de nationale, regionale en lokale archiefbewaarplaatsen in Nederland hebben digitaal ontsloten foto- en beeld- en geluidscollecties. Deze zijn niet systematisch onderzocht. Waar zich beeld- of geluidsmateriaal bevindt in voor deze gids doorzochte en beschreven collecties, is dit gesignaleerd.

 

Hieronder volgen enige voorbeelden van beeld- en geluidsmateriaal m.b.t. Nederlandse emigranten zoals aanwezig in de collecties van Beeld en Geluid, Hilversum en het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen.

Taak, activiteiten

bewaarplaatsen van beeld- en geluidsarchieven van diverse producenten en productiemaatschappijen

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Kooyman, José, Gids voor historisch beeld- en geluidsmateriaal (Amsterdam 1999).

Doorgenomen archieven / series

a) audiovisuele collectie Beeld en Geluid

b) audiovisuele collectie Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

a) Beeld en Geluid, Hilversum

b) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-b) beschrijving per collectienummer; digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Beeld en Geluid, Hilversum

RVD Filmarchief

beeld:

- Vakbondsleider naar Amerika, 1949 (doc.id. 4048)

- Mijn neef uit Canada, 1953 (3 actes) (doc.id. 3701-3703)

- Een nieuwe toekomst tegemoet, 1953 (doc.id. 4007)

- Emigranten reizen per MS Sibajak, 1953 (2 actes) (doc.id. 4008-4009)

- Australië roept, 1954 (4 actes) (doc.id. 3990-3993)

- Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië, 1955 (2 actes) (doc.id. 3899-3900)

- Eigen onderdak in Australië, 1956 (2 actes) (doc.id. 3818-3819)

- Tros, 1957 (4 actes) (doc.id. 3858-3861)

- Nederlanders in Australië, 1960 (doc.id.3972)

- Holambra, 1961 (doc.id. 3761)*

- Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934)*

 

geluid:

- radio 19-02-1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

 

- radio 26-02-1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk betreffende een (landbouw) omscholingsprogramma voor emigranten (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

 

Polygoon

- Polygoon opdrachtfilm: Gebiedsuitbreiding ons recht en onze redding 17-11-1945 (annexatie Duits grondgebied, shots van bevolkingsgroei en emigratie) (doc.id. 886)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Emigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland 15-12-1948 (vertrek emigranten met "Volendam", met o.a. bokser Bep van Klaveren) (doc.id. 7589)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Neerlands oudste emigrant vertrekt naar Zuid-Afrika 25-09-1951 (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Nederlandse vissers naar Argentinië 01-10-1951 (emigratie van Nederlandse vissers) (geen doc.id.)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Immigratie engros 16-05-1952 (Nederlandse familie van 17 personen arriveert in Vancouver, Canada) (geen doc.id)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Acht boerenfamilies emigreren naar Brazilië 01-09-1952 (Braziliaanse gezant, Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; inventaris, veestapel) (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Haagse emigrant per zeiljacht naar Nieuw-Zeeland 01-03-1954 (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Omscholing van adspirant-emigranten tot hulparbeider in de landbouw 02-04-1954 (cursussen Bureau Oogstvoorziening, Wieringermeer) (geen doc.id.)

 

- Polygoon Wereldnieuws: De 100.000-ste!! 01-05-1954 (19-jarige Koosje Bol arriveert in Montreal Canada) (geen doc.id)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Minister Suurhoff van Schiphol vertrokken (werkbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland; begeleiding 20-jarige emigrante uit Tilburg) (doc.id. 15700)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Gezin van 18 personen emigreert naar Australië 11-03-1955 (doc.id. 16238)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Boerenbedrijf per vliegtuig naar Canada geëmigreerd 09-06-1955 (Boerin Bregman uit Garderen emigreert naar Canada met inboedel per KLM) (gen doc.id)

 

- Polygoon Wereldnieuws: Australië ontvangt honderdduizendste Nederlandse immigrant 1958 (doc.id. 8025)

 

TV

- NTS-journaal: 11-05-1957 Centraal Bureau voor Statistiek, verwerking van geboorte, sterfte vestiging en emigratie op ponskaarten (doc.id. 103623)

 

- Journaal: 23-06-1960 Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman bezoekt Nederlandse emigranten in Australië (geen doc.id.)

 

- NTS-journaal: 12-02-1964 vertrek zestig jonge Nederlanders voor één jaar naar Australië, interview Fred Emmer) (doc.id. 133213)

 

- overige data van NTS-journaals met trefwoord emigratie/emigranten (deze zijn niet gecontroleerd op het feit of het hier emigratie vanuit Nederland van Nederlanders betreft):

21-01-1956

28-01-1956

23-02-1956

31-03-1956

06-12-1956

09-04-1957

17-11-1958

31-12-1958

01-01-1959

25-03-1959

08-03-1960

11-05-1960

07-06-1960

15-06-1961

01-01-1962

22-03-1962

15-05-1962

08-06-1962

12-06-1962

14-06-1962

01-07-1962

08-08-1962

01-10-1962

03-10-1962

06-10-1962

01-03-1963

14-04-1963

05-06-1963

13-12-1963

13-01-1964

21-06-1964

02-07-1964

25-01-1965

11-05-1965

01-06-1965

31-12-1965

11-06-1966

 

Radio

- VARA: Landverhuizers 26-12-1949 (Klankbeeld over emigratie, gesprek met Henk A. van Luyk, voorlichtingsambtenaar Nederlandse Emigratie Dienst) (doc.id. 18065)

 

- AVRO: geen titel 28-09-1950 (interview S.L.J. van Waardenburg, gouverneur Nieuw-Guinea, o.m. over emigratiemogelijkheden naar Nieuw-Guinea) (doc.id. 13437)

 

- AVRO: geen titel 03-10-1950 (bezoek Prins Bernhard aan Canada; toespraak tot Nederlandse emigranten; vraaggesprek toekomst Nederlandse emigratie naar Canada; oorlogsbruiden) (doc.id. 14308)

 

- NRU: geen titel 18-09-1951 (troonrede; o.m. emigratie gewenst) (doc.id. 13999)

 

- NRU; geen titel 12-06-1952 (verkiezingstoespraak Ch. J.I.M. Welter voor Katholieke Nationale Partij, emigratie na verlies Nederlands-Indië) (doc.id. 13367)

 

- VARA: radioweekjournaal 15-10-1952 (eerste opname van film 'Sterren stralen overal" emigratievoorlichtingsfilm) (doc.id. 16866)

 

- NCRV: radio 07-02-1953 (Interview met Henk van Luyk over speciale hulp (extra emigratiemogelijkheden) aan de door de watersnoodramp getroffen inwoners van de provincie Zeeland) (doc.id.183239)

 

- radio: geen titel: 11-02-1953 (regeringsverklaring watersnoodramp Tweede Kamer; Canada biedt verruiming emigratiemogelijkheden) (doc.id. 12660)

 

- radio: regeringsuitzending 12-10-1953 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- VARA: geen titel 14-11-1953 (Minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff spreekt op jaarvergadering Centraal Sociaal Werkgevers Verbond over werkgelegenheid(spolitiek) en actieve bevordering emigratie) (doc.id. 20111)

 

- radio: regeringsuitzending 08-01-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- radio: regeringsuitzending 29-01-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- radio: regeringsuitzending 26-02-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- AVRO: geen titel 16-09-1956 (Mies Bouwman in gesprek met naar Australië geëmigreerde familie, die besloot tot retourmigratie) (doc.id. 90001)

 

- AVRO: geen titel 10-11-1958 (gesprek met 100.000ste emigrant en Nederlandse ambassadeur in Australië) (doc.id.10039)

 

- NCRV: radiokrant 21-12-1960 (bericht over emigratie van gerepatrieerde Nederlanders uit Indonesië naar Verenigde Staten; interview over het Nederlands kerkewerk in Australië) (doc. id. 70471)

 

- NCRV: radiokrant 03-08-1961 (bericht over Nederlands emigratiebeleid: voorzichtigheid bij emigratie naar Australië i.v.m. daar heersende werkloosheid) (doc.id. 71495)

 

- NCRV: radiokrant 27-12-1963 (bericht betreffende het neerleggen van zijn ambt door B.W. Haveman en zijn benoeming tot commandeur Oranje Nassau) (doc.id. 77140)

 

- AVRO: radiojournaal 23-03-1964 (werkbezoek minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp aan Australië betreffende emigratiebeleid en ondertekening emigratieovereenkomst) (doc.id. 10749)

 

- NOS: radio: 'Mr. Emigration goes home' 28-05-1979 (portret van voorlichtingsambtenaar Nederlandse Emigratie Dienst Henk van Luyk bij zijn pensioen waarbij hij vertelt over zijn dertigjarige ervaring; tevens wordt gesproken met B.W. Haveman, 45 minuten) (doc.id. 83484)

 

 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Collectie Videobanden (katholiek leven in beeld)

- Werken en bidden op de pampa (emigranten Argentinië, VHS) (nr. 38)

- Een goede baas (emigranten Zuid-Afrika VHS) (nr. 38)

- 130 jaar Hollandse eenzaamheid. Zeeuwse landverhuizers in Holanda, Brazilië (emigranten Brazilië, VHS) (nr. 38)

- Het zout der aarde. Gelderse landverhuizers in Amerika (emigranten USA, VHS) (nr. 38)

- Dutch burgher in Sri Lanka (emigranten Sri Lanka, VHS) (nr. 41)

- Houde maar taai. Katholieke Brabanders in Amerika (emigranten USA, VHS) (nr. 139)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De opsomming beoogt geen volledigheid. De zoekacties zijn gericht op de periode 1945-1967. TV-series over emigranten / emigratie in retroperspectief zijn niet opgenomen.

 

Via Het Geheugen van Nederland kunnen audiovisuele en fotocollecties van (tot nu toe) 65 instellingen digitaal doorzocht worden.

 

Voor een wereldwijd overzicht van Public Moving Image Archives and Research Centers: zie de pagina met externe links van Library of Congress (USA), Audio-Visual Conservation, National Film Preservation Board

 


Doorgenomen archieven / series

a) audiovisuele collectie Beeld en Geluid

b) audiovisuele collectie Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

a) Beeld en Geluid, Hilversum

b) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-b) beschrijving per collectienummer; digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Beeld en Geluid, Hilversum

RVD Filmarchief

beeld:

- Vakbondsleider naar Amerika, 1949 (doc.id. 4048)

- Mijn neef uit Canada, 1953 (3 actes) (doc.id. 3701-3703)

- Een nieuwe toekomst tegemoet, 1953 (doc.id. 4007)

- Emigranten reizen per MS Sibajak, 1953 (2 actes) (doc.id. 4008-4009)

- Australië roept, 1954 (4 actes) (doc.id. 3990-3993)

- Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië, 1955 (2 actes) (doc.id. 3899-3900)

- Eigen onderdak in Australië, 1956 (2 actes) (doc.id. 3818-3819)

- Tros, 1957 (4 actes) (doc.id. 3858-3861)

- Nederlanders in Australië, 1960 (doc.id.3972)

- Holambra, 1961 (doc.id. 3761)*

- Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934)*

 

geluid:

- radio 19-02-1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

 

- radio 26-02-1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk betreffende een (landbouw) omscholingsprogramma voor emigranten (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

 

Polygoon

- Polygoon opdrachtfilm: Gebiedsuitbreiding ons recht en onze redding 17-11-1945 (annexatie Duits grondgebied, shots van bevolkingsgroei en emigratie) (doc.id. 886)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Emigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland 15-12-1948 (vertrek emigranten met "Volendam", met o.a. bokser Bep van Klaveren) (doc.id. 7589)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Neerlands oudste emigrant vertrekt naar Zuid-Afrika 25-09-1951 (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Nederlandse vissers naar Argentinië 01-10-1951 (emigratie van Nederlandse vissers) (geen doc.id.)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Immigratie engros 16-05-1952 (Nederlandse familie van 17 personen arriveert in Vancouver, Canada) (geen doc.id)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Acht boerenfamilies emigreren naar Brazilië 01-09-1952 (Braziliaanse gezant, Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; inventaris, veestapel) (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Haagse emigrant per zeiljacht naar Nieuw-Zeeland 01-03-1954 (geen doc.id)

 

- Polygoon bioscoopjournaal: Omscholing van adspirant-emigranten tot hulparbeider in de landbouw 02-04-1954 (cursussen Bureau Oogstvoorziening, Wieringermeer) (geen doc.id.)

 

- Polygoon Wereldnieuws: De 100.000-ste!! 01-05-1954 (19-jarige Koosje Bol arriveert in Montreal Canada) (geen doc.id)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Minister Suurhoff van Schiphol vertrokken (werkbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland; begeleiding 20-jarige emigrante uit Tilburg) (doc.id. 15700)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Gezin van 18 personen emigreert naar Australië 11-03-1955 (doc.id. 16238)

 

- Polygoon Hollands Nieuws: Boerenbedrijf per vliegtuig naar Canada geëmigreerd 09-06-1955 (Boerin Bregman uit Garderen emigreert naar Canada met inboedel per KLM) (gen doc.id)

 

- Polygoon Wereldnieuws: Australië ontvangt honderdduizendste Nederlandse immigrant 1958 (doc.id. 8025)

 

TV

- NTS-journaal: 11-05-1957 Centraal Bureau voor Statistiek, verwerking van geboorte, sterfte vestiging en emigratie op ponskaarten (doc.id. 103623)

 

- Journaal: 23-06-1960 Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman bezoekt Nederlandse emigranten in Australië (geen doc.id.)

 

- NTS-journaal: 12-02-1964 vertrek zestig jonge Nederlanders voor één jaar naar Australië, interview Fred Emmer) (doc.id. 133213)

 

- overige data van NTS-journaals met trefwoord emigratie/emigranten (deze zijn niet gecontroleerd op het feit of het hier emigratie vanuit Nederland van Nederlanders betreft):

21-01-1956

28-01-1956

23-02-1956

31-03-1956

06-12-1956

09-04-1957

17-11-1958

31-12-1958

01-01-1959

25-03-1959

08-03-1960

11-05-1960

07-06-1960

15-06-1961

01-01-1962

22-03-1962

15-05-1962

08-06-1962

12-06-1962

14-06-1962

01-07-1962

08-08-1962

01-10-1962

03-10-1962

06-10-1962

01-03-1963

14-04-1963

05-06-1963

13-12-1963

13-01-1964

21-06-1964

02-07-1964

25-01-1965

11-05-1965

01-06-1965

31-12-1965

11-06-1966

 

Radio

- VARA: Landverhuizers 26-12-1949 (Klankbeeld over emigratie, gesprek met Henk A. van Luyk, voorlichtingsambtenaar Nederlandse Emigratie Dienst) (doc.id. 18065)

 

- AVRO: geen titel 28-09-1950 (interview S.L.J. van Waardenburg, gouverneur Nieuw-Guinea, o.m. over emigratiemogelijkheden naar Nieuw-Guinea) (doc.id. 13437)

 

- AVRO: geen titel 03-10-1950 (bezoek Prins Bernhard aan Canada; toespraak tot Nederlandse emigranten; vraaggesprek toekomst Nederlandse emigratie naar Canada; oorlogsbruiden) (doc.id. 14308)

 

- NRU: geen titel 18-09-1951 (troonrede; o.m. emigratie gewenst) (doc.id. 13999)

 

- NRU; geen titel 12-06-1952 (verkiezingstoespraak Ch. J.I.M. Welter voor Katholieke Nationale Partij, emigratie na verlies Nederlands-Indië) (doc.id. 13367)

 

- VARA: radioweekjournaal 15-10-1952 (eerste opname van film 'Sterren stralen overal" emigratievoorlichtingsfilm) (doc.id. 16866)

 

- NCRV: radio 07-02-1953 (Interview met Henk van Luyk over speciale hulp (extra emigratiemogelijkheden) aan de door de watersnoodramp getroffen inwoners van de provincie Zeeland) (doc.id.183239)

 

- radio: geen titel: 11-02-1953 (regeringsverklaring watersnoodramp Tweede Kamer; Canada biedt verruiming emigratiemogelijkheden) (doc.id. 12660)

 

- radio: regeringsuitzending 12-10-1953 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- VARA: geen titel 14-11-1953 (Minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff spreekt op jaarvergadering Centraal Sociaal Werkgevers Verbond over werkgelegenheid(spolitiek) en actieve bevordering emigratie) (doc.id. 20111)

 

- radio: regeringsuitzending 08-01-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- radio: regeringsuitzending 29-01-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- radio: regeringsuitzending 26-02-1954 (fragment radiopraatje Henk A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) voor aspirant emigranten) (geen doc.id.)

 

- AVRO: geen titel 16-09-1956 (Mies Bouwman in gesprek met naar Australië geëmigreerde familie, die besloot tot retourmigratie) (doc.id. 90001)

 

- AVRO: geen titel 10-11-1958 (gesprek met 100.000ste emigrant en Nederlandse ambassadeur in Australië) (doc.id.10039)

 

- NCRV: radiokrant 21-12-1960 (bericht over emigratie van gerepatrieerde Nederlanders uit Indonesië naar Verenigde Staten; interview over het Nederlands kerkewerk in Australië) (doc. id. 70471)

 

- NCRV: radiokrant 03-08-1961 (bericht over Nederlands emigratiebeleid: voorzichtigheid bij emigratie naar Australië i.v.m. daar heersende werkloosheid) (doc.id. 71495)

 

- NCRV: radiokrant 27-12-1963 (bericht betreffende het neerleggen van zijn ambt door B.W. Haveman en zijn benoeming tot commandeur Oranje Nassau) (doc.id. 77140)

 

- AVRO: radiojournaal 23-03-1964 (werkbezoek minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp aan Australië betreffende emigratiebeleid en ondertekening emigratieovereenkomst) (doc.id. 10749)

 

- NOS: radio: 'Mr. Emigration goes home' 28-05-1979 (portret van voorlichtingsambtenaar Nederlandse Emigratie Dienst Henk van Luyk bij zijn pensioen waarbij hij vertelt over zijn dertigjarige ervaring; tevens wordt gesproken met B.W. Haveman, 45 minuten) (doc.id. 83484)

 

 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Collectie Videobanden (katholiek leven in beeld)

- Werken en bidden op de pampa (emigranten Argentinië, VHS) (nr. 38)

- Een goede baas (emigranten Zuid-Afrika VHS) (nr. 38)

- 130 jaar Hollandse eenzaamheid. Zeeuwse landverhuizers in Holanda, Brazilië (emigranten Brazilië, VHS) (nr. 38)

- Het zout der aarde. Gelderse landverhuizers in Amerika (emigranten USA, VHS) (nr. 38)

- Dutch burgher in Sri Lanka (emigranten Sri Lanka, VHS) (nr. 41)

- Houde maar taai. Katholieke Brabanders in Amerika (emigranten USA, VHS) (nr. 139)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De opsomming beoogt geen volledigheid. De zoekacties zijn gericht op de periode 1945-1967. TV-series over emigranten / emigratie in retroperspectief zijn niet opgenomen.

 

Via Het Geheugen van Nederland kunnen audiovisuele en fotocollecties van (tot nu toe) 65 instellingen digitaal doorzocht worden.

 

Voor een wereldwijd overzicht van Public Moving Image Archives and Research Centers: zie de pagina met externe links van Library of Congress (USA), Audio-Visual Conservation, National Film Preservation Board

 


Analyse archivalia